Tesco si za svého partnera vybralo skupinu C.S.CARGO

Praha, 18. 12. 2020 – Společnost Tesco Stores si vybrala C.S.CARGO jako svého logistického partnera pro Českou a Slovenskou republiku. Velkou roli při výběru hrála digitalizace a dostupná kapacita na straně logistické firmy. Ta tak zvyšuje podíl retail zákazníků a posiluje své působení na vnitrostátním trhu. 

Na základě výběrového řízení garantuje C.S.CARGO kapacitu 450 přeprav denně v obou zemích s využitím velkoobjemových i návěsových souprav spolu s menšími dodávkami, vždy dle aktuální potřeby. Kromě klasického rozvozu pro distribuční centra v České republice i na Slovensku zajišťuje v obou zemích také cross-dockové služby, a to ve svých areálech i přímo u zákazníka, čímž výrazně zefektivní celý proces přepravy. 

„V oblasti transportu šlo o jedno z největších výběrových řízení ve střední Evropě. Vyjednávání trvalo zhruba rok a byla to doslova mravenčí práce. Museli jsme vyřešit každý detail. Pro takové partnerství potřebujete nejen vozidla, sklady a další techniku, ale především sehrané lidi, kteří dělají svou práci perfektně. Dohodu jsme uzavřeli v době, kdy jsme procházeli nelehkou koronavirovou krizí, což všechny v týmu navíc neuvěřitelně nabilo,“ popisuje Michal Vecsey, obchodní ředitel skupiny C.S.CARGO. 

Se společností Tesco spolupracovalo C.S.CARGO již v minulosti. Nynější úspěch ve výběrovém řízení však zahrnuje intenzivnější spolupráci ve dvou zemích. Jedním z klíčových faktorů obnoveného partnerství bylo i to, že se C.S.CARGO v oblasti digitalizace posunulo výrazně kupředu, rozšířilo své skladovací kapacity a zefektivnilo mezinárodní koordinaci. V kombinaci s flexibilitou a moderním vozovým parkem tak výrazně ulehčí celý logistický proces společnosti Tesco. Zvýšením podílu retail zákazníků, především v oblasti FMCG, stavebnictví a eCommerce, se C.S.CARGO také více soustředí na vnitrostátní trh.

Pro naše podnikání bylo nesmírně důležité vybrat strategického partnera, který má kapacity pro obě země. K tomu ukázali, že jejich kvalita služeb bude vysoká. Společnost C.S.CARGO nás přesvědčila, že mohou podpořit dostupnost a nepravidelné požadavky našeho podnikání se silnou schopností On Time Delivery. Kapacita v prostředí, které se dynamicky mění, je klíčovým parametrem pro poskytování silných služeb v logistickém řetězci pro naše obchody a zákazníky. C.S.CARGO má silný přístup založený na spolupráci, který umožní podpořit naše podnikání jako společné partnerství,“ hodnotí Jim Whitehead, ředitel pro distribuci, Tesco střední Evropa. 

Skupina C.S.CARGO         

Skupina C.S.CARGO aktivně působí prostřednictvím svých dceřiných společností v zemích středoevropského regionu (Česká republika, Slovensko a Polsko). Patří mezi vedoucí středoevropské subjekty poskytující silniční, leteckou a námořní dopravu včetně komplexních logistických služeb. Zákaznické portfolio skupiny tvoří přední společnosti řady průmyslových odvětví (automobilový průmysl, potravinářství a  nápoje, stavební průmysl, elektronika a maloobchod a obalový průmysl). Více na www.cscargo.cz