Každý šestý Čech má peníze jen na nejnutnější výdaje

S vyrovnaným rodinným rozpočtem s dostatkem financí hospodaří více než čtvrtina Čechů, každý dvacátý Čech uvádí, že žije v hojnosti

25. ledna 2021 – Více než tři čtvrtiny (76 %) českých domácností hospodaří s relativním dostatkem peněz na pokrytí základních potřeb i závažnějších výdajů. Do této skupiny domácností patří i 44 % domácností, které mají dost peněz na pokrytí základních potřeb a spoří si na závažnější výdaje, více než čtvrtina Čechů (27 %), kteří hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a uvádějí, že mají dost peněz na vše, co potřebují, a rovněž i 5 % Čechů žijících v hojnosti, s dostatkem peněz na větší výdaje i spoření. Průzkum finanční situace českých domácností si nechala zpracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Ve srovnání s rokem 2018, kdy mezi českými domácnostmi proběhl podobný průzkum, se finanční situace Čechů zlepšila. Ještě před dvěma lety polovina (51 %) respondentů uváděla, že pro dostatek peněz na běžné i mimořádné výdaje musí žít velice střídmě. Mírně nižší (4 %) byl i podíl domácností, označujících svoji finanční situaci jako blahobyt. 

Zlepšení finanční situace českých domácností mezi lety 2018 a 2020 odpovídá situaci ekonomického růstu a velmi nízké nezaměstnanosti. Výrazně lépe svoji finanční situaci hodnotí muži, vysokoškoláci a lidé žijící v největších městech. Z profesního hlediska uvádějí nejlepší finanční situaci lidé pracující v oboru IT, zemědělství a lesnictví a v sektoru finančních služeb,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Podíl nejchudších domácností mírně poklesl

Zatímco v roce 2018 uvedla 3 % Čechů, že jim nestačí peníze ani na nejlevnější jídlo a oděvy, v aktuálním průzkumu z poloviny roku 2020 svoji situaci takto popsaly jen 2 % respondentů. Každá dvacátá česká domácnost (5 %, shodně v letech 2018 a 2020) uvádí, že se svým příjmem vystačí jen na pořízení nejlevnějšího jídla, ale už nikoli na nejlevnější oblečení. Příliš se nezměnila situace domácností, kterým jejich příjem vystačí jen na nejlevnější jídlo a oblečení – v roce 2018 bylo takových domácností 16 %, o dva roky později 17 %.

Přibližně čtvrtina Čechů žije na hranici chudoby, nebo i pod ní. Tito lidé bohužel nezřídka řeší svoji finanční situaci úvěry od nebankovních institucí či z neoficiálních zdrojů, potýkají se s neschopností tyto závazky splácet a často se dostanou do dluhové pasti. V těchto případech doporučujeme aktivně komunikovat s věřitelem a nestrkat před svými finančními závazky hlavu do písku, dluhová spirála se tím jenom prohloubí,“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.