Děti sportují méně, než si jejich rodiče myslí. Stále častěji se potýkají s nadváhou i obezitou

Praha, 18. 2. 2021 – Rodiče si myslí, že jejich děti mají dostatek pohybu. Žádnému sportu se však ti nejmladší členové rodiny většinou nevěnují a tloustnou. Sportuje pouze 37 % dětské populace, většinou se jedná o fotbal, cyklistiku, florbal a běh. Vyplývá to z průzkumu společnosti MultiSport Benefit. 

České děti se sportu nevěnují tolik, jak si představují jejich rodiče. Ačkoliv totiž 71 % rodičů uvádí, že jejich děti mají pohybu dostatek, vzápětí přiznávají, že pouze 37 % dětí se aktivně věnuje nějakému sportu. „Protichůdné zjištění z úst rodičů je překvapující, a to zejména v době lockdownů, kdy mají rodiče své děti takřka 24 hodin denně pod kontrolou. Rodiče si pravděpodobně nechtějí přiznat, že své děti ke sportu nevedou a neprovozují rodinné sportovní aktivity. Nízké procento sportujících dětí představuje vážné zjištění a je na něj třeba upozorňovat,“ říká Marián Škripecký, Country manager MultiSport Benefit pro Českou republiku.

 Mezi nejoblíbenějšími dětskými sporty se již tradičně umisťuje fotbal (21 %), cyklistika (11 %), florbal a běh (shodně 9 %). V těsném závěsu se objevuje i tenis, plavání, tanec či atletika. U dospělých sportovců jsou přitom nejpopulárnější procházky a výšlapy do hor, cyklistika, plavání a běh. V provozovaných sportech se většina dospělých s dětmi nestřetává a dospělí tak nechávají určité sportovní aktivity v gesci kroužků a klubových aktivit. „V dětském sportu je zásadní děti ke sportu aktivně vést a ukazovat jim, že pohyb je především o zábavě a odreagování. Často se stává, že děti pohybové kroužky po roce opouští a dokonce se jim pohyb znechutí. V době, kdy je provozování kroužků takřka znemožněno, je role rodičů ve sportovní výchově ještě důležitější. Nelze ale přehlížet, že možnosti pohybu jsou nyní pro dospělé i děti velmi omezené,“ dodává Škripecký.  

Nedostatek pohybových aktivit dětí se nejvýrazněji projevuje u Čechů bydlících v menších městech a u Čechů s nižším vzděláním – u rodičů s dosaženým základním vzděláním a výučním listem sportuje pouze čtvrtina dětí. „K míře provozování sportů obecně přispívá zejména výše životní úrovně. Vyšší procentuální podíl sportujících dětí koreluje s vyšším vzděláním a příjmem rodičů a také s bydlištěm ve větších městech Ukazuje se, že sportující jedinci ovlivňují v postoji ke sportu celou svou rodinu – a to jak pozitivně, tak i negativně. U nesportujících Čechů v 64 % případů nesportuje ani nikdo jiný z rodiny, naopak z výsledků průzkumu mezi aktivními držiteli karet MultiSport vidíme, že jejich děti sportují obecně více, než pozorujeme u běžné populace,“ říká Marián Škripecký, Country manager MultiSport Benefit pro Českou republiku.

S problémy s váhou se podle odborné studie* potýká více než pětina dětí. Nejedná se přitom jen o nadváhu, ale zejména u chlapců jsou často splněna i kritéria obezity. V rámci prevalence nadváhy a obezity studie uvádí až třikrát či dvakrát větší riziko obezity u chudších rodin v porovnání s vyšší, resp. střední třídou. „Tělesná hmotnost s pohybem pochopitelně neoddělitelně souvisí, a ačkoliv se jedná o kombinaci více faktorů, kam patří kvalitní výživa, přístup ke kvalitní lékařské péči či celková životospráva, věříme, že sport je základním prvkem zdravého životního stylu. Sport lze přitom provozovat s minimem nákladů – 55 % sportovců za pohybové aktivity utratí maximálně 600 korun měsíčně. Významné snížení nákladů nabízí i zaměstnavatelem hrazený benefit v podobě karty MultiSport, přičemž mají držitelé možnost zřízení doprovodné karty i pro členy rodiny včetně dětí,“ říká Škripecký. 

„Dlouhodobě pozorujeme, že děti se hýbou čím dál méně a tráví čas raději u sociálních sítí a seriálů. Se současným pandemickým děním je ale situace o to vážnější, protože děti nejsou k pohybu vedeny ani učitelem nebo trenérem. Mezi dětmi tak logicky vzrůstá i procento jedinců trpících nadváhou či dokonce obezitou. Tento trend se my trenéři snažíme zvrátit, dlouhodobý zákaz provozu sportovišť ho však naopak ještě podporuje,“ uzavírá Daniel Hlubuček, pedagog pražského gymnázia a trenér fotbalu a fitness. 

* Data ze studie HBSC Univerzity Palackého v Olomouci a Ministerstva zdravotnictví České republiky z roku 2019. www.zdravagenerace.cz    

O společnosti MultiSport Benefit

Firma MultiSport Benefit, s.r.o., působí v ČR od roku 2010 a je dceřinou společností Benefit Systems SA. Tato mateřská společnost byla založena v roce 2001 a zaujímá vedoucí postavení na polském trhu zaměstnaneckých benefitů v oblasti sportu a relaxace. Hlavním produktem společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., je partnerská síť zařízení, které lze navštívit s kartou MultiSport – zaměstnanecký benefit, který může zaměstnavatel pracovníkům buď plně hradit, na jeho financování se podílet, nebo si kartu zaměstnanec platí na měsíční bázi sám.

Kartu MultiSport mohou zaměstnanci využít každý den na jeden volný vstup v síti více než 2 700 sportovních a relaxačních zařízení po celém Česku a Slovensku. Na výběr zde mají přes 260 druhů aktivit. Tento benefit tedy dává svým uživatelům možnost vyzkoušet si různé aktivity a dělat zrovna to, na co mají náladu.

Karta MultiSport dnes dává více než 160 000 českým zaměstnancům příležitost, aby se cítili lépe jak po fyzické, tak i psychické stránce. Díky tomu jsou zdravější, spokojenější a v práci výkonnější. Pomáhá tak se snížením fluktuace zaměstnanců a posílením loajality vůči zaměstnavateli.