Rheinmetall BAE Systems Land získal zakázku v hodnotě 16 milionů liber na modernizaci vozidel Fuchs/Fox

Britské Ministerstvo obrany udělilo společnému podniku Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) zakázku v hodnotě 16 milionů liber/17,5 milionů euro na výcvikové simulátory, modernizaci a prodloužení životnosti biologických, chemických, radiačních a nukleárních průzkumných vozidel Fuchs/Fox ve službách Britské armády.

Fuchs/Fox je obrněné transportní vozidlo 6×6 ve verzi upravené pro průzkum CBRN (chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních látek), které již bylo úspěšně nasazeno v řadě regionálních krizí po celém světě. Srdcem vozidla Fuchs/Fox ve verzi pro průzkum CBRN je plně integrovaná sada senzorů a vybavení pro detekci a identifikaci nukleárních, biologických a chemických bojových látek. Rheinmetall disponuje dlouhodobými zkušenostmi a rozsáhlými odbornými znalostmi na poli špičkové techniky. Mezinárodní uživatelé tohoto průzkumného vozidla tak mají díky nejnovějšímu technickému pokroku a průběžnému zlepšování výkonu přístup k vyspělým senzorovým technologiím. V rámci zakázky na modernizaci využije Ministerstvo obrany Spojeného království znalostí a zkušeností Rheinmetallu k zajištění budoucí provozní bojové připravenosti a účinnosti těchto průzkumných vozidel.

Rheinmetall BAE Systems Land (RBLS) tak vyřeší otázky související se zastaralostí a modernizuje průzkumný systém na nejnovější technickou a technologickou úroveň. Rheinmetall Landsysteme bude čerpat z komplexní technologické podpory, kterou společnost disponuje ve svém špičkovém výzkumném centru biologických, chemických a nukleárních látek v německém Kasselu.

Pracovní tým rovněž prozkoumá a zhodnotí bezpečností rizika a zavede novou smlouvu o podpoře, která bude zahrnovat technickou podporu, dodávky náhradních dílů, opravy, údržbu a výcvik a projektovou činnost, čímž britská armáda využije širokých zkušeností Rheinmetallu na poli vozidel CBRN průzkumu.

Hlavním vykonavatelem celého projektu bude závod RBSL v Telfordu (West Midlands) s podporou britského dodavatelského řetězce. Celý program je v souladu s vládní agendou Velké Británie na podporu malých a středních podniků a regionální ekonomiky za účelem ochrany vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve výrobních a technických profesích.

V pobočkách po celé Velké Británii společnost RBSL zaměstnává více než 450 vysoce kvalifikovaných pracovníků včetně 250 specialistů na klíčové schopnosti v oblastech zbraňových systémů, odolnosti, schopnosti přežít a smrtících účinků. Tým pracovníků RBSL využije svých dosavadních obsáhlých zkušeností na poli technologických integrací vozidel k modernizaci a zabezpečení vozového parku. Expertní tým Rheinmetall Landsysteme poskytne odborné znalosti v průzkumných a detekčních technologiích.

Modernizace v rámci této smlouvy zvýší a vylepší interoperabilitu a shodu mezi partnerskými státy Severoatlantické aliance a Spojeným královstvím. Vozidla rovněž poskytnou britské armádě vyspělé schopnosti odhalit biologické, chemické, radiační a nukleární hrozby.

Jak uvedl James Heappey, tajemník pro ozbrojené síly: „Vzhledem k rychle se měnícímu vojenskému prostředí pro nás nikdy nebylo tak důležité rozvíjet vlastní schopnosti a usilovat o technický pokrok, inovace a přizpůsobivost jako dnes. Tato významná zakázka je jasným a pozitivním krokem, který výrazně posune naše stávající vybavení směrem k moderním a průkopnickým technologiím.“

Peter Hardisty, výkonný ředitel RBSL, dodal: „RBSL se těší, že v programu modernizace vozidel Fuchs/Fox využije svých rozsáhlých znalostí a zkušeností s obrněnými vozidly. Zároveň se díky této zakázce ve Velké Británii zachovají klíčové vysoce technicky odborné dovednosti. Dále zakázka představuje velkou možnost využít nových technologií a pro britskou armádu znamená posilování jejích schopností. Je to i jedinečná příležitost nejen pro spolupráci s Rheinmetallem, naším hlavním akcionářem a šéfdesignérem vozidla Fuchs, ale i pro spolupráci s celou řadou malých a středních podniků.“

Vozidlo Fuchs/Fox

V roce 1990 poskytla německá vláda britské armádě 11 vozidel Fuchs/Fox, které původně sloužily v Bundeswehru, na podporu pozemních operací během první války v Perském zálivu.

Jedná se o vozidlo, které již bylo úspěšně nasazeno ve službách velkého množství zákazníků v řadě regionálních krizí po celém světě, a to v boji proti nejrůznějším typům ohrožení.

Společnost RBSL britských vozidel Fuchs/Fox zavede úctyhodný počet technických vylepšení, vyřeší problémy spojené se zastaralostí a dodá plnou technickou podporu.