Lidl – informace o stahování výrobku „Vitasia“ Sezamová semínka

Výrobce WEIAND GmbH infromuje o stažení výrobků „Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 a „Vitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023.

Dissen 23.12.2020. Výrobce WEIAND GmbH z důvodu ochrany spotřebitele stahuje z oběhu výrobky „Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 a „Vitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023.

Vlastními analýzami byla ve výrobcích zjištěna látka ethylenoxid. Ethylenoxid je v EU nepovolený
biocidní přípravek. Prosíme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedené výrobky dále nekonzumovali.

Výrobky „Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023
a „Vitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023
od výrobce WEIAND GmbH byly prodávány v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. Z důvodu důsledné ochrany spotřebitelů společnost Lidl Česká republika v.o.s. ihned reagovala stažením výrobku z prodeje. Výrobek může být vrácen do jakékoliv prodejny Lidl. Kupní cena bude samozřejmě vrácena i bez předložení pokladního dokladu.

Stahování se týká pouze výrobků „Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 a „Vitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50 g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 výrobce WEIAND GmbH. Ostatní výrobky prodávané v prodejnách Lidl nejsou tímto opatřením dotčeny.

Společnost WEIAND GmbH se tímto omlouvá všem postiženým zákazníkům za vzniklou nepříjemnost.

Označeno tagem