Portu Gallery nabídne investiční lahůdku v podobě dvanácti Modrých mauritiů POST PAID

Praha, 1. února 2021 – Investiční online galerie Portu Gallery nabídne unikátní možnost investice do legendárních Modrých mauritiů. Předmětem úpisu je rekonstrukce tiskové desky s 12 kusy Modrých mauritiů POST PAID z roku 1848. Celková hodnota investičního úpisu je stanovena na 1,41 milionu korun. Možnost koupit si podíl na této investici bude otevřen 2. února a potrvá nejpozději do 9. února. Poslední úpisy na Portu Gallery trvaly v řádu jednotek minut. Do uzavřených i stávajících úpisů zde investoři zainvestovali už více než 50 milionů korun. 

Dvanáct Modrých mauritiů POST PAID se uchází o investorskou přízeň na Portu Gallery. Jde o citlivou rekonstrukci tiskové desky s kompletní sestavou 2pencových známek. Ty navrhl a na Mauriciu také tiskl rytec a miniaturista J. O. Barnard, který je také autorem nejslavnější známky všech dob – Modrého Mauritia POST OFFICE z roku 1847. „Jsou známy i další rekonstrukce Modrých mauritiů POST PAID, ale jen tato sestava se může pochlubit spojením třech největších legend světové filatelie, jimiž byli hrabě Philippe von Ferrary, Arthur Hind a Maurice Burrus. Poslední z jmenovaných přitom postupně vylepšil původní Ferraryho rekonstrukci o kvalitnější exponáty ze své a Hindovy sbírky a dal sestavě podobu, kterou má dodnes. Osobní otisk těchto tří filatelistických legend činí právě z této rekonstrukce světový unikát,“ vysvětluje Radek Novák, filatelista a člen investiční komise Portu Gallery. Tato sestava Modrých mauritiů byla vystavena jako jeden z nejvýznamnějších exponátů na výstavě Poklady světové filatelie, která proběhla v prosinci v Národním muzeu v Praze.

Všech dvanáct exponátů nabízené rekonstrukce je v nadprůměrné až mimořádné kvalitě, se zastoupením extrémně vzácné varianty PENOE (č. 7). Sestava má osm prestižních atestů P. Holcombe. „Modré POST PAID patří k nejhledanějším a nejoblíbenějším známkám britských kolonií a jsou dlouhodobě velmi perspektivním investičním artiklem. Tento set mauritiů je v současnosti nejprestižnějším objektem na tuzemském filatelistickém trhu. Investoři tak mají neopakovatelnou příležitost podílet se na vlastnictví tohoto unikátu,“ doplňuje Radim Krejčí, šéf on-line investiční platformy Portu. Katalogová cena nabízené položky je 82 tisíc britských liber, Portu Gallery ji upisuje za 1,41 milionů korun. Investovat lze od 2. února do 9. února.  Podle Krejčího je investice do raritních filatelistických exponátů jednou z nejstabilnějších v čase a hodí se především pro dlouhodobý časový horizont. Za posledních deset let nabídli investice do známek zhodnocení 62 procent. 

Portu Gallery otevřela v loňském roce filatelistický segment úspěšnými úpisy do raritní česko-slovenské známky Meziarší Nitra 1 Kč z roku 1933 za 990 tisíc korun a dále do unikátní kolekce prvních známek světa v hodnotě 1,25 milionů korun. „Na Portu Gallery se snažíme nabízet exkluzivní a neopakovatelné investiční příležitosti do sběratelských a uměleckých předmětů. O oba filatelistické úpisy byl velký zájem, proto jsme se rozhodli ve vyhledávání příležitostí v tomto segmentu pokračovat, což dokládá i aktuální výjimečná nabídka Modrých mauritiů,“ uzavírá Radim Krejčí. Do uzavřených i stávajících úpisů na Portu Gallery zainvestovali drobní investoři už více než 50 milionů korun. 

Za projektem Portu Gallery stojí přední česká finanční skupina WOOD & Company.

O Portu

Portu je retailovou divizí WOOD & Company. V rámci Portu jsou vyvíjeny on-line investiční a finanční platformy, které demokratizují český investiční trh a díky využití moderních technologií nabízí široké veřejnosti služby, které byly dříve dostupné jen bohatým. Portu umožňuje lidem nakládat s jejich volnými penězi tak, aby měli méně starostí a snadněji dosahovali svých finančních cílů. Je postaveno na hodnotách maximální dostupnosti, transparentnosti, efektivnosti a personalizace.

Portu.cz nabízí od roku 2018 moderní způsob dlouhodobého investování na kapitálových trzích formou on-line asset managementu (neboli robo-advisory). Postupně také přidává další revoluční novinky v oblasti investování. Například v dubnu 2019 Portu spustilo tematické investování, které investorům umožňuje transparentně zhodnocovat peníze prostřednictvím sektorů a trendů, které odpovídají jejich cílům, hodnotám i přesvědčení. V září 2019 Portu spustilo on-line investiční galerii Portu Gallery. Ta jako jediná v Evropě umožňuje investorům diverzifikovat jejich portfolia a investovat do historických a sběratelských předmětů s potenciálem zajímavého zhodnocení. V listopadu 2019 Portu přišlo s dětskými investičními účty. Ty se sníženým poplatkem, jen 0,25 % ročně, umožní dosáhnout vyšších výnosů a nashromáždit větší objem peněz, až si je děti jednou budou chtít vybrat. Portu má nyní již více než 20000 uživatelů.