Průzkum: Objem obchodních transakcí se v ČR v roce 2020 navzdory pandemii nesnížil

 • Objem fúzí a akvizic se v roce 2020 ani přes historický propad české ekonomiky
  (-5,6 % HDP) výrazně nesnížil, klesla však celková hodnota transakcí
 • Nejaktivnější byl technologický sektor, který je celosvětově zodpovědný za 21 % transakcí
 • Největší vzestup zažívá e-commerce, farmacie a zdravotnictví, naopak transakce v oblasti turismu, pohostinství i dopravy výrazně klesly oproti loňskému roku
 • Realitní trh celosvětově zažil propad, v ČR je stabilní 
 • Výrazně roste počet sporů vyplývajících z fúzí a akvizic
 • V České republice se stejně jako ve světě očekává, že jedním z důležitých hybatelů budou fúze a akvizice firem ve finančních problémech 

Advokátní kancelář DLA Piper, která je nejčastějším právním poradcem v oblasti fúzí a akvizic na světě, představila svůj nejnovější M&A report, který pravidelně zkoumá a analyzuje realizované transakce, na kterých DLA Piper za uplynulý rok pracovala. Z něj vyplývá, že celková aktivita na trhu fúzí a akvizic v loňském roce oproti očekáváním výrazně neoslabila. Mnohé firmy si také uvědomily, že se musí přizpůsobit aktuální situaci a začaly proto rychle digitalizovat a využívat nové technologie, aby se tak staly atraktivnějšími pro případné kupující. 

Na počátku roku 2020 se velmi spekulovalo o tom, nakolik pandemie COVID-19 zasáhne trh fúzí a akvizic, jak se změní jeho podmínky a jaké budou reakce investorů a financujících bank. Ačkoliv není pochyb o tom, že v prvním čtvrtletí 2020 se jednalo o největší otřes, který tato oblast v globálním měřítku kdy zaznamenala, během zbytku roku se trhu podařilo nové situaci úspěšně přizpůsobit a zotavit. 

„Na počátku se očekávalo, že kvůli pandemii COVID-19 se většina transakcí buď úplně pozastaví, nebo výrazně zpomalí. Dobrou zprávou za rok 2020 je, že se tak nestalo a situace i na českém trhu zůstává relativně stabilní. V roce 2021 lze dokonce očekávat mírný nárůst zejména vzhledem k investicím společností do moderních technologií a s tím souvisejícím nárůstem jejich hodnoty,” vysvětluje Miroslav Dubovský, Country Managing Partner v DLA Piper Prague.

Budoucnost obchodních transakcí závisí jak v České republice, tak celosvětově na jednotlivých sektorech. Jak se již ukazuje, nejvíce je a pravděpodobně i nadále zůstane pandemií zasažena oblast turismu, leteckého průmyslu či pohostinství a naopak největší nárůst aktivit je vidět a nadále se může očekávat v oblasti e-commerce obecně, u startupů, ve farmacii či zdravotnictví.

Specifickým sektorem je trh s nemovitostmi. Z globálního pohledu transakce v oblasti nemovitostí zažily oproti předchozím letům nebývalý pokles, český realitní trh tento trend ale nekopíroval. Objem zaznamenaných transakcí je podobný jako v předešlých letech.

Z rozsáhlého mezinárodního srovnání také plyne, že s přicházející ekonomickou recesí roste počet sporů vyplývajících z fúzí a akvizic. „Potvrzují to i nejnovější data za předchozí rok, kdy ve více než 60 procentech zkoumaných jurisdikcí již došlo k nárůstu sporů vyplývajících z transakcí. K dalšímu nárustu pak může dojít po ukončení nejrůznějších vládních programů podpory, “ uzavírá Dubovský.

 1. DLA Piper je mezinárodní advokátní kancelář působící ve více než 40 zemích napříč Evropou, Amerikou, Blízkým východem, Afrikou i oblastí Asie a Tichomoří, což jí umožňuje poskytovat klientům právní pomoc kdekoli ve světě.
 2. Pražská kancelář působí na českém trhu přes 25 let, a to v řadě právních oborů a průmyslových odvětví.
 3. Další informace o organizaci a službách firmy lze nalézt na jejích stránkách http://www.dlapiper.com