APRA otevírá již šestnáctý ročník oborové soutěže LEMUR. Pro soutěžící připravila 31 kategorií

Praha, 20. ledna 2021 – Asociace public relations (APRA) otevírá již šestnáctý ročník oborové soutěže LEMUR – Česká cena za public relations. Vedle 31 soutěžních kategorií se mohou soutěžící těšit na workshop s nejlepšími projekty loňského ročníku. Partnerem letošního ročníku se nově stávají Česká centra. Uzávěrka přihlášek je 21. března, vyhlášení výsledků se uskuteční 17. června.

Soutěžící mohou své projekty přihlašovat do kategorií rozčleněných do čtyř skupin: Komunikační disciplíny, Oborové kategorie, Komunikační nástroje a Řízení kampaní. Už v loňském roce se prostor pro soutěžní klání rozšířil z původních 22 na 31 kategorií. „Reagovali jsme na podněty soutěžících, hodnotitelů a také na vývoj oboru public relations. Soutěžní kategorie jsme upravili a rozšířili zejména v oblasti komunikačních nástrojů a osobností v PR,“ popisuje změny Michal Hoblík, člen výkonné rady APRA. „I letos tak například oceníme práci tiskových mluvčí, kteří získají speciální cenu v podkategorii tiskový mluvčí státní správy a tiskový mluvčí soukromého sektoru,“ doplňuje výčet kategorií Michal Hoblík. Mluvčí budou nominováni odbornou veřejností prostřednictvím nominačního formuláře a jejich kvality bude hodnotit porota složená ze zástupců médií a předních odborníků na PR a marketing.

Letošní novinkou v soutěži je partnerství s Českými centry, jejichž síť tvoří 25 poboček v zahraničí. Jejich prostřednictvím bude slavnostní předávání ocenění a vyhlášení výsledků přenášeno do zahraničí. „Posláním Českých center je prezentace naší země v zahraničí a oblast public-relations je tudíž hlavním předpokladem pro jeho naplnění. Partnerství s renomovanou českou soutěží LEMUR představuje logické propojení našich aktivit v této oblasti a věřím, že se nám tímto počinem podaří nastartovat úspěšnou spolupráci,“ uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je 21. března, výherci budou oceněni na slavnostním večeru, který proběhne 17. června.

Od pondělí 25. ledna budou otevřeny přihlášky na workshop Jak vyhrát Lemura. „Jeho účastníci budou mít možnost nakouknout pod pokličku nejzajímavějších loňských projektů, načerpat inspiraci a získat přehled o trendech v oboru,“ upřesňuje obsah workshopu Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka APRA. „Dále se také dozvědí rady a tipy, jak správně zpracovat přihlášku, aby měl projekt co největší šanci na úspěch,“ doplňuje Pavla Mudrochová. Na workshopu se rovněž představí nejúspěšnější projekt soutěže Young Lions, kterou APRA podporuje a v loňském roce se stala i jejím partnerem. Workshop proběhne ve středu 26. února.

Partnery letošního ročníku jsou Česká centra, ForEvent, STEMMARK a Young Lions. Mediálními partnery se staly oborový časopis Marketing&Media a služba Protext ČTK. Veškeré informace o soutěži a uplynulých ročnících naleznete na webových stránkách soutěže. Další informace jsou dostupné i na FB profilu, Instagramu a Twitteru soutěže.

LEMUR – Česká cena za Public Relations

Profesní soutěž je pravidelně vyhlašována od roku 2006 a je otevřena všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations (PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům). Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2020 až do března 2021, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 17 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.

ČESKÁ CENTRA (ČC)Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

Označeno tagem