Piráti v krajích spolupracují na distančním vzdělávání

Praha, 2. října 2020 – Piráti uspořádali online konferenci o distančním vzdělávání. Experti z řad Pirátů z několika krajů spolu se zástupci řady odborných organizací a pedagogů diskutovali o zkušenostech z vyučování na dálku i o nových příležitostech a přetrvávajících problémech. Z konference vyplynula doporučení nejen pro školy, učitele, rodiče i žáky, ale také pro práci ministerstva a jeho organizací.

Piratecon o distančním vzdělávání se konal 30. září. Probíhal formou panelové diskuse, která byla rozdělena do čtyř tematických bloků – Metody a doporučení pro školy (platformy, nástroje, rozvrh), Formáty výuky předmětů online (Matematika, Fyzika, hudebka), Individuální práce mezi hodinami (jak nezahltit), a Volnočasové aktivity v době koronaviru.

Kromě debaty o jarním náhlém uzavřením škol a o tom, jak školy, studenti i rodiny situaci zvládali, se přítomní bavili o nástrojích vhodných k dálkovému vyučování. Z diskuse jasně vyplynulo, že by mělo dojít je sjednocení platforem a metodiky.

Největším problémem se při online výuce na jaře ukázalo nedostatečné nebo žádné internetové připojení. Děti byly například nuceny docházet na místa otevřenou wifi a nemohli se zúčastnit online hodin.

Naopak s nedostatkem počítačů nebyl takový problém, jak se čekalo, a to i díky tomu, že v řadě míst pořádali Piráti a neziskové organizace sbírky a opravy starých počítačů.

Odborníci doporučují nechat samotné žáky zpracovávat multimediální obsah, aby si tak sami mohli látku lépe procvičit. Dále apelovali na to, aby hodnocení neprobíhalo jen formou dodal či nedodal. To by mělo formativní, nikoliv normativní (známkování), jako je to dosud běžné.

“Je klíčové, aby se při online výuce nepoužíval pouze text, ale také animace, diagramy, grafy. Jen tak naučíme žáky a studenty tato data také interpretovat. Holý text do online výuky nepatří, od toho jsou učebnice.” – Václav Kubaljak, učitel ZŠ Benešov.

Účastníci konference se shodli na tom, že učitelé zvládli svůj díl práce velmi dobře, stejně jako rodiče a žáci. Aby z celé krize vyšli všichni jako vítězové, je třeba: vybrat jednotnou platformu, předávat si v rámci pedagogických sborů zkušenosti, zajistit lepší vybavení a být na online výuku daleko lépe připraveni.

Na Pirateconu o distančním vzdělávání spolupracovali Piráti ze Středočeského, Karlovarského, Moravskoslezského a Jihočeského kraje, Vysočiny a Prahy.

Piratecony jsou dlouhodobou platformou Pirátské strany pro sdílení znalostí a zkušeností formou odborných konferencí.

Seznam účastníků: 

Daniel Mazur, garant programového bodu vzdělání a věda

Jan Břížďala, učitel na gymnáziu

Arnošt Štěpánek, specialista na online programy a kurzy

Arnošt Žídek, ředitel základní školy

Petr Chaluš, poradce ve vzdělávání, předseda Fóra rodičů

Jan Kranda, učitel na ZŠ a ZUŠ

Václav Kubaljak, konzultant e-learningu, bývalý učitel 2.st. ZŠ

Vilém Nájemník, specialista na nová média ve vzdělávání

Marta Kozdas, členka Národního kabinetu Matematika, bývalá ředitelka ZŠ

Hana Chalušová, mluvčí Fóra rodičů, psychoterapeutka

Vít Šimral, radní hlavního města Prahy pro oblast školství

Vít Šnajdr, radní města Kutná Hora pro oblast školství, bývalý ředitel základní školy

Janek Wagner, člen Pedagogické komory, z.s., specialista na rozvoj digitálních kompetencí

Zdeňka Šíp Staňková, propagátorka unschoolingu a sebeřízeného vzdělávání

Pavla Figurová, učitelka na gymnáziu