CzechTrade prodlužuje služby zdarma!

Praha, 21. 10. 2020 – Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) prodlužuje poskytování služeb zdarma. „Reagujeme na druhou vlnu koronaviru a poskytujeme exportérům služby zdarma až do 31. března 2021. Chceme přilákat pozornost malých a středních firem, vzbudit v nich zájem o exportování produktů nebo služeb a vyrovnat se tak s poklesem domácí poptávky,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade. 

Struktura světové ekonomiky a obchodní vztahy se letos zásadně změnily. „Rádi bychom v českých firmách vzbudili tzv. globální byznysový náhled. Pro firmy je důležité diverzifikovat skladbu svých odběratelů, přemýšlet o obsluhování většího trhu, než je pouze ten domácí. Naši exportní konzultanti dokáží zprostředkovat informace z konkrétních trhů a zároveň poradit, jak na ně vstoupit,“ vysvětluje Doležal a dodává: „Každá krize je i příležitost. Zpřetrhání dosavadních obchodních vazeb vytváří nové příležitosti pro tuzemské exportéry. 

Proexportní agentura CzechTrade začala poskytovat bezplatně své služby od pátku 20. března 2020. Firmy tak mohou využít individuální exportní poradenství v 58 zemích světa,
a to jak prostřednictvím pracovníků pražské centrály, tak i zahraničních kanceláří. „Všichni naši zahraniční kolegové jsou připraveni konzultovat konkrétní možnosti vývozu,“ popisuje současnou situaci Radomil Doležal.  

V reakci na poptávku exportérů agentura CzechTrade na listopad přichystala druhé kolo E-MEET EXPORT 2020, kdy v průběhu jednoho týdne proběhnou virtuální konzultace. Zájemci budou mít možnost s řediteli všech zahraničních kanceláří řešit např. to, jak najít v zahraniční vhodného partnera, jakou zvolit formu vstupu na zahraniční trh nebo jaké jsou konkrétní příležitosti ve zvoleném oboru podnikání. Konzultovat bude možné i s odborníky z České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a Klientského centra pro export. Akce se bude konat pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory ČR a proběhne ve dnech 9. – 13. listopadu. Více informací na www.czechtrade.cz.

Zahraniční kanceláře CzechTrade připravují a aktualizují informace o zahraničním obchodu v souvislosti s pandemií koronaviru na internetových stránkách CzechTrade i na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz/koronavirus

O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 58 zemích na pěti kontinentech.

www.czechtrade.cz