Renishaw: Na brexit bez dohody jsme se připravili posílením poboček v EU

Průmyslové podniky, které variantě „bez dohody“ nepřizpůsobily logistický řetězec a podporu zákazníků, budou mít problémy. V důsledku dojde k další konsolidaci trhu, který již zahájila pandemie covid-19 a zaměření autoprůmyslu na elektromobilitu. Společnost Renishaw využila brexit k rozšíření zastoupení a distribuce ve státech EU, její zákazníci díky tomu negativní vliv nezaznamenají.

PRAHA, 22. prosince 2020 – Brexit bez dohody se stal reálným scénářem vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Evropský parlament už totiž letos s největší pravděpodobností nestihne schválit dohodu o uspořádání budoucích vztahů.

České průmyslové podniky se tak musí přizpůsobit té nejhorší variantě odchodu Velké Británie z EU. „Podniky, které se na brexit poctivě připravily, nepocítí zásadní otřesy. Klíčové bylo zajistit logistiku, tedy snadnou přepravu výrobků, jejich skladování a následnou zákaznickou podporu. Do těžké situace se tedy dostanou hlavně firmy, které se připravit nestihly nebo s touto variantou nepočítaly,“ říká Josef Sláma, ředitel tuzemské pobočky společnosti Renishaw, která se na variantu odchodu bez dohody připravovala již od brexitového referenda v roce 2016.

Recept na zvládnutí brexitu: realizovat bolestivé změny s předstihem

Podmínkou úspěšné přípravy na brexit je realizovat náročné strukturální změny s předstihem. V případě společnosti Renishaw, která má 79 poboček v 37 zemích a více než 4400 zaměstnanců, to znamenalo provést zejména změny v logistice. 

Kapacitně jsme posílili logistická centra v Irsku a Německu, zvýšili jsme objem skladových zásob v regionu EU a harmonizovali ceník v eurech pro všechny země unie. Některé naše pobočky jsme reorganizovali. Jsme tedy dobře připraveni na jakýkoli scénář brexitu,“ shrnul Josef Sláma a ujistil zákazníky, že po brexitu nedojde ke zpoždění dodávek ani ke zhoršení obvyklých dodacích lhůt zboží a služeb. 

„Beze změn bude možné objednávat zboží i služby v místních pobočkách Renishaw za jednotné ceny platné po celé EU. Zboží bude dodáno buď přímo z lokální pobočky Renishaw, nebo ze skladů v rámci EU,“ ujišťuje Josef Sláma.

Tvrdý brexit urychlí konsolidaci tuzemského průmyslu

Brexit bez dohody podle Josefa Slámy ještě více urychlí konsolidaci trhu. Prosperovat budou pouze firmy s jasnou vizí a pravidelnými investicemi do výzkumu a vývoje: „Automobilový průmysl se zásadně proměňuje s nástupem elektromobility, pravděpodobný tvrdý brexit a pokračující pandemie covid-19 tyto změny podstatně urychlují. Potřebné strukturální změny se ale v Česku nedějí, a pokud ano, tak jen velmi pomalu. Vidíme to z prodejů měřicích technologií, které jsou pro elektroautomobilismus nezbytné,“ říká Josef Sláma, ředitel tuzemské pobočky společnosti Renishaw.

Na trhu mají podle Josefa Slámy šanci pouze firmy, které jsou flexibilní, s jasnou vizí a schopností vyvíjet nové produkty. Současné strojírenství orientované na výrobu součástek pro spalovací motory nemůže v budoucnu prosperovat. Inovační cykly spalovacích motorů jsou zhruba sedmileté.

Již nyní jsou zřejmí vítězové a poražení, řada firem si to akorát nechce přiznat. Elektromobilita je totiž ve své evoluci mnohem rychlejší a to bude mít obrovský dopad na výrobní základnu. Významně vzrostou nároky na flexibilitu výrobních strojů a výrobních postupů,“ vysvětluje Josef Sláma.

Firmy, které se trendu nepřizpůsobí, do několika let skončí nebo upadnou do bezvýznamnosti. „Nemusí se nám to líbit, nemusíme s trendem souhlasit, ale jde o momentálně nezvratný posun, který ovlivní strukturu tuzemského strojírenství,“ varuje Josef Sláma.

Investice do vývoje je třeba zvýšit na 10 % z celkového obratu

Z dlouhodobé analýzy společnosti Renishaw vyplývá, že receptem na překonání krizových momentů jsou investice do vývoje a inovací. Společnost do inovací, tedy výzkumu a vývoje, investuje dlouhodobě 14–16 % z obratu firmy, což je přibližně šestinásobek průměru většiny průmyslových odvětví. Jen za loňský rok tyto investice společnosti Renishaw představovaly 2,4 miliardy korun (82,4 milionu GBP).

Letošní hospodářské výsledky firmy Renishaw ukázaly, že tato strategie je správná a že ji lze doporučit i dalším firmám v oboru. Finanční výsledky vykazují relativně malý pokles, a to navzdory bezprecedentnímu propadu globálního průmyslu z důvodu pandemie covid-19.

Osvědčila se také strategie předvídat budoucí trendy a potřebné změny realizovat ještě v období růstu. „Byli jsme postaveni před nutnost razantních změn, které stále probíhají. Patřily mezi ně i přípravy na všechny varianty brexitu. Vedle rozvoje portfolia produktů pro elektromobilitu další investice směřují do změny pracovních postupů a rozvoje dovedností souvisejících s negativními dopady pandemie covid-19. Zejména se jedná o spolupráci a komunikaci prostřednictvím digitálních platforem,“ shrnuje strategii Josef Sláma, ředitel tuzemské pobočky společnosti Renishaw.

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro širokou škálu aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby (zde se zaměřuje na 3D tisk z kovových prášků a technologii vakuového lití). Renishaw je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu. Skupina Renishaw má v současnosti přes 70 poboček ve 35 zemích, s více než 4000 zaměstnanci. Zhruba 2600 zaměstnanců pracuje ve Velké Británii, kde je soustředěna většina výzkumu, vývoje a výroby společnosti.