Síla a příslib blockchainu pro malé a střední podniky

Globální recese jsou podobny zemětřesení. Pohybují se při nich tektonické desky, na nichž stojí ekonomiky, a seismické vlny přetvářejí komerční krajinu a otřásají podniky a živnostmi. 

Když někdo zmíní blockchain, myšlence na kryptoměny se těžko ubráníte. Tato technologie, původně sloužící jako platforma pro Bitcoin, urazila od svého vzniku v roce 2008 dlouhou cestu. V jádru každého blockchainu je technologie distribuovaných záznamů (DLT).

Blockchain byl původně vytvořen pro podporu obchodu s kryptoměnami. V současné době se stal jednou z nejrychleji rostoucích a propagovaných technologií s potenciálem změnit ekonomiku a společnost způsobem srovnatelným s příchodem internetu. 

Velké i malé podniky se předhánějí, kdo dřív využije tuto inovativní technologii, aby se dostal před své konkurenty. Co ale blockchain vlastně je, jak může ovlivnit vaše podnikání? A není pro malé a střední podniky příliš dobrý, než aby to byla pravda?

Zpátky ke kořenům

Asi nejznámějším způsobem využití blockchainu je odesílání a přijímání plateb kdekoli na světě. Jeho využití a výhody však dalece přesahují rámec pouhé platformy pro bezpečné provedení plateb. Blockchain vytváří nové příležitosti pro podniky nezávisle na sektoru, aby jim pomohl řešit řadu již existujících výzev a vyvíjet nové obchodní modely. 

Podle technické definice je blockchain distribuovaná databáze s účelem zprostředkovávat transakce a sledovat pohyb aktiv. Asi nejlépe si to můžete představit jako obří virtuální tabulku, jejíž kopie je uložená na mnoha propojených počítačích nebo uzlech, které společně tvoří řetězec. Když do tabulky něco přidáte, každá kopie v řetězci se aktualizuje s časovým záznamem, takže je s ní téměř nemožné manipulovat. 

Chytré kontrakty

Jednou z největších výzev pro malé a střední podniky je řízení cash flow. Nedávný průzkum společnosti We.Pay odhalil, že se 40 % firem minulý rok potýkalo s problémy právě v této oblasti. 

Od blockchainu si lidé slibují, že tyto problémy vyřeší pomocí „chytrých kontraktů“. Ty, jak jejich název napovídá, nejen zautomatizují procesy kolem smluv, ale také zlepší jejich vymahatelnost mezi zákazníky a dodavateli. Chytré kontrakty si můžete představit jako smlouvy, které, pokud jsou splněny určité předpoklady, okamžitě vstupují v platnost a zaručí požadované výsledky.

Mohou tak firmám podstatně ulehčit život. Díky vytvoření jednoduchých a efektivních transakčních procesů se budou faktury automaticky proplácet a člověk se nebude muset honit za platbami. 

Decentralizace a bezpečnost

K dalším výhodám blockchainu patří bezpečnost. Stojí totiž na decentralizaci, což znamená, že se data v jednu chvíli distribuují na různé počítače po celém světě. Transakcemi se nedá manipulovat nebo je smazat prostřednictvím hackingu, protože je každá transakce navázána na tu předchozí. 

Počítačová kriminalita v roce 2018 způsobila malým podnikům ve Velké Británii škody v celkové výši 13,6 miliardy liber a čtyři z pěti firem v Evropě za poslední rok zažily alespoň jeden kybernetický útok. Ideální čas pro řešení založené na blockchainu.

Řízení dodavatelských řetězců

Blockchain má také potenciál pomoci vybudovat chytřejší a bezpečnější dodavatelské řetězce. Většinu produktů nevyrábí pouze jedna firma a dodavatelský řetězec založený na blockchainu by znamenal, že každá transakce bude dohledatelná od místa výroby po místo prodeje. Vše transparentní a sledovatelné v reálném čase.

Díky tomu nejen klesne počet podvodů, ale zlepší se i řízení zásob, což je komplexní a pracný proces, obzvláště pro malé podniky.

Ne kdyby, ale kdy

HSBC ve Velké Británi minulý rok podpořila první transakci na blockchainové platformě pro dodavatele we.trade. Na této transakci se podílel náš klient Beeswift Limited a jeho nákupčí v Nizozemsku. Díky platformě společnosti we.trade se zkrátil čas nutný pro dokončení platby ze 40–45 dnů na pouhý jeden den. Byla to také první transakce, při které obě strany využily systém end-to-end včetně vytváření faktur, souhlasu s obchodními podmínkami a poskytnutí elektronické formy akreditivu známé jako garantované platby (BPU), ze které plyne následné financování.

Blockchain se může stát řešením mnoha problémů, se kterými se podniky potýkají, včetně transparentnosti plateb, problémů s dodavatelským řetězcem, počítačovou kriminalitou a nedostatkem informací potřebných k efektivnímu podnikání.

Na druhou stranu by měly být podniky také obezřetné. Výhody a potenciál blockchainu jsou dnes už dobře zmapované, ale jako u každé nové technologie i zde se až časem ukáže, kam až sahá její využití a kde jsou její hranice. Firmy se proto musí zamyslet, zda je blockchain doopravdy odpovědí na jejich otázky.

Jako první a nejdůležitější věc k používání blockchainu potřebujete síť peer-to-peer. Firma vyrábějící a prodávající finální produkt by tak potřebovala, aby v jejím řetězci byli zahrnuti dodavatelé všech vstupů nutných pro výrobu či sestavení produktu.

Náklady na datová centra, elektřinu a servery, které vyžadují neustálá vylepšení, mohou být pro mnohé podniky příliš vysoké. I když zní blockchain jako jednoduché digitální řešení, potřebuje nezanedbatelné množství energie, protože se neustále aktualizuje. Ačkoli se tento neduh postupně zmenšuje, stále nemůžeme blockchain označit za technologii šetrnou k životnímu prostředí.

Může se také přihodit, že se blockchain rozroste příliš rychle. Jakékoli změny v systému je třeba důkladně otestovat a zrcadlit napříč každou částí řetězce, jinak může dojít k jeho kolapsu. Blockchain je řetězec na sebe navazujících bloků nebo datových záznamů, které obsahují transakce, soubory nebo jiná důležitá data.

Rozdělení blockchainu na části, jež se dají lépe spravovat, nemusí být vždy možné a úplně neeliminuje riziko kybernetických útoků. Každá část totiž představuje pro hackery možnost, jak se dostat do systému.

Proces přijetí blockchainu bude stálý a pozvolný a určitě jej čekají dílčí neúspěchy. Přesto se tato technologie momentálně nachází ve zlomovém bodu. Těm, kteří jsou ochotni přijmout decentralizaci jako budoucnost podnikání, nabídne řešení výzev, jimž malé a střední podniky čelí každý den. Může také zlepšit jejich postavení při konkurování větším korporacím. Stejně jako základ, na kterém byl postaven internet, je blokchain spíše „základovou“ než „disruptivní“ technologií. 

Jane Galvin, ředitelka korporátního bankovnictví, HSBC Velká Británie