ČLFA: Objem leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu loni klesl o 16,9 % na 130,99 mld. Kč

  • Objem financování podnikatelských investic se meziročně snížil o 19 %
  • Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu zůstala na loňské úrovni
  • Domácnosti si půjčily o 17,3 % méně peněz
  • Výše prostředků určených na nová osobní auta poklesla o 17,2 %
  • Na operativní leasing připadlo 21,4 % firemních investic

Praha 10. února 2021. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2020 firmám či domácnostem prostřednictvím leasingu a úvěrů 107,54 miliardy korun. Dalších 23,45 miliardy získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. Celkově tak objem nebankovního financování firem a domácností meziročně klesl o 16,9 % na 130,99 mld. Kč.

Výsledky zásadně ovlivnila opatření přijatá na potlačení koronavirové nákazy. Největší propad zaznamenali členové ČLFA během první vlny pandemie, která byla spojena s nejtvrdšími restriktivními kroky. V průběhu druhého čtvrtletí se objemy obchodů členských firem meziročně propadly o 39,3 %. V druhém pololetí se situace mírně zlepšila, a to hlavně díky letnímu a předvánočnímu rozvolnění ochranných opatření. Přesto výše financování zůstávala pod úrovní roku 2019, ve třetím čtvrtletí asociace evidovala meziroční snížení obchodů o 9,2 % a v posledním kvartále o 14,4 %.

„Za varovný údaj považujeme zejména pětinový pokles ročního objemu profinancovaných podnikatelských investic, právě ty jsou totiž nezbytné pro restart celé ekonomiky. V průběhu roku jsme proto prosazovali řešení, která mohou investiční aktivitu firem účinně stimulovat. Jedním z nich je nedávno přijaté mimořádné zrychlení odpisů u vybraných komodit včetně automobilů nebo strojů,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 44 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Z celkových 130,99 miliardy korun poskytnutých členy ČLFA v roce 2020 bylo 107,87 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 23,12 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Souhrnné pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci roku 261,89 miliardy korun, za rok tak mírně poklesly o 1,8 %.

Oblast financování podnikatelských investic vykázala meziroční zhoršení o 19 % při objemu 84,42 miliardy korun. Operativním leasingem bylo realizováno 21,4 % těchto investic.

Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu loni dosáhla 183,46 miliardy korun, v porovnání s rokem 2019 se snížila o mírných 0,3 %. Výše prostředků poskytnutých klientům v rámci factoringu meziročně klesla o 7,5 % na 23,45 miliardy korun.

V kategorii financování domácností, které členské společnosti ČLFA poskytují formou spotřebitelských úvěrů, případně spotřebitelským leasingem, asociace zaznamenala zmenšení objemu obchodů o 17,3 % na 23,12 miliardy korun. 

Členové ČLFA uzavřeli v loňském roce nejvíce kontraktů na financování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 61,72 miliardy korun, o 18,5 % méně než v roce 2019. Z toho 28,43 miliardy bylo určeno na pořízení 61 185 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na nové osobní automobily se meziročně zmenšil o 17,2 % a počet těchto vozidel poklesl o 16,2 %. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 27,1 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v roce 2020.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých v roce 2020 (srovnání s rokem 2019)

celkový objem v mld. Kč (2020)celkový objem v mld. Kč (2019)změna v %

financování podnikatelských investic (finanční leasing včetně podnikatelských úvěrů, operativní leasing, leasing nemovitostí)
84,42104,26-19 %

financování firemního provozu (factoring)
23,4525,36-7,5 %

financování domácností(spotřebitelské úvěry,spotřebitelský leasing)
CELKEM

23,12


130,99

27,95


157,57

-17,3 %


-16,9 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.

Kontakt pro média: Pavel Hálek, tel.: 602 346 551, e-mail: halek@medialni.cz

Financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně firemních úvěrů, operativní leasing)

Nejvíce peněz si podniky jako každým rokem půjčily na dopravní prostředky 

V roce 2020 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 84,42 miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci, tedy finančním leasingem anebo podnikatelským úvěrem, bylo realizováno 78,6 % těchto investic za 66,35 miliardy korun. Zbývajících 21,4 % firemních investic za 18,07 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 2,28 miliardy korun, tedy o 34,6 % méně než v roce 2019.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také loni dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů, o financování strojů pro těžbu, dobývání či stavebnictví a také o financování  kovoobráběcích a jiných obráběcích strojů.

Graf č. 1: Podíl produktů určených na financování podnikatelských investic v roce 2020

(podle vstupního dluhu)

Graf č. 2: Podíl komodit v rámci financování firem v roce 2020

Financování firemního provozu (factoring)

Hodnota postoupených pohledávek poklesla jen velmi mírně, konkrétně o 0,3 %

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky loni klesla výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 7,5 % na 23,45 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 183,46 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 0,3 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V roce 2020 volila většina zákazníků regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření loni převládala poptávka po tuzemském factoringu. 

Graf č. 3: Regionální zaměření factoringu poskytnutého v roce 2020

Graf č. 4: Podíl regresního a bezregresního factoringu poskytnutého v roce 2020

Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)

Objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnostem, klesl o 17,3 %

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v loňském roce 23,12 miliardy korun, o 17,3 % méně než před rokem. Dominantní většina obchodů, přesně 94,4 %, přitom byla realizována formou spotřebitelských úvěrů a zbývající část pomocí spotřebitelského leasingu.

Souhrnný objem obchodů členů ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (8,63 miliardy korun), neúčelové půjčky (5,34 miliardy korun) a financování hmotného majetku (7,84 miliardy korun).

Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 7,76 miliardy korun, o 15,5 % méně peněz než v roce 2019.

Graf č. 5: Podíl produktů určených na financování domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů v roce 2020 (podle celkových objemů obchodů)

Tabulka č. 2: Počet nových a ojetých osobních vozů určených pro domácnosti, které financovali členové ČLFA v roce 2020

počet smluv 

nové vozy
19 274

ojeté vozy
17 753