Nové trendy onlinu ovlivňují i přístupy galerií

Chystá se evoluce trhu s uměním? Nejspíše ano. Čím dále více galerií přesouvají své výstavy na internet. Ojedinělý je přístup slavné milánské galerie M.A.D.S. – vystavovat obrazy digitální formou fyzicky díky nejnovějším technologiím.

Galerie současného umění M.A.D.S. nacházející se v jedné z hlavních milánských čtvrtí v oblasti Navigli vytvořila plně a trvale digitální multimediální prostor prezentace uměleckých děl prostřednictvím video projektorů a dotykových obrazovek.

Představení uměleckých děl spočívá ve dvou rovinách. Velkoformátové vertikální a horizontální obrazovky umístěné v obou podlažích galerie přibližují návštěvníkovi/divákovi skutečný rozměr díla, a právě dotykové obrazovky umožňují přiblížení si každého detailu. Díky tomu je galerie M.A.D.S. schopna zájemci nabídnout nepřetržitou multimediální výstavu.

Dané řešení umožňuje zvýšení vizuální kvality detailů, jejich trojrozměrnosti a významnosti prostřednictvím vysokého rozlišení a rozšířené reality. V neposlední radě daný způsob také eliminuje náklady, čas, byrokracii a snižuje riziko poškození uměleckých děl právě jejich vystavením.

Nový fenomén – offline výstava s online obrazy 

„Je to už pár let, co naše galerie nakročila digitální cestou a vytvořili jsme první multimediální a digitální galerii s jedinečným a inovativním uspořádáním a změnili tak způsob prezentace umění. Tento typ multimédií původně používala pouze slavná muzea pro institucionální výstavy, a i my jsme se rozhodli jít proti proudu a přijmout tento nový styl, který nás nyní odlišuje,“ říká Alessandra Magni, umělecká ředitelka galerie M.A. D. S.

Rok 2020 naučil lidi nahlížet na věci z jiné perspektivy – hledat řešení různých zatím nepřezkoumaných situací a vystoupit ze své komfortní zóny. Omezení počtu návštěvníků ve výstavních prostorech, zavřené galerie nebo zrušené veletrhy napomohly přesunu uměleckého světa do online prostředí. 

„Dnes se naše nastavení a koncepce ukázaly být úspěšnější než kdy jindy a optimální pro zvládnutí současné situace, protože to umožnilo a umožňuje nám nabízet naše služby všem umělcům,“ dodává Alessandra Magni.

Aktuální výstava prezentuje i malíře žijícího v Praze

Momentálně galerie nabízí výstavu pod názvem KROMATIC@RT. „Cílem je zapojit návštěvníka do světa obrazů, které díky této originální online vizualizaci jdou za samotnou figuraci a dosahují téměř absolutní abstrakce,“ vysvětluje Alessandra Magni..

V rámci výstavy lze vidět i tvorbu nizozemského malíře Juliena van Middendorp momentálně žijícího v Praze, která je charakteristická jeho kompozici a zářivou barevností. 

Více informací o výstavě:

https://www.madsmilano.com/product-page/kromatic-rt, https://www.madsmilano.com/

Julien van Middendorp:www.galleryvanmiddendorp.com