Společnost Continental připravuje půdu pro nový průmyslový standard

  • Díky programu Carbon Neutral for Emission-free Vehicles dosáhne podnikání společnosti Continental počínaje rokem 2022 v oblasti bezemisní mobility celosvětově úplné uhlíkové neutrality
  • Do roku 2040 se má stát uhlíkově neutrální veškerá výroba společnosti Continental a nejpozději do roku 2050 i její veškerá podnikatelská činnost
  • Nezávislá iniciativa Independent Science Based Targets (SBTi) potvrzuje, že plán společnosti Continental je v souladu s pařížskými klimatickými cíli

Praha, 14. prosince 2020. Společnost Continental přijala komplexní plán, zaměřený na udržitelnost v odvětví dodavatelů vozidel, čímž připravuje půdu pro nový globální průmyslový standard. Část plánu se týká bezemisních vozidel: od roku 2022 bude globální podnikání společnosti Continental v oblasti bezemisních automobilů, autobusů, vlaků a dalších vozidel uhlíkově neutrální. Tento program pokrývá výrobní procesy i předvýrobní fáze a rovněž recyklaci po vyřazení z provozu. Tato technologická společnost průmyslovému odvětví bezemisní mobility pomáhá dosáhnout úplné uhlíkové neutrality.

Zavedením programu Carbon Neutral for Emission-free Vehicles posiluje společnost Continental své pevné postavení na rostoucím trhu bezemisní mobility. Snaha o prosazování uhlíkově neutrálních vozidel znamená jen jednu z prvních etap komplexního plánu společnosti Continental, zaměřeného na zavedení udržitelných postupů, jejichž cílem je dosáhnout 100% uhlíkové neutrality, 100% bezemisní mobility a průmyslu, 100% oběhové ekonomiky a 100% odpovědných hodnotových řetězců – to vše nejpozději do roku 2050.

„Náš ambiciózní plán zaměřený na udržitelnost dokazuje, že rozhodně usilujeme o přechod na udržitelné hospodářství. Pro nás i pro celé odvětví mobility je to rozhodující faktor. I když ještě nemáme k dispozici všechna řešení, vytváříme pro sebe a pro své partnery určitý rámec. Udržitelnost je ve společnosti Continental již dlouho jedním z klíčových hnacích motorů inovací, nyní však děláme další zásadní krok vpřed a činíme z ní neodmyslitelnou součást naší strategie. Zásluhou tohoto plánu vytváříme pevný základ pro dosažení udržitelnosti, což se dosud žádné jiné společnosti v dodavatelském průmyslu nepodařilo. Umožní nám to dosahovat dalšího růstu zisků a přinese nám to konkurenční výhody,“ říká dr. Ariane Reinhart, členka představenstva, která má ve společnosti Continental v gesci lidské vztahy a udržitelnost, a dodává: „Udržitelné podnikání představuje budoucnost. Je to výraz vnitřního postoje i způsobu myšlení, zaměřeného do budoucna. Z tohoto důvodu jsou související milníky již pevně zakotveny v systému dlouhodobého odměňování členů představenstva a řídicích pracovníků.“

Cílený pokrok v oblasti mobility zítřka

Program Carbon Neutral for Emission-free Vehicles společnosti Continental překlenuje propast mezi bezemisní mobilitou a uhlíkovou neutralitou, tj. dvěma koncepcemi, které na sobě vzájemně závisejí. Bezemisní mobilita s využitím vozidel s nulovými výfukovými emisemi (ZTEV, tj. vozidla bez přímých emisí) musí také znamenat uhlíkově neutrální mobilitu. „Cesta k uhlíkově neutrální mobilitě přináší kombinaci sprintu a maratonu,“ říká dr. Steffen Schwartz-Höfler, ředitel pro udržitelnost ve společnosti Continental. „O sprint jde v tom smyslu, že podnikání s bezemisními vozidly musí být uhlíkově neutrální v celosvětovém úhrnu, a o maraton s ohledem na technologický vývoj, potřebný k podpoře rychle rostoucího budoucího trhu bezemisní mobility.“

Program je součástí komplexní strategie společnosti Continental zaměřené na boj proti změnám klimatu:

  1. Od roku 2020 pochází veškerá elektrická energie používaná společností z obnovitelných zdrojů.
  2. Do roku 2040 budou všechny výrobní procesy ve společnosti uhlíkově neutrální.
  3. Nejpozději do roku 2050 chce Continental dosáhnout uhlíkové neutrality v celém svém podnikání, v celém svém hodnotovém řetězci od počátku až do konce.

Jak oficiálně potvrzuje nezávislá iniciativa Science Based Targets (SBTi), jsou klimatické cíle společnosti Continental v souladu s cíli Pařížské klimatické dohody. „K dosažení pařížských cílů v oblasti klimatu jsou nutné dvě věci: úplný přechod k mobilitě bez emisí a zcela uhlíkově neutrální podnikání,“ vysvětluje Steffen Schwartz-Höfler.

Zásadní první krok: neutralizace produkce CO2 prostřednictvím „záporných emisí“

V programu Carbon Neutral for Emission-free Vehicles bude od roku 2022 veškeré podnikání, přímo související s bezemisními vozidly, zcela uhlíkově neutrální. Mezi bezemisní vozidla patří elektromobily i další dopravní prostředky, jako jsou vozidla na vodíkové palivové články či tramvaje. Neutralizace emisí CO2 bude dosaženo v prvním kroku vytvořením stejného množství tzv. záporných emisí. Za tímto účelem budou ve stejné míře neutralizovány všechny emise související s nákupem a dodávkami surovin, vznikající při vlastní výrobě i emise související s recyklací po vyřazení z provozu.

Neutralizace emisí bude dosaženo zejména výsadbou stromů a využitím dalších možností spojených s obnovou ekosystémů. V současné době probíhá posuzování těchto a dalších metod. Tyto kroky ve svém čistém úhrnu každopádně povedou k uhlíkové neutralitě. Neutralizace bude vypočtena na základě ověřených údajů o bilanci CO2 zveřejněných v nejnovější zprávě o udržitelnosti a ve výroční zprávě. V průběhu příštího roku budou pečlivě vybráni partneři programu.

Continental AG

Continental vyvíjí pokrokové technologie a nabízí služby pro udržitelnou a provázanou mobilitu lidí a jejich majetků. Technologická společnost, založená roku 1871, nabízí bezpečná, účinná, inteligentní a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a přepravu. V roce 2019 dosáhla společnost Continental obratu 44,5 miliardy eur a v současné době zaměstnává více než 233 000 zaměstnanců v 59 zemích světa.

Continental AG je v České republice zastoupen výrobními závody v Adršpachu, v Brandýse nad Labem, v Jičíně, v Otrokovicích a v Horšovském Týně. Od roku 2019 vystupuje bývalá divize Continental Powertrain jako samostatná obchodní společnost Vitesco Technologies, pod kterou spadají výrobní závody ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Trutnově a R&D centrum v Ostravě. Do skupiny Continental patří rovněž výrobní závod Contitech v Ostravě a servisní síť BestDrive. Celkem v Česku koncern Continental AG zaměstnává více než 16 000 zaměstnanců.

Odkazy

www.continental.cz
www.continental-corporation.com

Databáze on-line médií: http://mediacenter.conti-online.com