Studie MIT: 5G otevírá poskytovatelům služeb dveře do podnikové sféry

Komerční 5G sítě využívané spotřebiteli jsou v provozu už téměř po celém světě. Další vlna rozšiřování 5G se zaměřuje na podniky všech typů, kterým nová technologie pomůže těžit z výhod vylepšené mobility, flexibility, spolehlivosti a bezpečnosti. Éra podnikání poháněného 5G je tady a s ní zcela nová řada příležitostí pro poskytovatele služeb.

Nová zpráva MIT Technology Review Insights s názvem 5G a příležitost pro podniky zkoumá strategie, kterými se poskytovatelé komunikačních služeb (CSP) snaží oslovit podnikovou sféru. Zaměřují se na podniky, jimž 5G pomůže rozšířit možnosti poskytování vlastních služeb a podpoří je také na cestě za digitální transformací využívaných technologií.

Ve výzkumu, který iniciovala společnost Ericsson, se vedoucí pracovníci devíti předních poskytovatelů komunikačních služeb podělili o vizi, jak co nejlépe využít příležitosti, které 5G sítě pro podniky nabízí.

Mezi klíčová zjištění zprávy MIT patří:

  • Na podnikovém trhu se poskytovatelé komunikačních služeb mění z poskytovatelů připojení na spolutvůrce podnikových služeb. IoT, softwarově definované WAN sítě (SD-WAN), cloud, automatizace a multi-access edge computing (MEC) hrají klíčové role v hodnotových řetězcích zákazníků. V budoucnu bude většina podnikových služeb standardizovaná, nikoli vytvářená každému podniku na míru.
  • Spolupráce s dalšími partnery v propojeném ekosystému představuje pro poskytovatele komunikačních služeb základní stavební kámen při vytváření podnikových služeb. Tvoří se strategické aliance mezi nimi a systémovými integrátory, poskytovateli cloudových služeb, hráči v oblasti síťových technologií a mnoha dalšími.
  • 5G představuje nový strategický požadavek pro využívání cloudu. Prioritu mají architektury otevřených systémů a tzv. cloud-first strategie. Přední operátoři 5G hlásí, že mají více než polovinu síťového a IT provozu obsluhovaného aplikacemi v cloudu.
  • Komplexita podnikových služeb je důležitou hnací silou pro automatizaci a umělou inteligenci. Poskytovatelé komunikačních služeb považují automatizaci, data v reálném čase a umělou inteligenci za základní nástroje pro správu podniku nyní i v budoucnosti, k odstranění manuálních procesů a rozvoji stále více prediktivních schopností.

Nová studie MIT obsahuje skutečné iniciativy, strategie a případové studie o tom, jak operátoři dodávají 5G a inovativní podniková řešení, spolupracují s širokým ekosystémem partnerů a využívají OSS, BSS, cloudovou technologii a AI.

 „Operátoři si nemohou v dnešní technologické době dovolit dělat kompromisy ohledně provozní efektivity, zákaznické zkušenosti nebo agility,“ říká Jiří Rynt, Key Account Manager ve společnosti Ericsson. „Naše společnost má dlouhodobě pověst spolehlivého partnera operátorů při efektivním řízení rozsáhlých IT a cloudových operací. Do éry 5G vstupujeme jako jeden z lídrů trhu, řídíme inovace ekosystémů a služeb, které jsou zásadní pro monetizaci 5G.“

A picture containing building, indoor, plane, airplane

Description automatically generated

5G technologie pomáhá podnikům těžit z výhod vylepšené mobility, flexibility, spolehlivosti a bezpečnosti (zdroj: Ericsson)

SLEDUJTE NÁS:

https://www.ericsson.com/en/newsroom/latest-news/press-subscription

https://foryou.ericsson.com/blog-subscription-center.html

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson 

www.youtube.com/user/ericsson

www.linkedin.com/company/ericsson

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů. Více informací naleznete na www.ericsson.com