Řízení stavebních projektů nebylo nikdy jednodušší. PlanRadar vstupuje na český trh s digitálním řešením, které pomůže tradičnímu odvětví v náročném období.

Praha, 29. září – Jednoduché, rychlé a inovativní řešení pro stavební a realitní společnosti, které zvýší produktivitu, a zároveň pomůže vyrovnat se s omezeními způsobenými pandemií COVID-19. To jsou největší výhody nového digitálního řešení, které přináší rakouská technologická společnost PlanRadar. Unikátní služba, se kterou vstupuje na český a slovenský trh je dostupná v obou jazycích. 

Stejně jako další obory je i stavebnictví výrazně ovlivněno epidemií COVID-19 a s ní spojenými omezeními. Dle studie projektových společností CEEC Research očekává tento sektor téměř 13% pokles v tomto roce a 2% pokles v roce následujícím. Podle Českého statistického úřadu došlo ve stavebnictví za posledních sedm měsíců k poklesu o 5,7 % a aktuální vývoj bude tento trend nejspíše ještě více umocňovat.  Vzhledem k další vlně zpřísňování bezpečnostních opatření je jasné, že distanční projektové řízení staveb i minimalizace nutnosti blízkého kontaktu bude pro další fungování stavebnictví klíčová.

„PlanRadar je jednoduchý nástroj umožňující kompletní centralizaci informací o projektu jako je například řízení úkolů, evidence závad a hlášení. Zároveň zvyšuje pracovní efektivitu a snižuje nutnost osobního kontaktu. Manažer provádí kontroly odvedené práce v reálném čase a na dálku, což umožňuje přítomnost méně lidí ve stavebním prostoru. Řazení úkolů pomáhá týmům pracovat v různou dobu, a tím zajišťuje jak bezpečnost všech pracovníků, tak hladký průběh projektu,” říká Ibrahim Imam, spoluzakladatel a jeden ze CEO PlanRadaru.

Stavebnictví je často vnímáno jako nejvíce resistentní odvětví, co se přijímání nových technologií týče. 

„Naším cílem je pomoci společnostem přejít od systému papír-tužka ke kompletní online dokumentaci. Z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 500 uživatelů PlanRadaru z celé Evropy, vyplývá, že až 70 % z nich již kompletně přešlo z tužky a papíru na  PlanRadar. Nicméně to, jak se v sektoru navrhuje, spolupracuje a staví, se rychle mění, a roste poptávka po inovativních technologických řešeních a lepší zákaznické zkušenosti. Proto je potřeba zvýšit produktivitu stejně jako to vidíme v jiných odvětvích,“ dodává Sander van de Rijdt, spoluzakladatel a jeden ze CEO PlanRadaru.

Od roku 2013 odpovídá PlanRadar na tento problém díky inovativnímu software nástroji snadno použitelnému pro každého, kdo vstupuje do projektu, od majitele až po uživatele. Toto Software-as-a-Service řešení nabízí digitální dokumentaci pro řízení závad a úkolů v průběhu celého životního cyklu projektu tak, aby usnadnil spolupráci mezi pracovníky, odstranil jakékoli pochybnosti a tím také garantoval čas dokončení stavby.

„Jsme nadšení ze vstupu na český trh. Z naší zkušenosti z jiných trhů pomůže PlanRadar nejen uvolnit nevyužitou produktivitu mnoha společnostem a jejich subdodavatelům, ale také pokročit směrem k digitalizaci celého sektoru. Naším unikátním prodejním argumentem je jednoduché a rychlé použití: Uživatel vytvoří nový projekt během deseti minut a práce může okamžitě začít. Během plánování, konstrukčních prací a správy budov je zapotřebí odpovídající dokumentace a komunikace. Proto PlanRadar podporuje celý životní cyklus budovy, ” říká Imam.

PlanRadar je dostupný na všech typech zařízení – počítači, chytrém telefonu i tabletu (s operačními systémy iOS, Android i Windows) a umožňuje kompletní centralizaci informací o projektu, jako je například zadávání a řízení úkolů, závad a reportů. Tyto aktivity tak mohou být přenášeny kamkoliv a kdykoliv, ať už v kanceláři ve webové aplikaci nebo na staveništi prostřednictvím mobilní aplikace. V každém projektu má přístup do PlanRadaru každý nezávisle na počtu účastníků. Všichni subdodavatelé mají zdarma na pozvání přístup do aplikace, aby se zjednodušila spolupráce a zaručila se flexibilita, bezpečnost a úspora nákladů pro společnosti.  

Aby vývojář skutečně odpověděl na potřeby stavebnictví a real estate sektoru, je aplikace PlanRadar vhodná pro všechny typy projektů, od stavby až po rekonstrukci. Jeho uživatelé se proto různí: architekti, inženýři, designéři, stavební společnosti, developeři, ale také správci majetku a budov. Ti všichni využívají PlanRadar, který má v rámci Evropy zákazníky jako SIEMENS, CBRE, Strabag nebo Allianz. 

Klíčové informace z průzkumu PlanRadar mezi jeho uživateli:

Uživatelé PlanRadaru ušetří průměrně 7+ hodin za týden.

70 % uživatelů používá PlanRadar na týdenní bázi.

Stejně tak 70 % uživatelů tvrdí, že se již ze systému tužka-papír přesunuli k PlanRadaru.

90 % uživatelů má zájem zůstat u PlanRadaru.

50 % uživatelů přiznává, že stráví 1-5 hodin týdně na řízení závad.

*1 Údaje vyplývají z průzkumu napříč 500 profesionály v oboru stavebnictví a real estate společností v Evropě. 

Klíčové údaje o PlanRadaru: 

8 000 klientů ve 45 zemích

25 000 dokončených projektů každý týden 

100+ zaměstnanců

7 kanceláří po celém světě

Fundraising ve výši 3 milionů euro v roce 2020

O PlanRadaru:

PlanRadar je zavedené Software-as-a-Service řešení navržené pro profesionály v oboru stavebnictví a real estate. Používá se ke kompletní centralizaci informací o stavebních projektech, komunikaci, řízení závad a úkolů, certifikacím a údržbě… skrze webovou aplikaci (pro všechny prohlížeče) a skrze aplikace pro všechna mobilní zařízení jako počítače, chytré telefony a tablety (iOS, Android, Windows). Díky digitalizaci průběhu operací PlanRadar zlepšuje spolupráci mezi všemi aktéry, snižuje frekvenci chyb, šetří čas všem zúčastněným a pomáhá dosahovat výrazných přírůstků v efektivitě: bez nutnosti školení. Společnost se sídlem ve Vídni byla založena roku 2013 a má 7 kanceláří po celém světě. PlanRadar má více než 8 000 klientů ve 45 zemích. planradar.com/cz