8 z 10 rodičů, kteří střádají dětem na budoucnost neočekává vyšší než 3% zhodnocení

Praha, 9. prosince – Investiční produkty používá pro zhodnocení úspor svých dětí jen 11,5 % rodičů, nejvyužívanější formou je stavební spoření. Informace vyplynuly z dotazování investičního robo-advisora Portu. 60 % dotázaných chce svým dětem spořit nebo investovat minimálně deset let. Většina, a to 8 z 10 (82 %) z těch, kteří dětem spoří nebo investují, očekává maximálně 3% zhodnocení. S ohledem na inflaci se tak jejich úspory spíše tenčí. 

Téměř 7 z 10 (67 %) rodičů svým dětem spoří nebo investují na lepší start do života. Nejvyužívanější formou je stavební spoření, které má pro své děti založeno 6 z 10 (59 %) dotázaných. Dalším v pořadí je dětský spořicí účet, který dětem pořídili 4 z 10 (39 %) rodičů. Investiční životní pojištění pro děti má zřízeno 15 % respondentů. Další spořicí a investiční produkty jsou využívány výrazně méně – podílové fondy má pro své děti 7,5 % rodičů, akcie či dluhopisy anebo alternativní investice jen něco kolem 4 % rodičů. „V letošním roce, pod vlivem pandemie
Covid-19 a turbulentního vývoje na trzích, vzrostl významně zájem o investiční produkty ze strany retailových klientů. Řada lidí si uvědomila, že pouze se spořicími produkty si nevystačí a budou muset postoupit byť minimální riziko, pokud chtějí své úspory zhodnotit. Překvapuje mě proto, že pro své děti využívá investiční nástroje tak málo rodičů,“ říká Radim Krejčí, šéf investičního robo-advisora Portu. 

Z těch rodičů, kteří dětem spoří nebo investují, jich téměř 4 z 10 (38 %) plánuje střádat více než 15 let. Jsou mezi nimi především mladí rodiče do 35 let, žijící ve větších městech a s vysokoškolským vzděláním. Horizont 10 až 15 let chce dodržet asi pětina rodičů (22 %), další čtvrtina (26 %) bude spořit nebo investovat dětem alespoň 5–10 let, častěji rodiče z menších měst do 5 000 obyvatel. Maximálně 5 let plánuje střádat 14 % rodičů. „V případě investičních produktů je dětský dlouhodobý horizont ideální. I zde platí – čím dříve začnete, tím větší šance na slušné zhodnocení. Důležitá je také pravidelnost. I relativně nízké částky lze díky složenému úročení, kdy se zhodnocují i připsané úroky, slušně zhodnotit. Například pravidelná investice ve výši tisícikoruny se při průměrném 7% výnosu za pět let zhodnotí na zhruba 71 tisíc korun, za deset let je to však výrazně více než dvojnásobek, a to 173 000 korun,“ doplňuje Krejčí. 

Graf 1 – Jak dlouho plánují rodiče svým dětem spořit nebo investovat

Když už spořím nebo investuji, tak ať z toho také něco mám a vydělám na tom. To by měla být mantra každého, kdo se snaží odkládat nějaké peníze stranou. Dotazování ale ukázalo, že téměř polovina rodičů (47 %) očekává průměrné roční zhodnocení 1,5 – 3 %, další více než třetina (35 %) dokonce úročení jen do 1,5 %. Roční zhodnocení někde mezi 3–5 % očekává 12 % rodičů a jen 6 % dotázaných má ambice zhodnotit úspory svých dětí více než 5% úročením. Ambicióznější očekávání mají přitom častěji muži a mladší rodiče. „To, že tak výrazný podíl dotazovaných Čechů neočekává od spořicích a investičních produktů zhodnocení vyšší než 3 % ročně, je zarážející a potvrzuje konzervativní přístup Čechů k financím. Při aktuální inflaci téměř 3 % tyto produkty nejen nic nevydělají, ale naopak z úspor zbytečně ukrajují. Dnes už existují jednoduché a bezpečné investiční nástroje, které mají potenciál zhodnocení na úrovni dvouciferného čísla. V případě dětských produktů jsou často nastaveny zvýhodněné podmínky, například investiční účet Portu pro děti má bezkonkurenční správcovský poplatek jen 0,25 % za rok,“ uzavírá Krejčí. 

Graf 2 – Očekávané zhodnocení dětského spořicího / investičního produktu

O průzkumu – průzkum byl realizován v říjnu prostřednictvím on-line platformy Instant Research na reprezentativním vzorku 851 mužů a žen ve věku 18-65 let, kteří mají jedno a více dětí. 

___________________________________________________________________

O Portu

Portu je retailovou divizí WOOD & Company. V rámci Portu jsou vyvíjeny on-line investiční a finanční platformy, které demokratizují český investiční trh a díky využití moderních technologií nabízí široké veřejnosti služby, které byly dříve dostupné jen bohatým. Portu umožňuje lidem nakládat s jejich volnými penězi tak, aby měli méně starostí a snadněji dosahovali svých finančních cílů. Je postaveno na hodnotách maximální dostupnosti, transparentnosti, efektivnosti a personalizace.

Portu.cz nabízí od roku 2018 moderní způsob dlouhodobého investování na kapitálových trzích formou on-line asset managementu (neboli robo-advisory). Postupně také přidává další revoluční novinky v oblasti investování. Například v dubnu 2019 Portu spustilo tematické investování, které investorům umožňuje transparentně zhodnocovat peníze prostřednictvím sektorů a trendů, které odpovídají jejich cílům, hodnotám i přesvědčení. V září 2019 Portu spustilo on-line investiční galerii Portu Gallery. Ta jako jediná v Evropě umožňuje investorům diverzifikovat jejich portfolia a investovat do historických a sběratelských předmětů s potenciálem zajímavého zhodnocení. V listopadu 2019 Portu přišlo s dětskými investičními účty. Ty se sníženým poplatkem, jen 0,25 % ročně, umožní dosáhnout vyšších výnosů a nashromáždit větší objem peněz, až si je děti jednou budou chtít vybrat. Portu má nyní již více než 13000 uživatelů.