Tomáš Lébl, analytik skupiny AXA ČR a SR: Citlivost českého průmyslu na koronavirus se zvyšuje

Produkce českého průmyslu se v srpnu podle dat statistického úřadu meziročně propadla o 8 %. To představuje horší výsledek v porovnání s očekáváním trhu, který kalkuloval se zhruba polovičním poklesem. Když data očistíme o rozdílný počet pracovních dní, činí pokles 5,5 %, což stále nezapadá do scénáře pokračujícího oživení ve tvaru jednoduchého V, v jehož naplnění doufali snad všichni s výjimkou chronických zkázopravců.

Jistou naději může poskytnout skutečnost, že vypovídající schopnost srpnových dat je poměrně nízká. Značnou část meziročního poklesu produkce zejména v automobilovém průmyslu, který byl jedním z hlavních „viníků“ nepříznivého výsledku, lze připsat celozávodním dovoleným. Ty totiž oproti loňsku zasáhly více srpnovou výrobu.

Ze zkušeností s první vlnou koronavirové pandemie vyplývá, že průmysl reaguje na nepříznivou epidemiologickou situaci méně citlivě než sektor služeb. To ovšem neznamená, že by byl průmysl vůči koronaviru imunní. Ruku v ruce s virem se ekonomikou opět šíří nejistota, která dopadá na ochotu podniků investovat, což vidíme i na slabších výsledcích výroby strojních zařízení. V nejhorším případě pak může dojít k nařízenému uzavření průmyslových podniků

Řada faktorů poslední tvrdá data z průmyslu zkresluje a lze z nich jen obtížně činit striktní závěry. Těžko odhadnutelný vývoj nákazy a s tím jdoucí zavádění restriktivních opatření pak dále snižuje užitečnost dat, která působí zastarale už v den jejich zveřejnění. 

Jedno je jasné. Růst průmyslových zakázek kvůli chladnoucímu optimismu v zahraničí opět zpomalil. Právě z těchto zakázek mohou průmyslové podniky po určitý čas vyžít v případě útlumu zbytku ekonomiky. V konečném důsledku se tak zvyšuje již zmiňovaná citlivost průmyslu na vývoj epidemiologické situace, což je další signál, který k přehnanému optimismu nevybízí.

O SKUPINĚ AXA
Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1 424 miliardy EUR.
Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share) jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA (www.axa.com).
TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ
Označeno tagem