Pandemie mění vánoční zvyklosti Čechů – utratí méně, častěji v on-line prostředí

Praha, 9. listopadu 2020 – Češi se letos chystají častěji než v minulých letech řešit Vánoce v on-line prostředí. Potvrdilo to 7 z 10 dotázaných. Aktuální pandemická situace a omezení budou mít dopad i na výdaje za letošní Vánoce. Polovina Čechů předpokládá nižší výdaje za Vánoce v důsledku omezení nákupů v kamenných prodejnách, stejně tak polovina Čechů omezí výdaje kvůli dopadu pandemie na jejich osobní finance. Podle informací z dotazování společnosti Fair Credit chtějí Češi nejčastěji utratit za letošní Vánoce do 5 tisíc korun, a to téměř polovina z nich.  

On-line nakupování bude letošní Vánoce ještě více in

4 z 10 (39 %) Čechů byli zvyklí nakupovat vánoční dárky výhradně anebo většinově v kamenných obchodech. Další zhruba stejný podíl (41 %) dotázaných byl zvyklý nakupovat asi půl na půl – část v kamenných prodejnách a část on-line. Těch, kteří pořizovali většinu dárků ve virtuálním prostředí byla jen pětina (20 %) a na tento způsob spoléhali častěji skupiny obyvatel s vyšším vzděláním. 

Nové prostředí, do kterého nás uvrhla letošní pandemická situace mění nákupní zvyklosti Čechů. 7 z 10 (68 %) dotázaných potvrdilo, že letos budou dárky nakupovat na e-shopech více než v loňském roce. Aktivnější ve vánočním on-line nakupování přitom budou letos určitě ženy, mladší populace a také Češi a Pražané. „To, že prodeje přes e-shopy strmě rostou, je fakt posledních několika let. Stávající situace pouze tento trend potvrdila a urychlila. V on-line prostředí se odehrává stále více našich každodenních činností, od nákupů, přes vzájemnou komunikaci, až po řešení finančních záležitostí, jako jsou platby nebo úvěry. Stejně tak jednoduše a rychle, jako dnes dokážeme nakoupit vánoční dárky na e-shopu, za ně můžeme zaplatit, případně si na zboží on-line půjčit, pokud to dává smysl a jedná se například o nezbytné zařízení do domácnosti,“ říká Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit. 

Nejčastěji do 5 tisíc

Aktuální situace bude mít dopad nejen na způsob pořizování dárků, ale i na částku, kterou budou Češi ochotni za letošní Vánoce utratit. Nejvíce, téměř polovina (46 %) jich plánuje investovat do
5 tisíc korun, další třetina (33 %) se chce letos vejít do 10 tisíc korun. Jen 11 % respondentů chce za letošní Vánoce utratit 10–15 tisíc korun, 7 % dotazovaných očekává výdaje vyšší než 15 tisíc korun.
3 % Čechů pak dárky a Vánoce neřeší vůbec, protože na ně nemají peníze anebo je neslaví. „Loňská rekordní čísla předvánočních nákupů ukázala, že průměrný Čech utratil za Vánoce přes 10 tisíc korun. Z našeho dotazování vyplývá, že letos obecně panuje vůle k šetření a omezování se. Zdá se, že jsme si vědomi rizik, která by mohlo nezodpovědné chování a utrácení v této nejisté době přinést a obavy z dalšího vývoje nás drží zpátky,“ doplňuje Konvička. V předvánočním čase dochází k nárůstu úvěrů a v případě společnosti Fair Credit se například loňský prosinec jednalo o zhruba 30% nárůst oproti průměrnému měsíci. Podle Konvičky je na odhady čísel pro letošní Vánoce brzy a až čas ukáže, zda Češi dokážou naplnit svoje úsporná předsevzetí anebo budeme i letošní Vánoce lámat prodejní rekordy. 

Graf – Kolik Češi plánují letos utratit za Vánoce

Nižší výdaje za letošní Vánoce předpokládá polovina Čechů

Kvůli omezení nákupů v kamenných obchodech předpokládá 51 % dotázaných Čechů, že utratí za Vánoce méně než vloni, přičemž určitě to znamená omezení pro 16 %, pravděpodobně pak pro 35 % dotázaných. Častěji sníží výdaje za Vánoce kvůli omezení provozu kamenných prodejen ženy a také obyvatelé Olomouckého a Královéhradeckého kraje. Naopak nejmenší dopad to má na obyvatele Prahy. 

Kvůli dopadu pandemie na jejich osobní finance letos omezí vánoční výdaje 51 % Čechů, přičemž s omezeným rozpočtem na Vánoce určitě počítá 20 %, častěji respondenti s nižším vzděláním a také z Jihočeského a Olomouckého kraje. Pravděpodobně se pak kvůli dopadu na osobní finance uskromní
31 % dotázaných. 

O průzkumu – Průzkum byl realizován na konci října prostřednictvím online platformy Instant Research na reprezentativním vzorku 880 mužů a žen ve věku 18-65 let. 

Fair Credit Czech s.r.o. je česká nebankovní společnost, která poskytuje krátkodobé bezúčelové úvěry do výše až 150 000 korun. Své produkty nabízí prostřednictvím vlastní sítě 800 obchodních zástupců, kteří jsou sdruženi pod čtyřicítku oblastních kanceláří a manažerských center. Objemem prodaných půjček je Fair Credit dvojkou na českém trhu nebankovních poskytovatelů půjček.