Češi více chatují a píší e-maily, ukázal výzkum Mailkitu

Aktuální výzkum společnosti Mailkit, která vytváří a spravuje stejnojmennou platformu pro online direct marketingovou komunikaci a automatizaci kampaní, ukázal, že mezi lety 2018 a 2020 došlo k nárůstu počtu lidí, kteří několikrát denně využívají chatovací aplikace. Stejně tak se navýšil podíl Čechů, kteří několikrát denně čtou a píší e-maily. Meziroční srovnání také poukázalo na proměnu toho, s kým lidé pomocí e-mailů komunikují.

“Tyto trendy vyvracejí prohlášení “e-mail je mrtev”, která se pravidelně každý rok objevují. Naopak se ukazuje, že pro komunikaci obchodního nebo dlouhodobého charakteru, je e-mail nenahraditelný. E-mail tak ustupuje chatovacím aplikacím pouze v konverzační rovině. O tom, že e-mail je zásadním nástrojem pro komunikaci B2C a B2B svědčí i fakt, že zaznamenal významný nárůst právě v kategorii 18-29 let, která začíná e-mail po nasycení chatovacími aplikacemi aktivněji využívat,” vysvětluje Jakub Olexa, ředitel Mailkit.

Více Čechů několikrát denně používá chatovací aplikace

Podíl Čechů, kteří několikrát denně používají různé chatovací aplikace (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram atd.) se mezi lety 2018 a 2020 zvýšil o 16 procentních bodů. Zatímco v roce 2018 jejich podíl dosahoval 38 %, v roce 2020 stoupl na 54 %. 

Vzestup chatovacích aplikací je výrazně ovlivněn rokem 2020 a příchodem pandemie. Více lidí pracuje z domova a na dálku. Chatovací aplikace jim umožňují být v kontaktu s rodinou, přáteli i kolegy. Nutno dodat, že rostoucí popularita chatovacích aplikací přichází hlavně na úkor klasických SMS, což dokládají například data statista.com.

20182020
Celkový podíl všech respondentů využívajících chatovacích aplikací několikrát denně
38 %
         54 %
Podíl všech dotázaných mužů využívajících chatovací aplikace několikrát denně 
36 %

54 %
Podíl všech dotázaných žen využívajících chatovací aplikace několikrát denně
39 %

54 %
Podíl dotazovaných respondentů využívajících chatovací aplikace několikrát denně ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let


54 %38 %21 %70 %60 %34 %
Podíl dotazovaných respondentů využívajících chatovací aplikace několikrát denně z oblasti:PrahyČechMoravy

47 %36 %37 %


66 %56 %45 %

Narostl počet Čechů, kteří několikrát denně čtou a píší e-maily

Mezi lety 2018 a 2020 se také o 6 procentních bodů zvýšil podíl těch, kteří několikrát denně čtou a píší e-maily (nárůst z 55 % v roce 2018 na 61 % v roce 2020).

Zajímavý je vysoký růst u věkové kategorie 18 až 29 let. Ten opět dokazuje, že e-mail rozhodně není mrtvý. Přes velkou oblibu chatování a příběhů u dětí a mládeže se e-mail v pozdějším věku stane intenzivně používaným komunikačním nástrojem. 

20182020
Celkový podíl dotazovaných respondentů, kteří píší a čtou e-maily několikrát denně
55 %

 61 %
Podíl všech dotazovaných mužů, kteří píší a čtou e-maily několikrát denně
54 %

64 %
Podíl všech dotazovaných žen, které píší a čtou e-maily několikrát denně
56 %

59 %
Podíl dotazovaných respondentů, kteří píší a čtou e-maily několikrát denně ve věkových kategoriích:18 – 29 let30 – 44 let45 – 59 let

42 %62 %57 %


65 %63 %57 %
Procento dotazovaných respondentů, kteří píší a čtou e-maily několikrát denně z oblasti:PrahyČechMoravy

61 %55 %52 %


69 %59 %62 %

Změna v tom, s kým Češi pomocí e-mailu komunikují

Mezi lety 2018 a 2020 došlo k zajímavé proměně toho, s kým lidé prostřednictvím e-mailu komunikují. Zatímco se podíl těch, kteří e-mailu využívají ke komunikaci s kolegy v práci a s klienty a zákazníky zvýšil, podíl těch, co ho používají ke komunikaci s kamarády, se vzdálenými příbuznými a rodinou naopak poklesl.

Opět se zde projevuje rok 2020 a globální pandemie. Ta vedla jak k vyššímu využití e-mailu ve firmách, tak pro účely osobní komunikace. 

20182020Změna
S kolegy v práci56 %60 %↑ 4 p.b.
S klienty, zákazníky38 %41 %↑ 3 p.b.
S kamarády72 %63 %↓ 9 p.b.
Se vzdálenými příbuznými33 %29 %↓ 4 p.b.
S rodinou63 %56 %↓ 7 p.b.

Data vycházejí z výzkumů, které si firma Mailkit nechala zpracovat v letech 2018 a 2020 od agentury STEM/MARK na shodném vzorku 1 000 respondentů.

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS, Wunderman Thompson či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.