Silvestr 2020 v síti Vodafone: rekord v objemu přenesených dat, méně SMS zpráv, delší hovory

1. ledna 2021  – Na Silvestra padl v síti Vodafonu rekord v objemu přenesených dat. Využití datových služeb vzrostlo oproti loňskému roku o 93 %. Síť Vodafonu spojila přes 16 miliónů hovorů a přenesla téměř 6 milionů SMS zpráv. Počty uskutečněných hovorů i odeslaných SMS meziročně poklesly, délka hovorů se však prodloužila. Nejvytíženější byla tradičně hodina po půlnoci. 

Ze zahraničních hovorů se nejvíce volalo na Slovensko. 

Síť Vodafonu spojila na Silvestra přes 16 miliónů hovorů, přesto počty hovorů oproti předchozímu roku poklesly o 12 %. Prodloužila se ale délka hovorů. Kvůli stávajícím opatřením v souvislosti s koronavirem spolu lidé déle komunikují po telefonu. Poklesl i provoz SMS a MMS zpráv, přesto počet odeslaných MMS byl během Silvestra přibližně dvojnásobný, než v běžný den. Využití SMS zpráv každoročně klesá, zákazníci používají i jiné možnosti elektronické komunikace, jako jsou hovory přes internet nebo komunikace přes sociální sítě. Silvestrovský provoz potvrdil trend přesunu od hovorů a textových zpráv do oblasti dat a to díky navyšující se kapacitě LTE sítě. LTE pokrytí je dostupné 99,4 % populace a tvoří podstatnou část datového provozu v celé síti. Navyšuje se také počet uživatelů s telefony podporujícími LTE. V síti Vodafonu padl rekord v objemu přenesených dat. Datový provoz na Silvestra v meziročním srovnání vzrostl o 89 % na 899 TB. 

Během včerejšího dne nenastaly v síti žádné technické problémy a síť zvládla silvestrovský provoz dobře.

Spojené hovory

 • Suma za den: 16 041 313 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 12 %)
 • Hodnota ve špičce: 1 761 087 
 • Hodina s nejvyšším provozem: 00:00 – 01:00

Datový provoz

 • Suma za den [TB]: 899 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 93 %)
 • Hodnota ve špičce [TB]: 50,3 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 102 %)
 • Hodina s nejvyšším provozem: 21:00 – 22:00

Odeslané SMS 

 • Suma za den: 5 977 029 (srovnání s předchozím rokem – pokles 23 %)
 • Hodnota ve špičce: 18 085 
 • Minuta s nejvyšším provozem: 00:07


Všechny odeslané SMS – z mobilů a aplikací

 • Suma za den: 8 846 290 (srovnání s předchozím rokem – pokles 17 %)
 • Hodnota ve špičce: 21 959 
 • Minuta s nejvyšším provozem: 00:07

Odeslané MMS 

 • Suma za den: 91 218 (srovnání s předchozím rokem – pokles 26 %)
 • Hodnota ve špičce: 1 924 
 • Čas špičky: 00:10 – 00:20

Volání do zahraničí – TOP země

 1. Slovensko
 2. Ukrajina
 3. Německo
 4. Polsko 
 5. Rakousko
 6. Rumunsko
 7. Rusko 
 8. Velká Británie
 9. Bulharsko
 10. Francie

In-Roamers – TOP země

Návštěvníci z následujících zemí strávili Slvestra v Česku a využili služby v naší síti. 

 1. Švédsko
 2. Ukrajina
 3. Německo 
 4. Francie
 5. Slovensko
 6. Polsko
 7. Dánsko
 8. Velká Británie
 9. Rakousko
 10. USA

O Vodafone Czech Republic

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení. A jak prokázala krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 42 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme ve 22 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 30. červnu 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.