Průzkum: Kvůli COVID-19 se zaměstnavatelé více starají o potřeby zaměstnanců

Studie Intelligent Workplace Report společnosti NTT Ltd. ukazuje, jak snahy o prospěch zaměstnanců ovlivňují podnikové strategie pracovního prostředí

Praha – 15. října 2020 Společnost NTT Ltd. dnes zveřejnila studii 2020 Intelligent Workplace Report s podtitulem „Utváření zaměstnanecké zkušenosti pro transformovaný svět“ ukazující, že kvůli pandemii zaměstnavatelé více zohledňují prospěch zaměstnanců. Téměř čtyři pětiny (72,3 %) podniků v Evropské unii souhlasí, že práce z domova byla během pandemie pro zaměstnance náročná. Potíže s připojením a pracovním místem prohloubily jejich problémy. Podniky se proto musí zabývat strategií pracovního prostředí kvůli zlepšení zaměstnaneckých podmínek, včetně kultury, technického vybavení a pracovního místa.

Ze 1350 respondentů v 19 zemích, kteří se průzkumu zúčastnili, se 79,7 % domnívá, že potřeby zaměstnanců rozhodnou o budoucím uspořádání pracovišť. 85,4 % z dotázaných se shodlo, že osobní pracovní schůzky jsou nezbytné pro týmovou spolupráci i jednání s klienty.

Méně než polovina podniků s úpravou IT předpisů

Do dnešní doby méně než třetina všech podniků (28,5 %) upravila IT předpisy tak, aby zaměstnancům usnadnily práci v nových podmínkách, a necelá polovina (41,8 %) zavedla nové komunikační a firemní nástroje. V mnoha případech museli zaměstnanci využívat svá soukromá zařízení a aplikace, což výrazně zvýšilo bezpečnostní rizika. Pouhých 37,9 % respondentů posílilo zabezpečení IT, aby udrželo své interní systémy i zaměstnance v bezpečí.

Martina Šmidochová, personální ředitelka české pobočky společnosti NTT Ltd., k tomu uvedla: 

„Když tvoříme kanceláře zítřka, tak do středu pozornosti postavíme zaměstnance, jeho celkovou zkušenost včetně zdraví a plného zapojení do pracovního dění. Když máme zaměstnance vtažené do firemního dějí a jejich data udržujeme v bezpečí, tak se zvyšuje jejich produktivita a efektivita. Inovace podporujeme digitální transformací, novými technologiemi, postupy a vzděláváním tak, aby se zaměstnanci cítili v novém prostředí dobře.“

Zavádění nových strategií pracovního prostředí pro kanceláře zítřka 

Podle zjištění studie téměř polovina (40,3 %) podniků již přehodnocuje celkové uspořádání pracovišť a zvažuje, jak je nejlépe upravit kvůli novým potřebám zaměstnanců. 

Více než třetina (34,4 %) globálních ředitelů uvedla, že hodlá zredukovat kancelářské prostory, avšak téměř čtvrtina (24,0 %) je plánuje rozšířit. Většina z nich se však shoduje, že fyzický prostor bude mít přesněji definované flexibilní využití pro lepší spolupráci:

  • Spojení se vzdálenými pracovníky: téměř polovina podniků (38,2 %) vytvoří prostory pro videokonference a spolupráci po videu kvůli propojení těch, kdo pracují na dálku, s těmi, kdo pracují v kanceláři
  • Podpora kreativity a spolupráce: téměř třetina podniků (25,4 %) zavede kreativní prostory / koutky pro přemýšlení
  • Uspořádání pracoviště podle způsobu práce: více než čtvrtina podniků (26,2 %) omezí prostor pro individuální pracovní stoly a 28,7 % zvětší zasedací prostory 

Nutnost rychlé reakce pro podniky

Po adaptaci na situaci způsobenou pandemií v uplynulých měsících více než polovina (55,3 %) globálních ředitelů rozhodně souhlasí s tím, že je čas budovat pracovní prostředí pro budoucnost.

Petr Hübl, generální ředitel české pobočky společnosti NTT Ltd., souhlasí, že by podniky měly začít jednat: „To, jak se podniky vyrovnají s problémy spojenými s pandemií COVID-19 a tomu přizpůsobí styl práce, ovlivní podobu pracovního prostředí v budoucnosti. Musí reagovat rychle, pružně a promyšleně. Pozorujeme, že podniky provádí změny v reálném čase, zatímco dříve jim to trvalo měsíce či roky.“

Další informace o službách společnosti NTT Ltd. naleznete na stránkách www.hello.global.ntt 

O společnosti NTT Ltd.

NTT Ltd. je přední globální poskytovatel technologických služeb. Spolupracuje s organizacemi po celém světě. Jeho cílem je nabízet inteligentní technologická řešení a s jejich pomocí dosahovat nejlepších možných výsledků. Inteligentní v podání NTT Ltd. znamená řízené daty, propojené, digitální a bezpečné. Jako globální ICT poskytovatel zaměstnává přes 40 000 lidí v pobočkách 57 zemí, působí v 73 zemích a dodává své služby do více než 200 zemí celého světa. Další informace jsou k dispozici na hello.global.ntt. V České republice má NTT Ltd. své Global Delivery Centrum, které zajišťuje klientskou podporu 24/7 v jazycích všech svých evropských zákazníků a zabezpečuje vysokou kvalitu servisních služeb na globální úrovni.