Test potvrdil inhibiční účinek klimatizací Panasonic s nanoe X proti COVID-19 v místnosti

Praha, 27. ledna 2021 – Panasonic oznámil, že globální výzkumná společnost Texcell jako první v Evropě potvrdila inhibiční účinek klimatizací Panasonic s vestavěnou technologií nanoe X na nový koronavirus (SARS-CoV-2). Texcell ověřil 91,4% inhibiční účinek na COVID-19 v prostoru o objemu 6,7 m3 po dobu 8 hodin.

Nanoe X je technologie, která shromažďuje neviditelnou vlhkost ve vzduchu a aplikuje na ni vysoké napětí vedoucí ke vzniku „hydroxylových radikálů obsažených ve vodě“. Hydroxylové radikály inhibují růst znečišťujících látek, jako jsou některé bakterie a viry. Ty bývají silně oxidační a vysoce reaktivní, a proto mají krátkou životnost. Uzavřením v malých částicích vody má nanoe X dlouhou životnost, takže se šíří na dlouhé vzdálenosti a má inhibiční účinek jak ve vzduchu, tak na přilnavých látkách.

V září 2020, ve spolupráci se společností Texcell, Panasonic ověřil inhibiční účinek technologie nanoe X s výhodami hydroxylových radikálů na COVID-19 v malém testovacím prostoru o objemu 45 litrů s využitím nanoe X generátoru. V dalším výzkumu Panasonic přistoupil k testování pomocí klimatizace s nanoe X ve větším zkušebním prostoru. I za těchto obtížných okolností Texcell potvrdil, že nanoe X má 91,4% inhibiční účinek na nový koronavirus v prostředí o objemu 6,7 m3 po dobu 8 hodin. Toto testování bylo provedeno v uzavřeném laboratorním prostředí a nebylo určeno k posouzení jeho účinnosti v nekontrolovaných obytných prostorech.

Panasonic provádí výzkum technologie nanoe od roku 1997 a ověřil jeho účinnost v různých oblastech, včetně inhibice patogenních mikroorganismů (bakterie, houby a viry) a alergeny, odbouráváním PM 2,5 částic, které mají nepříznivé účinky na lidský organismus.

Panasonic bude i nadále zkoumat a rozvíjet potenciál technologie nanoe X k vyřešení možných rizik spojených se znečištěním ovzduší, jako jsou nové patogenní mikroorganismy a vytvářet tak zdravé prostředí pro lidi po celém světě.

 • Reference:
  • Testování inhibičního účinku klimatizace s nanoe X na nový koronavirus (SARS-CoV-2) v prostoru 6,7 m3.
 • Přehled
  • Srovnávací ověření bylo provedeno v prostoru 6,7 m3 obsahujícím nový koronavirus. (SARS-Cov-2)
 • Výsledky
  • Více než 91 % aktivity nového koronaviru (SARS-CoV-2) bylo inhibováno během 8 hodin.
 • Metodika a údaje
  • Organizace: Texcell (Francie)
  • Subjekt: nový koronavirus (SARS-CoV-2)
  • Zařízení: klimatizace s nanoe X (Etherea model CS-Z25VKEW)
 • Metoda:
  • Klimatizace Etherea s nanoe X instalovaná v prostoru o velikosti 6,7 m3.
  • Gáza nasycená roztokem viru SARS-CoV-2 byla vystavena klimatizaci s nanoe X ze vzdálenosti 0,7 m v místnosti 6,7 m3 po dobu 24 hodin.
  • Byl měřen a použit k výpočtu inhibice byl měřen infekční titr viru.
 • Výsledek testu
Zkušební subjektMíra inhibiceProstorČas
SARS-CoV-242,4 %6,7 m34 hodiny
SARS-CoV-291,4 %6,7 m38 hodin
SARS-CoV-299,7 %6,7 m324 hodin

O divizi Panasonic Heating & Cooling

Panasonic vyrobil první klimatizační jednotku již v roce 1958 a v současné době patří k lídrům na trhu s vytápěcí a chladící techniky. Každoročně vyrábí přes 200 milionů kompresorů a jeho produkty se prodávají ve 120 zemích světa. Panasonic se specializuje na inovativní řešení pro 4 oblasti – vytápění a klimatizace pro rodinné domy, kanceláře, firmy a průmyslové areály. Společnost klade důraz na kvalitu svých řešení, jejich funkční a moderní design i na dodržování nejpřísnějších standardů a norem – především pokud jde o vysokou energetickou účinnost a snižování ekologické zátěže a hlučnosti nabízených řešení. Pro více informací navštivte www.aircon.panasonic.eu.