Studie společnosti Cisco ukazuje, jak důležitá je ochrana soukromí v souvislosti s celosvětovou pandemií

Praha, 15. února 2021 – Společnost Cisco zveřejnila již čtvrtou studii ze série Data Privacy Benchmark Study, ve které se každoročně zabývá stavem ochrany soukromí ve firmách z celého světa. Vyplývá z ní zvýšený význam ochrany soukromí během pandemie a výraznější přínosy pro firmy, které zavedou kvalitní opatření. 60 % firem na požadavky na ochranu soukromí ale připraveno nebylo. Na druhou stranu se ukazuje, že většina lidí je ochotna sdílet informace o zdravotním stavu kvůli bezpečnosti na pracovišti a potlačování pandemie. Podle studie se také investice do ochrany vyplatí. Užitek totiž nejméně dvojnásobně převyšuje investice.

Nezávislý anonymizovaný výzkum analyzoval odpovědi 4400 pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů z 25 zemí a zkoumal názory na právní úpravu ochrany soukromí a na nastupující trend vykazovat ukazatele ochrany soukromí výkonnému vedení podniku. 

V době narušení běžného života a nejistoty způsobené pandemií se náhle od lidí očekává – a někdy vyžaduje –, aby sdíleli své osobní informace za účelem omezení šíření nemoci COVID19. Lidé zároveň přesouvají mnoho ze svých aktivit na internet. Urychluje se tak trend, který by za jiných okolností trval roky. Tyto rozsáhlé změny v mezilidských interakcích a ve využití techniky staví firmy před řadu problémů ohledně ochrany soukromí, chtějí-li dodržovat zákony, pomáhat zastavit šíření nákazy a zároveň respektovat práva jednotlivců. Spotřebitelé a veřejnost se obecně stále více zajímají o to, jak je nakládáno s jejich osobními údaji.

Otázka ochrany soukromí je podstatně rozsáhlejší než pouhé dodržení zákona. Firmy na ni dnes pohlíží jako na základní lidské právo a důležitou prioritu na úrovni nejvyššího vedení

 • 60 % oslovených firem nebylo připraveno na požadavky na ochranu soukromí a bezpečnost v souvislosti s přechodem na práci na dálku,
 • 93 % firem při řešení těchto otázek využilo své interní experty na ochranu soukromí,
 • 87 % spotřebitelů vyjádřilo obavy o zajištění ochrany soukromí u nástrojů, které potřebují k výkonu práce, komunikaci a vzdálenému připojení,
 • 90 % firem nyní měří ochranu soukromí a vykazuje údaje nejvyššímu vedení.

Na trhu dochází k jednoznačnému posunu ke vnímání ochrany soukromí jako standardního, nezpochybnitelného požadavku při digitalizaci a naplňování obchodních cílů

 • Více než 140 států přijalo zákony na všeobecnou ochranu soukromí a téměř 80 % respondentů shledává, že mají pozitivní dopad.

Většina lidí je ochotna sdílet informace o svém zdravotním stavu kvůli bezpečnosti na pracovišti a potlačování pandemie, ale vadí jim jiné účely, například výzkum

 • 57 % podporuje zaměstnavatele ve využití údajů k zajištění bezpečnosti na pracovišti, zatímco méně než polovina schvaluje sledování polohy a kontaktů, zveřejňování informací o nakažených osobách a využití osobních informací pro účely výzkumu.

Ochrana soukromí širšího kyberbezpečnostního ekosystému bude hrát klíčovou roli při obnově hospodářského růstu a zotavení z pandemie COVID-19

 • V souvislosti se zotavováním ekonomiky a společnosti vyplyne řada závažných otázek okolo sběru, ochrany a využití soukromých údajů ze strany státu, firem i jednotlivců a okolo rovnováhy mezi občanskými právy a veřejným zájmem. 

Firmy nadále považují investice do ochrany soukromí za atraktivní

 • 75 % dotázaných v nich spatřuje významný ekonomický přínos z hlediska prevence ztrát z narušení bezpečnosti, zvýšení agility a schopnosti inovovat, zvýšení provozní efektivity a zlepšení loajality a důvěry zákazníků,
 • více než třetina získává užitek nejméně dvakrát převyšující investice.

„Ochrana soukromí dospěla – je považována za základní lidské právo a postupně se stává důležitou prioritou pro vedení firem,“ poznamenává viceprezident společnosti Cisco Harvey Jang, který je odpovědný za oblast ochrany soukromí. „V souvislosti s urychleným přechodem na práci odkudkoli nabývá ochrana soukromí na důležitosti z hlediska digitalizace, odolnosti podniku, agility a inovací“.

Další zdroje:

 • Plné znění studie Cisco Data Privacy Becnhmark Study si můžete přečíst zde.
 • Veškeré tiskové zprávy společnosti Cisco můžete sledovat na Facebooku a LinkedInu pod hashtagem #CiscoCZPress.

O Cisco Systems 

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.