Účast v programu Mastercard Girls4Tech překročila hranici jednoho milionu

Dalším cílem společnosti Mastercard je dosažení pěti milionů účastnic do roku 2025

Praha, 15. října 2020 – Program společnosti Mastercard Girls4Tech™, jenž podporuje výuku přírodních věd, matematiky a technických oborů mezi dívkami, dosáhl svého počátečního cíle jednoho milionu účastnic. Nyní se program zaměřuje na dosažení dalšího milníku, kterým je pět milionů dívek v programu do roku 2025.

Vlajkový program technologické společnosti Mastercard spuštěný v roce 2014 nabízí aktivity a studijní plány vycházející z osnov výuky matematiky a přírodních věd. Program využívá rozsáhlých odborných znalostí společnosti Mastercard v technologických oborech i v oblasti inovací. Dětem umožňuje objevovat možnosti mnoha povolání, v nichž jim znalosti přírodních věd, matematiky a technických oborů přijdou vhod, jako je například odhalování podvodů, zpracování dat nebo vývoj softwaru.

Na svém počátku program nabízel prezenční vzdělávání a využíval dobrovolníky z řad zaměstnanců společnosti. Následně se rozšířil o další témata jako umělá inteligence či digitální bezpečnost. Dostupnost studijních plánů v oblastech přírodních věd, matematiky a technických oborů se zásadním způsobem zvýšila se spuštěním online platformy Girls4Tech Connect. Ta je nyní dostupná celkem v osmi jazycích.

Naším cílem je poskytovat děvčatům potřebné výchozí znalosti přírodních věd, matematiky a technických oborů a rozvíjet u nich dovednosti nezbytné k tomu, aby ve 21. století mohly uspět v dalším studiu a zaměstnání. Náš program u dívek podporuje zájem o uvedené obory a učí je, jak nabyté znalosti uplatňovat v praktickém životě,“ říká viceprezidentka společnosti Mastercard pro talenty a zapojení komunit a zakladatelka programu Girls4Tech™ Susan Warner.

Jak program Girls4Tech podporuje vzdělávání dívek:

  • Partnerem projektu se stal světový poskytovatel digitálního vzdělávacího obsahu pro základní školy, společnost Discovery Education. Na základě toho vznikne nový studijní plán programu Girls4Tech. Ten bude do roku 2023 k dispozici pro 1,6 milionu dívek.
  • Program se bude dále rozšiřovat spoluprací s řadou dalších partnerů včetně organizací Scholastic, AIF, Major League Baseball, Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE), R&A, YCAB v Indonésii či Arus v Malajsii. To umožní unikátní způsoby vzdělávání dívek ve věku od 8 do 16 let.
  • Studijní programy se rozšiřují o další obory, které účastnicím poskytnou hlubší znalosti v rozvíjejících se oborech umělé inteligence a digitální bezpečnosti.
  • Součástí projektu jsou i programy Girls4Tech2.0 určené pro dívky ve věku od 13 do 16 let, či Girls4Tech & Code, což je dvacetitýdenní program pro dívky ve věku od osmi do deseti let zaměřený na programování.

Podpora uplatnění dívek v přírodních vědách, matematice a technických oborech

V roce 2019 si společnost Mastercard nechala vypracovat studii s cílem získat přehled o rozdílech mezi pohlavími a generacemi ve vnímání a postojích k vědním oborům, technologiím, technice a matematice. Vedle výše uvedených témat se studie věnovala i překážkám a motivačním faktorům, které ovlivňují volbu oboru vysokoškolského studia a povolání.

Studie ukázala, že pokud jde o přírodní vědy, matematiku a technické obory, jsou si sebou dívky méně jisté, dostává se jim méně povzbuzení a mají vyšší potřebu podpory ze strany mentorů. Všechny tyto potřeby program Girls4Tech společnosti Mastercard naplňuje.

Další informace o programu Girls4Tech a online lekce jsou k dispozici na adrese Girls4Tech Connect.

O společnosti Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com 

Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení.