Dopad COVIDu-19 na služby streamování videa a cloudová DVR úložiště

San José, Kalifornie/Praha, 7. prosince 2020 – Christophe Vaissade, obchodní ředitel EMEA, Western Digital

Způsob, jakým lidé nyní přistupují k médiím, se výrazně přesouvá k režimu OTT (Over-the-top), tedy k využívání dostupných služeb pro streamování digitálního obsahu přes internetová připojení. Ke klasickému televiznímu vysílání nyní rapidně přibývá velké množství streamovacích platforem. Společně s doslova neomezeným výběrem digitálního obsahu uživatelé oprávněně očekávají bezproblémová uživatelská rozhraní s možností přerušit a odložit sledování pořadu a mezi programy libovolně přepínat. 

Cloud otevřel jak poskytovatelům služeb, tak uživatelům nové rozsáhlé možnosti. S přesunutím nahrávacích úložišť DVR do cloudu se před poskytovateli služeb objevila velká výzva, jak přinášet neustále rostoucí knihovnu digitálního obsahu rostoucímu počtu uživatelů. Nejen pro ilustraci uvedu, že společnost  Cisco očekává, že transfer dat v protokolu IP dosáhne za rok 2020 hodnot 4 ZB (zettabajtů) přičemž 82 % bude tvořit video.

Pandemie COVID-19 tento trend urychluje, a navíc odkryla některé problémy prostupnosti a kapacity připojení. Řešení však existují a očekávanou kvalitu služeb lze zajistit. 

Prostupnost a kapacita připojení

Uživatelé stále více využívají služeb VOD (video on demand) a častěji přehrávají televizní pořady z nabídky digitálních knihoven. Při sledování televizního vysílání uživatelé často pořad přerušují a využívají nahrávání do mezipaměti. Pandemie a lockdown tento způsob sledování televize výrazně zvýšily. Ve skutečnosti některé streamovací platformy v daném období dokonce snížily kvalitu videosignálu, tak aby pomohly omezit nadměrné pracovní zatížení připojení, a to dokonce v souladu s požadavky vlád evropských zemí. 

Mnoho poskytovatelů placených televizních programů nabízí jako součást nabídky svým zákazníkům možnost přerušit vysílaný televizní pořad a nahrát jej pro následné shlédnutí. Vysílaný pořad je možné nahrát na lokální DVR zařízení (Set-Top-Box) nebo na zařízení v cloudu (Cloud DVR). V minulosti uživatelé ukládali digitální obsah pouze na lokální úložiště DVR a jakmile byl televizní pořad nahraný, veškeré akce, jako je přerušení přehrávání, posouvání vpřed a zpět, bylo bezproblémové s minimem zádrhelů. S tím, jak nahrávání pořadů (DVR) přechází do cloudu a stále více poskytovatelů obsahu přechází do režimu online, se kvalita připojení stává omezujícím faktorem a přináší to vysoké nároky na síť.

Digitální obsah se nyní ukládá masivně v cloudu a síťové připojení se stává kritickým místem. Úložiště musí být vybalancované na periferním zařízení (doma) a v síti (pomocí které se obsah distribuuje) pro dosažení nejlepšího uživatelského komfortu a nízkých nákladů na vlastnictví (TCO).  Pro charakteristiku situace, kdy je síťové zatížení ovlivněno dramaticky, existují rozdílné scénáře.

Bouřlivý nárůst přerušování 

Například zvolme dramatický nárůst přerušování sledování. Jedná se o opravdovou bouři ve způsobu sledování televize (pause-storm). Tato situace nastane například u sportovních utkání, kdy velký počet diváků přepíná mezi sledováním aktuálně vysílaného pořadu (multicast stream) a uloženým záznamem pořadu (unicast stream) s využitím funkce time-shift. V případě scénáře s lokálním úložištěm (DVR) to na kvalitu připojení nebude mít vliv, neboť uložený pořad se přehrává z lokálního zařízení s využitím jeho mezipaměti a pevného disku (HDD). V případě scénáře, který počítá s cloudovým úložištěm, kde neexistuje lokální mezipaměť, přerušování sledování vytvoří dramatický tlak na zatížení sítě.

V blízké budoucnosti dále nároky na paměťová úložiště porostou a porostou i nároky na propustnost připojení s digitálním obsahem ve vysokém rozlišení (4K/8K). Současně porostou uživatelské nároky na bezproblémovou interakci se všemi možnostmi zábavy. Uživatelé budou očekávat pohodlnější rozhraní pro ovládání televizních služeb. Poskytovatelé video služeb to budou muset brát v potaz, jak budou nasazovat svá řešení DVR pro ukládání záznamu. Pro uživatelský komfort bude také klíčová nízká latence systému.

Jakmile si začnou poskytovatelé služeb hrát s čísly, mnoho z nich zjistí, že je finančně výhodné a uživatelsky komfortní vyčlenit úložnou kapacitu na lokálním zařízení (STB). Televizory s funkcí PLTV (Pause-live) mohou ukládat videa na flash paměťové medium připojené k STB zařízení. Uživatelé se tak mohou těšit na sledování záznamu bez prodlev, a poskytovatelé tím zmírní špičku během nárůstu sledování krátkodobě uložených pořadů (pause storms).

Odolná síť budoucnosti

Pokud hovoříme o rostoucím digitálním obsahu v kapacitách ZB (ZettaByte), pak tento obsah musí být nejen vytvořen, ale i uložen a přesunován v cloudovém prostředí s novými nároky na kapacitu připojení. Přidáním pouhých 32 případně 64 GB místního úložiště na zařízení STB se výrazně pokročí v zajištění vyšší kvality služeb streamování digitálního obsahu. Takto vylepšené lokální úložiště (STB) bude sloužit jako mezipaměť pro funkci time-shift odloženého sledování a doplní možnosti cloudové úložiště DVR. S tím, jak se streamovaný pořad uloží do mezipaměti přímo v místě sledování, sníží se nároky na sítové zatížení. Pro maximalizaci životnosti zařízení STB musí být místní úložiště odolné, aby zvládlo zatížení při kontinuální programování a mazání obsahu mnohokrát během dne. Životnost přidané paměti musí mít životnost vyšší než samotné zařízení a musí umožnit poskytovatelům připojení vzdálený přístup pro provádění diagnostiky a monitoringu stavu paměti a připojení. Dále lze využít umělou inteligenci a strojové učení, které rozpozná, které pořady budou přehrány dříve a automaticky vyčlení paměť zařízení STB. 

Stručně na závěr. Ať už tradiční zařízení STB nebo multimediální STB s Androidem, které kombinuje služby placené televize (PayTV) se službami OTT, tato místní úložiště budou osvědčeným řešením pro rozšíření služeb přenášených ze sítě do domácností a pro poskytování bezproblémového sledování záznamu z cloudových DVR.  Úložiště v místě sledování je důležité pro udržení příjmu od předplatitelů služeb PayTV a konkurenčním náskokem na trhu.

Christophe Vaissade, Sales Director EMEA, Western Digital