93 % společností považuje cloud za rozhodující prvek v úspěchu v období pandemie

Hybrid Cloud Report společnosti NTT Ltd. mapuje postoje firem k hybridním cloudům

Praha, Česká republika – 11. února 2021

Společnost NTT Ltd., přední globální poskytovatel řízených služeb, zveřejnila svoji nejnovější zprávu – Hybrid Cloud Report pro rok 2021. Report přináší zajímavá zjištění v oblasti hybridních cloudů, které v době pandemie hrály významnou roli v zajištění podnikové agility. 

Mnoho organizací započalo proces digitální transformace ještě před pandemií, nicméně nebyly tak pružné, jak by bylo pro úspěšné dotažení transformace potřeba.  Pandemie odhalila zásadní nedostatky ve firemních cloudových infrastrukturách, bezpečnosti i síťové architektuře, které měly za následek právě zkostnatělost firemního IT.

Změna myšlení

Koronavirová pandemie vedla ke změnám myšlení globálních firem, které aktuálně musí upravovat svůj přístup k podnikové informační architektuře, nejčastěji kvůli zajištění bezpečného prostředí pro práci z domova. Došlo tak k urychlení digitální transformace, a to zdaleka nejen v oblasti spolupráce na dálku. 

Hybrid Cloud Report společnosti NTT Ltd. zahrnuje odpovědi 950 osob s rozhodovacími pravomocemi z organizací působících ve 13 státech napříč pěti regiony. Upozorňuje na rostoucí závislost na technologiích a mimo jiné zdůrazňuje následující:  

  • Technologie jako záchrana: 90 % respondentů uvedlo, že koronavirová pandemie přinutila organizace spoléhat se na technologie více než kdykoli předtím
  • Výhody hybridních cloudů jsou naprosto jasné: 61 procent organizací napříč celým světem již využívá nebo testuje hybridní cloudy.
  • Budoucnost je v hybridních cloudech: nejnovější studie společnosti NTT zjistila, že dalších 33 % respondentů plánuje implementovat hybridní řešení během následujících 12 až 24 měsíců. 

Hybridní cloudy manažeři považují za zásadní předpoklad pro datově řízené procesy i rozhodování v reálném čase. 

Správně implementované hybridní cloudy zvyšují efektivitu 

V nejisté době, kterými poslední dva roky bezesporu jsou, pokračují organizace v omezování svých výdajů a stále více využívají pro zvýšení nákladové efektivity hybridní cloudy. Report uvádí, že největší hnací silou (41 % respondentů) pro přijetí hybridních cloudů je zefektivnění celkových nákladů na provoz informačních technologií. Zejména pak s ohledem na přechod na práci z domova, v rámci kterého nyní firmy potřebují zcela nový přístup k datům i aplikacím. Vedle výše uvedeného pomáhají hybridní cloudy třetině (33 %) organizací zvýšit rychlost zavádění aplikací a služeb s cílem zvýšit provozní efektivitu. 

Překonávání překážek

Společnosti musí řešit i změny svých postojů k bezpečnosti a dodržování legislativních předpisů. Téměř polovina (46 %) účastníků průzkumu tvrdí, že největší překážkou pro přijetí hybridních cloudů jsou potíže se zajištěním bezpečnosti dat. Report odhaluje, že značné překážky pro přijetí hybridního cloudu jsou také nedostatečný výkon síťové infrastruktury a chybějící zkušenosti. Pokud ani jedna z těchto oblastí není během implementace cloudu správně vyřešena, dochází ke ztrátě výhod, které cloudové technologie nabízí. 

Cloudy v České republice

Lukáš Jelínek, Go To Market Senior Director ve společnosti NTT Czech Republic uvedl: „Rok 2020 byl pro mnoho organizací v České republice rokem masivního nástupu ve využívání veřejných cloud služeb. V roce 2021 vidíme snahu společností zorientovat se v nabídce jednotlivých public cloud poskytovatelů a možnostech privátního cloudu. A to vše za účelem zvýšení elasticity jejich IT infrastruktury, odolnosti proti nepříznivým podmínkám na trhu či vyšší agility jejich IT a businessu. Samozřejmě se zachováním nezbytné bezpečnosti, kontroly nákladů a zajištěním souladu s legislativními či oborovými požadavky. Rok 2021 bude rokem nástupu hybridního cloudu.

Spolupráce s odborníky

Více než polovina organizací (53 %) souhlasí s nutností spolupracovat s experty, jako jsou poskytovatelé spravovaných cloudů. 72 % respondentů při implementaci spolupracovalo se systémovými integrátory a 58 % se specialisty na informační bezpečnost nebo s poskytovateli spravovaných bezpečnostních služeb, což vyzdvihuje důležitost bezpečnosti při zavádění cloudů. 

Více informací o společnosti NTT a jejich službách z oblasti hybridních cloudů naleznete na speciální stránce https://hello.global.ntt/en-us/insights/2021-hybrid-cloud-report

Lukáš Jelínek – BIO

Lukáš Jelínek má v NTT v České republice na starosti go-to-market strategii a adopci nových řešení na lokání trh v oblasti cloudových služeb, sítové infrastruktury, bezpečnosti, zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti. Jeho cílem je pomoci českým zákazníkům využít sílu nových technologií k získání jejich konkurenční výhody. V oboru IT se pohybuje déle než 15 let. Mezi jeho koníčky patří sport, cestování a nové technologie.

O společnosti NTT Ltd.

NTT Ltd. je přední globální poskytovatel technologických služeb. Spolupracuje s organizacemi po celém světě. Jeho cílem je nabízet inteligentní technologická řešení a s jejich pomocí dosahovat nejlepších možných výsledků. Inteligentní v podání NTT Ltd. znamená řízené daty, propojené, digitální a bezpečné. Jako globální ICT poskytovatel zaměstnává přes 40 000 lidí v pobočkách 57 zemí, působí v 73 zemích a dodává své služby do více než 200 zemí celého světa. Další informace jsou k dispozici na hello.global.ntt. V České republice má NTT Ltd. své Global Delivery Centrum, které zajišťuje klientskou podporu 24/7 v jazycích všech svých evropských zákazníků a zabezpečuje vysokou kvalitu servisních služeb na globální úrovni.