Letošní ročník Energetické olympiády proběhne on-line

Zájemci o účast v celorepublikové středoškolské soutěži, která se točí kolem energetických fenoménů budoucnosti, se mohou zaregistrovat už jen do konce října. Úspěch jim otevře cestu na vysokou školu bez přijímacích zkoušek.

Do 31. října 2020 se mohou středoškoláci hlásit do třetího ročníku soutěže Energetická olympiáda. Její školní kolo se uskuteční 6. listopadu a finále pak proběhne od 11. do 13. listopadu. Studenti z prvních třech týmů budou přijati ke studiu na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze bez přijímacích zkoušek. Vítězný tým navíc získá prémii 50 000 Kč. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se v letošním roce uskuteční všechna kola soutěže on-line. 

Elektromobilita, energetický trh a obchodování s elektřinou, akumulace, obnovitelné a další alternativní zdroje energie, Smart grids, energetický management, energetické úspory – to jsou témata, která rezonují společností, a díky Energetické olympiádě mají studenti příležitost jim hlouběji porozumět. 

Energetickou olympiádu založila před třemi lety studentka Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Adéla Holasová. Soutěž pro středoškoláky navazuje na její dlouholetý projekt Energetická gramotnost, se kterým pravidelně navštěvuje žáky základních a středních škol a seznamuje je prostřednictvím interaktivní prezentace se základními tématy v oblasti energetiky. 

Pro úspěch není klíčová znalost energetiky jako takové, nemusíte být ani experti na fyziku. „Úplně stačí umět vyhledávat a používat informace, zpracovat zadání a správně prezentovat výsledky,” sděluje svůj recept na výhru projektová manažerka soutěže Adéla Holasová. Jako nejúspěšnější se dlouhodobě ukazují týmy s multidisciplinárním přesahem, které jsou schopné pokrýt širší spektrum oborů. „Optimální může být například kombinace technicky zaměřeného studenta, ekologa a ekonoma,“ doplňuje Adéla Holasová. 

V loňském roce se do Energetické olympiády zapojilo 1207 studentů, kteří v maximálně tříčlenných týmech řešili otázky z oblasti energetiky. Do pražského finále postoupilo 30 týmů. První tři místa obsadily týmy z Gymnázia Opatov, Gymnázia Arabská a Střední průmyslové školy Zlín. Pořadatelem Energetické olympiády je společnost Energetická gramotnost, ve spolupráci se společností ČEPS a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Další informace o Energetické olympiádě naleznete prostřednictvím odkazu https://www.enol.cz/

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na http://www.fel.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na http://www.cvut.cz