Edenred: Prodeje obědů z okénka jsou v druhém lockdownu silnější než na jaře

Prodeje obědů z okének a prostřednictvím rozvážkových služeb pomáhají restauracím v jejich těžkých časech k přežití. V podzimním lockdownu jsou přitom obědové tržby o poznání výše než na jaře, vyplývá z aktuálních dat společnosti Edenred, spočítaných na základě plateb čtvrt milionu majitelů stravenkové karty Ticket Restaurant Card. Je to ale asi jediné pozitivum současné situace – restauracím totiž chybějí tržby za večeře, prodej čepovaných nápojů a nulová je poptávka turistů a návštěvníků ze zahraničí.  

Zatímco při jarním uzavření celkové tržby restaurací za obědy spadly na 20 % v porovnání s příjmy v před-covidovém období, při současném lockdownu (od 14. října do konce minulého týdne) jsou v průměru na 37 % běžných čísel.  

Zajímavostí ale je, že zatímco na jaře obědové tržby v prvních dnech po lockdownu prudce propadly až na jednu desetinu běžného stavu (11 procent) a pak mírně rostly, nyní byly prodeje jídel nejvyšší záhy po lockdownu.  V prvních dnech po uzavření provozů (14.-16. října) se obědové tržby restaurací snížily na 43 % procent dříve běžných příjmů, koncem října pak klesly na 34 %, aby v minulém týdnu o dva procentní body vzrostly (na 36 % předvcovidového období). 

Nynější vyšší prodeje obědů z okének v porovnání s jarem mají několik důvodů. „Restaurace si tuto formu nabídky jídel vyzkoušely již na jaře a nyní tedy pokračují v pro ně již známém, byť provizorním modelu. Zároveň se výrazně, zejména oproti prvním týdnům jarního lockdownu, posílil segment rozvážkových služeb a i samotné restaurace se více zaměřily na vlastí rozvozy jídel. Mírně vyšší je i poptávka ze strany lidí, kteří pracují z domova,“ říká Jakub Ryba, šéf inovací a marketingu společnosti Edenred. 

Celkově je situace restaurací podle něj ale výrazně horší, než jak ukazují obědové tržby. „Restauracím prakticky odpadlo vaření večeří, na minimu je prodej nápojů a čepovaného piva, zejména v Praze, příhraničních oblastech a turistických destinacích pak chybí poptávka turistů a návštěvníků ze zahraničí. Přesto se ukazuje, že na druhý lockdown se již celý gastro sektor a návazné služby dokázaly připravit, byť je velmi bolestivý,“ doplňuje Ryba.

To, že na jaře v průběhu lockdownu tržby z prodejů restauracím postupně mírně rostly a nyní na podzim byly naopak nejvyšší záhy po uzavření, je podle Jakuba Ryby dáno zejména tím, že jarní lockdown byl pro celou společnost šokem. „Lidé v prvních dnech byli doma a spoléhali se na vlastní vaření. Tak restauratéři nebyli na prodej z okének připravení jako nyní. Teď naopak věděli, že potřebují spotřebovat nakoupené suroviny, a proto byly prodeje zpočátku nejvyšší,“ uvádí Jakub Ryba. 

Edenred se snaží restauracím pomoci zajistit jim co nejvyšší poptávku a dostat tak k nim tolik potřebnou hotovost. Od začátku listopadu zahájil rozsáhlý podpůrný cash—back program. Za jídlo v restauraci, zaplacené stravenkovou kartou vrací Edenred zpět na karetní učet 5 korun. Program je nyní zaměřen na podporu prodeje obědů ve výdejních okénkách. Plánován je ale jako dlouhodobý a pokračovat bude i poté, co se znovu otevřou vnitřní prostory restaurací. Edenred také snížil své provize restauracím na 4,5 procenta. 

▬▬

Edenred ČR obsluhuje 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 57 000 partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Stravenky a volnočasové benefity jsou k dispozici na jedné platební kartě Edenred Benefits. Karta umožňuje platbu mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay. Čerpání benefitů je možné online díky platformě Edenred Benefity Café.

Skupina Edenred je každodenním společníkem ekonomicky aktivních lidí. Její špičková zprostředkovatelská platforma propojuje 50 milionů uživatelů z řad zaměstnanců se 2 miliony partnerů z řad obchodníků prostřednictvím 830 tisíc klientů z řad podniků ve 46 zemích. V roce 2018 díky svému globálnímu technologickému vybavení skupina Edenred zpracovala 2,5 miliardy transakcí plateb pro zvláštní účely, provedených zejména prostřednictvím mobilních aplikací, online platforem a karet, přičemž jejich celkový objem dosáhl téměř 30 miliard eur.

Na 10 000 pracovníků skupiny se zasazuje o zlepšování života zaměstnanců, zvyšování výkonnosti podniků i růst obratu obchodníků, a to prostřednictvím tří hlavních oblastí činnosti:

  • zaměstnanecké výhody (výživa, stravování, spokojenost, volný čas, kultura, osobní služby);
  • řešení profesionální mobility (palivo, mýtné, údržba, služební cesty);
  • doplňková řešení: služby korporátních plateb (virtuální platební karty, identifikované bankovní převody, dodavatelské platby), incentivy a odměny (dárkové platformy a karty, motivační programy) a veřejné sociální služby.

Společnost Edenred je kotována na pařížské burze Euronext a je součástí následujících indexů: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe a MSCI Europe. 

Více informací naleznete na: www.edenred.com