Novinky v Cisco Webex pro home office i práci z kanceláří

Praha, 5. listopadu 2020 – V reakci na pandemii společnost Cisco představila nové funkce v nástroji Webex. Ty mají za cíl zpříjemnit, zefektivnit a zabezpečit virtuální schůzky, které se staly v posledních měsících nejčastějším způsobem spolupráce. Cisco představilo také rozšířené užití senzorů, které dokáží snímat prostředí schůzek a napomáhat k jeho sanitaci a jednoduché organizaci.

„Využívání nástrojů pro vzdálenou komunikaci stále častěji přechází z režimu jednorázových debat na průběžnou spolupráci. Je tak potřeba, aby nástroje tento trend reflektovaly. Proto přicházíme s novými funkcemi, jejichž využití usnadní jak práci z domova, tak z prostředí kanceláří. Hybridní pracovní prostředí je totiž dalším trendem, který se začíná prosazovat,“ říká Ivan Sýkora, expert na technologie pro spolupráci ze společnosti Cisco.

K představeným inovacím patří:

 • Ukažte se tak, jak sami chcete.  Během čekání ve virtuální lobby je možné přizpůsobit si svůj obraz. Náhled je nyní větší, takže uživatelé mohou zkontrolovat sebe i pozadí za sebou, To je případně možné zvolit i virtuální. Jejich nabídka je nyní rozšířena.
 • Žádné tápání v ovládání. V novém elegantním designu jsou ovládací prvky rozmístěné nejlogičtějším způsobem, aniž by překrývaly sdílený obsah nebo obraz kamery – a celé rozhraní se dokonce přizpůsobí velikosti obrazovky. 
 • Přizpůsobte si systém podle svého. Systém se rozšířil o řadu nastavení pro individuální přizpůsobení. Nyní lze například ve Webexu nastavit skrývání účastníků bez videa. 
 • Konec šumu v pozadí. Nově jsou zaintegrované technologie získané akvizicí BabbleLabs. Ty dokáží potlačit rušivé zvuky a naopak zvýraznit lidský hlas, takže přenos bude zcela zřetelný a srozumitelný.

Technologie, která pomůže s bezpečným návratem zaměstnanců na pracoviště

Při přípravách na návrat zaměstnanců na pracoviště se firmy musí zaměřit na optimalizaci prostoru, zajištění jeho sanitace a společenského odstupu a naplánovat, jak s novým uspořádáním a pravidly srozumitelně seznámit zaměstnance. Společnost Cisco zákazníkům poskytuje data a nástroje, které jim návrat do kanceláří usnadní. Konkrétně se jedná o tyto novinky:

 • Ještě více senzorů prostředí v zařízeních Webex. Společnost Cisco je průkopníkem využití senzorů v zařízeních pro spolupráci jako zdroje důležitých údajů o prostředí. Ať už pro uživatele, podnikové IT nebo specialisty na pracovní prostředí, kteří pomáhají zajistit bezpečí a komfort na pracovišti. Již dříve Cisco představilo senzory, které detekují hladinu hluku v pozadí a počet osob v daném prostoru. Význam těchto snímačů a dat, která shromažďují, v dnešní době ještě stoupl, protože dokážou zjistit, které místnosti jsou nedostatečně využité nebo kde se vyskytne příliš vysoký počet osob. Další senzory budou nyní shromažďovat údaje o teplotě, vlhkosti, kvalitě vzduchu a hladině osvětlení v místnosti. Navíc je nyní funkce počítaní osob chytřejší. Díky strojovému učení pomáhá Webex zajistit dodržení kapacitních limitů místností, přičemž dokáže spočítat osoby bez ohledu na to, zda mají nasazenou roušku a kde v místnosti se nachází. Rychlá identifikace prostor s nevyhovujícím prostředím umožní podniknout kroky ke zvýšení produktivity a kvality vzájemné komunikace a spolupráce přítomných i vzdálených pracovníků.  
 • Webex Room Navigator: Nová zařízení pro zasedací místnosti i jiná prostředí. Firmy potřebují nové pojetí zasedacích prostor, které zajistí bezpečnost a optimální využití. Nový Webex Room Navigator je uváděn ve dvou verzích. Jedná se o účelová zařízení obsahující všechny výše uvedené senzory. Umisťují se buď do zasedacích místností, nebo mimo ně a uživatelům poskytují inteligentní bezpečné rezervování a IT a správcům budov zase detailní data. Model určený vně zasedacích místností usnadňuje vyhledání a rezervaci místa pro schůzku. Jednoznačně indikuje, že je místnost volná, a jakmile vstoupíte, změní stav na „obsazeno“. Aktivuje se dotykem nebo hlasem, pokud se chcete vyhnout fyzickému kontaktu s potenciálně kontaminovaným povrchem. Model určený do místnosti upozorňuje na bezpečný odstup, plánovanou sanitaci a další důležité informace a umožňuje rezervovat místnost i zevnitř. Obě verze mají režim digitálního informačního panelu, takže je lze využívat k zobrazování důležitých sdělení. Navíc jsou vybavené technologií detekující přítomnost osob, a pokud nikdo na plánovanou schůzku nedorazí, uvolní místnost k využití jiným zájemcům.
 • Řídicí centrum Webex: Hloubková analýza pracovního prostředí s okamžitě využitelnými výstupy. Podle našich zkušeností méně než polovina podniků dokáže měřit využití místností, což znamená, že většina nemá dostatečný přehled, nutný k nastavení správného harmonogramu sanitace. Řídicí centrum Webex poskytuje právě takový přehled. K dispozici jsou historické údaje jak o využití místností, tak naměřené hodnoty z prostředí, včetně rezervovaných, ale nevyužitých místností, průměrné obsazenosti všech prostor nebo úrovně hlukového pozadí. Na základě těchto údajů mohou odpovědní manažeři optimalizovat využití prostor firmy.

Integrace s partnerskými řešeními

Cisco dále oznamuje tři nové integrace:

 • Digitální informační panely a týmová spolupráce od Appspace. Řešení Appspace se integruje s řídicím centrem, takže je naprosto jednoduché ho nastavit. Podnikům poskytuje moderní, dynamické možnosti digitálního zobrazování informací a týmové komunikace z kanceláře i z domova pro uživatele zařízení Webex Desk Pro.
 • Podrobné informace o využití konferenčních systémů díky řešení Vyopta. Podrobnější, ihned využitelné informace o lidech, prostorách a technice pro místní i vzdálenou spolupráci.  Řešení Vyopta podporuje technologie jednotné komunikace společnosti Cisco a jiných výrobců a umožňuje inteligentně plánovat návrat do kanceláří a optimalizovat týmovou spolupráci.
 • Vyhledávání trasy pomocí MazeMap. Je-li kapacita zasedací místnosti plně obsazená s ohledem na bezpečný odstup mezi účastníky, integrace s MazeMap dokáže vyhledat v okolí jinou volnou místnost a dovést do ní přebývající účastníky, aby se schůzka mohla uskutečnit v potřebném obsazení.

Další zdroje:

 • Veškeré tiskové zprávy společnosti Cisco můžete sledovat na Facebooku a LinkedInu pod hashtagem #CiscoCZPress.

O Cisco Systems 

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.

***

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.