Evropský den inovací 2020: Spolupráce je klíčem k zavádění nových modelů ekonomiky i transformaci společnosti

Praha, 9. listopadu 2020 – Jak by vypadala cesta Evropy k pozici světového lídra inovací, jak vyzrát na cílený rozvoj talentů nebo jakým způsobem vytvářet nové příležitosti v oboru – Evropský den inovací 2020 pořádaný společností Huawei v polské Varšavě už po osmé v historii rozebral aktuální témata v oblasti ICT. Zaměřil se také na současné a budoucí trendy v odvětví ICT a závěrem vyzval účastníky ke vzájemné spolupráci. Zejména v době ovlivněné celosvětovou pandemií koronaviru Covid-19 je otevřená mezioborová spolupráce klíčem nejen k úspěšnému naplnění inovačních strategií, ale i k vybudování plně propojeného světa, ve kterém každý může najít své místo a uplatnění.

Hlavním leitmotivem dvoudenní online konference byla teze, že Evropa společně inovuje pro budoucnost. Konference přinesla pestrou škálu výstupů expertů z oblasti vzdělávání a inovací napříč střední a východní Evropou, včetně zástupců univerzit, výzkumných ústavů, čelních představitelů veřejného mínění a startupů. Technologická společnost Huawei se v tomto duchu zaměřila na zkoumání toho, jak mohou nově vytvořená partnerství a vzájemná spolupráce vytvořit lepší budoucnost pro nově vznikající technologický průmysl a následně vést k více inkluzivní společnosti.

Osmý ročník Evropského dne inovací zahájila viceprezidentka společnosti Huawei a ředitelka představenstva Catherine Čchen, která seznámila účastníky s tím, jak mohou technologické inovace pomoci mladým lidem rozvíjet jejich talent. „Abychom mohli vybudovat talent, musíme v prví řadě vytvořit ekosystém založený na otevřené spolupráci a vzájemném sdílení informací a zkušeností napříč celým světem. Talent a nápady se vytváří v momentě setkání myslí a jiskry, které vznikají během podobných setkání, budou přínosem pro celé lidstvo,“ prohlásila Catherine Čchen ve své úvodní řeči.

Člen Evropského parlamentu a bývalý ministr pro digitalizaci Polské republiky Michał Boni na toto téma uvedl, že vývoj strategie pro rozvoj talentů by neměl ležet pouze na bedrech státu a veřejných institucí. „Orgány veřejné a státní správy by samozřejmě měly být zapojeny a měly by hrát významnou roli. Ale na druhou stranu tu jsou soukromé firmy, které mohou hrát velmi důležitou doplňkovou roli, vytvářet vedení a podporovat budoucí lídry a talentované lidi,“ uvedl Boni.

Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region střední, východní a severní Evropy zdůraznil význam inovací a rozvíjení talentu pro lidskou společnost a apeloval na vzájemnou spolupráci a soudržnost. „Pandemie urychlila digitální a inteligentní transformaci a připomněla nám, že inovace a vzájemnou spolupráci naléhavě potřebujeme k zajištění pozitivního, vyváženého a inkluzivního dopadu technologií na společnost i jednotlivce. Inovace vyžadují talent a talentem jsou poháněny,“ prohlásil Kedzia ve svém výstupu.

K účastníkům promluvil i zakladatel a prezident Evropské digitální společnosti Carlos Pons, který se namísto talentů zaměřil na čelní představitele společností, podělil se o své postřehy v oblasti vedení a zdůraznil důležitost zaměření na zákazníka. „Je velmi důležité, aby zakladatel pochopil, že něco vytváří pro někoho, a že ten někdo musí být součástí procesu, který vede ke vzniku konkrétního řešení,“ uvedl Pons a svůj projev zakončil slovy: „Budoucnost podnikání bude etická, inkluzivní a udržitelná. Nebo nebude existovat.“

Konference vyzdvihla i významný milník společnosti Huawei, a to letos uplynulých dvacet let od založení prvního výzkumného centra Huawei na evropské půdě, ve švédském Gothenburgu. Společnost Huawei v posledních 20 letech rozvíjela se svými partnery talent v ICT odvětví a podporuje vzdělání v oblasti digitálních dovedností prostřednictvím programů jak jsou Seeds for the Future, ICT Academy nebo Smart Bus.

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Před 20 lety společnost Huawei založila první evropské výzkumné a vývojové centrum ve Švédsku, což byl první krok ke vzniku vynikající spolupráce na starém kontinentu. V současné době Huawei v Evropě zaměstnává přes 13 300 zaměstnanců a provozuje dvě hlavní regionální kanceláře a celkem 23 výzkumných a vývojových center. Huawei dosud spustila 230 projektů technické spolupráce s více než 150 univerzitami po celé Evropě

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo speciální microsite https://www.5gvcesku.cz/
a sledujte nás na:

https://www.facebook.com/HuaweiCesko