HEADIM DELTA TEAM léčí firemní koronavirus

Tým seniorních manažerů se zkušenostmi generálních, výkonných, obchodních, marketingových a personálních ředitelů ve velkých firmách i malých start-upech se rozhodl posunout službu interim managementu na novou úroveň pod společnou značkou HEADIM DELTA TEAM (HDT). Zatímco obvykle si firmy najímají jednotlivé interim manažery, aby jim vyřešili situaci v určité oblasti, tři zakládající členové HDT jsou schopni kompletně převzít řízení společnosti a splnit stanovené cíle v období několika měsíců. „Reagujeme na situaci, kdy firmy v koronakrizi potřebují komplexní přepracování obchodní, marketingové nebo personální strategie,“ uvádí člen HDT Jiří Vácha.

Kromě Jiřího Váchy, jehož specializací je role generálního, výkonného či personálního ředitele, jsou dalšími členy Petr Sobotka zaměřený na řízení obchodu a Ondřej Vácha s orientací na marketing. Všichni tři mají společné to, že prošli korporátními strukturami a v určitý moment se rozhodli vyměnit relativní jistotu manažerské kariéry za působení na volné noze. „Spojuje nás, že se nebojíme změny. Co se nemění, to stagnuje a stagnace je předehra krize. „Přinášíme pozitivní změnu do velkých i malých firem, kde jako interim manažeři působíme,“ vysvětluje Jiří Vácha.

HEADIM DELTA TEAM ne náhodou vznikl v období koronakrize. „Řadu firem i celých oborů postihne trvalý pokles a pro přežití musí zcela změnit svou obchodní, marketingovou i personální strategii. Naproti tomu řada oborů roste a ještě posílí, a jedním z faktorů jejich úspěchu bude to, že do nich přeskočí ti nejlepší lidé z byznysů, které jsou nyní v krizi,“ vysvětluje Petr Sobotka specializovaný na roli obchodního ředitele.

Lékem na firemní koronakrizi jsou lidé, kteří přinášejí potřebné změny a nebojí se tyto změny realizovat. Ne vždy se nacházejí uvnitř firmy. Pro majitele a podnikatele je výhodné najmout si místo kmenových manažerů tým, který splní stanovené úkoly ve stanovené době. To je vidět třeba v marketingu, kde je trend místo interních zaměstnanců najímat specialisty, kteří řeší konkrétní úkoly několik dní v týdnu. „My nejsme tzv. udržovači. Rádi se seznamujeme s novými firmami a řešíme nové problémy. Když nastavíme systém, rádi jdeme dál a řešíme novou výzvu,“ říká Ondřej Vácha zaměřený v HDT na řízení marketingu.

Představení členů HEADIM Delta Team

Jiří Vácha v rámci HDT plní úlohu generálního, výkonného nebo personálního řízení firmy. Korporátní část své kariéry strávil v nadnárodním nábytkářském gigantu IKEA, pro který řídil mezinárodní týmy a podílel se na výstavbě obchodních domů v různých evropských státech. Svou první poradenskou firmu VECTOR BTC založil ve vrcholící ekonomické krizi v roce 2009. Od té doby se podílel na více než stovce projektů z oblasti firemního poradenství a interim managementu. Pomáhal rozvoji velkých korporací i začínajících start-upů. Je příslušníkem aktivních záloh Armády ČR. I armáda ho inspirovala k tomu, aby interim management přestal být záležitostí jednotlivce, ale stal se týmovou službou.

Petr Sobotka, který se v HDT zaměřuje na řízení obchodu, má za sebou kromě jiných zkušeností desetileté působení v energetické společnosti E.ON, kde postupně prošel různými pozicemi až na úroveň ředitele prodeje. Na volnou nohu se rozhodl odejít, když mu bylo 32 roků. Jiří Vácha na jeho adresu poznamenává: „Je to jeden z mála obchodních ředitelů, který se nebojí dělat změny i v časech zdánlivé pohody a růstu a který dokáže dostat lidi pozitivně z komfortní zóny.“ Petr Sobotka se při řízení obchodu řídí několika jednoduchými zásadami: 1) Obchodní predikce se nemají dělat podle pocitu, ale tvrdých dat. 2) Kdo nezískává a neměří obchodní data, ten obchod neřídí. 3) Nové obchodní kanály je třeba hledat a otvírat v období růstu, a ne při krizi poptávky.

Další osobností HDT je Ondřej Vácha (není v příbuzenském stavu s Jiřím Váchou), jehož doménou je marketing. Je vzácným příkladem odborníka, který rozumí a zvládá jak seniorní aktivity jako tvorba marketingových plánů a rozpočtů, tak i výkonnou práci ve všech klíčových komunikačních oborech: PR, Web developmentu, klasické reklamě, online kampaních i komunikaci na sociálních sítích.  Formativní zkušeností pro něj bylo roční studium v Austrálii v kurzu KAPLAN INTERNATIONAL. Díky tomu, že se učil od úspěšných lidí z praxe, mohl si pak troufnout na marketingové projekty s rozpočty ve stovkách miliónů. „Například jsem se podílel na kampani, která využívala prvky neuronových sítí a umělé inteligence, dokázala se sama učit a zlepšovat ve svém průběhu zacílení,“ říká Ondřej Vácha, který působil na straně klienta i dodavatelských agentur. V současné době si založil i digitální agenturu Future Tales, aby dokázal profesionálně pokrýt všechny potřeby velkých klientů jako jsou Toyota, Lexus, Hame, Golden Gate nebo Invia.

Klíčové zásady HEADIM DELTA TEAM:

HEADIM DELTA TEAM razí v managementu několik zásad:

1) CEO, který firmě nic nového nepřináší, i když firma ze setrvačnosti roste, má odejít.

2) Změny, i bolestivé, je lepší dělat v období růstu, a ne v reakci na krizi. V růstu sice není ke změnám chuť, ale v krizi už chybí lidské a finanční zdroje, aby se změny realizovaly.

3) Kdo v byznysu stagnuje, ten už umírá.

Kdy nasadit HEADIM DELTA TEAM?

1) Když se rozpadne manažerský tým

Příklad situace: Úspěšná firma čelí náhlé a nečekané nepříjemné situaci. Výkonný ředitel odejde, přetáhne si část týmu i některé zákazníky. Majitel řeší personální, obchodní i motivační krizi u zbylých zaměstnanců.  

2) Když se start-up mění v korporaci

Příklad situace: Šikovný mladý podnikatel s podporou investora vyvinul inovativní produkt a získal první referenční zákazníky. Je třeba začít prodávat systematicky, zajistit servisní služby a vybudovat funkční organizaci s finančním, obchodním, marketingovým i personálním řízením.

3) Když společnost stagnuje

Příklad situace: Společnost je zavedená na svém trhu, je v kladných číslech, a dokonce mírně roste. Analýzy trhu ale ukazují, že růst je spíše důsledkem dobrého stavu ekonomiky a určité setrvačnosti. Na otázku majitele, co nového dělat, management reaguje, že není důvod cokoliv měnit.

4) Když nastane krize

Příklad situace: Poptávka zákazníků po službách firmy prudce klesla z důvodu tvrdé konkurence i poklesu ekonomiky. Jako řešení krize nabízí management obvyklé recepty: osekání marketingu, snížení stavu zaměstnanců a zastavení části provozu. Tím firma sice krátkodobě ušetří, ale dlouhodobě klesnou její schopnosti a zhorší se pozice na trhu.