S heslem „za kultivovanou nekomerční reklamu v Praze “ vznikla Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy

V Praze, 18. února 2021 – Asociace (APNR) sdružuje subjekty působící ve venkovní neziskové a nízkorozpočtové reklamě, jako součásti městského mobiliáře. Členové se zabývají reklamou pro kulturu, sportovní, společenské a politické akce. Cílem asociace je potlačit zadávání černého výlepu, chránit historické budovy proti sprejerům a dalšímu znehodnocování historických i jiných objektů.

Předseda APNR Mgr. Boris Monoszon uvádí: „Naším cílem je vybudování a rozvíjení legální sítě kultivovaných plakátovacích ploch za jasných pravidel a podmínek, které by měl finálně stanovit Magistrát hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dílčím cílem je pak vytvoření alternativy komerční svítící reklamě – sítě nosičů, které nevytváří vizuální smog v našem hlavním městě a jsou mobilní. Plakátování je důležitou součástí kulturního servisu již od poloviny 19. století. Slouží společnosti jako komunikační nástroj a přes originální grafické pojetí plakátů i jako outdoorová galerie pod širým nebem a pro mládež „prima retro“.

„Naše agentura propojuje svět on-line a off-line reklamy. Vzhledem k tomu, že do kampaní pro naše klienty zejména v oblasti neziskového sektoru, pořádání společenských a kulturních akcí, zařazujeme i moderní způsoby ‚pouliční‘ reklamy, například tzv. guerilla reklamu, snažíme se, aby i tyto kampaně byly etické, ekologické a žádným způsobem nenarušovali kontinuitu životního prostředí a hodnotu historických objektů. I z tohoto důvodu jsme se přidali k asociaci APNR,“ doplňuje za člena APNR a agenturu DigitalAd Ondřej Vohnický.

Plakátování má kořeny v umělecké tvorbě – byl to druh venkovní umělecké tvorby, který založil H. Tolouse-Lautrec, P. Picasso, S. Dalí nebo A. Mucha. Tato forma inzerce zůstává aktuální i dnes, zejména pro menší kulturní a neziskové subjekty je součást evropské kultury a typickým znakem městského mobiliáře západní civilizace, jenž je vždy přítomen např. v historických dobových filmech či dokumentech jako identifikátor doby a místa kulturní příslušnosti – Evropy.

Zakládající členové asociace: 

MF reklama Praha s.r.o. –„Maloformátová reklama“ respektive pokračuje ve vývoji nízkorozpočtové reklamy – plakátování v Praze na základě systému vybudovaného spol. Pragoplakát pro nízkorozpočtové kulturní, společensky prospěšné a politické události již od r.1994. 

DigitalAd s.r.o. – Agentura DigitalAd je na trhu od roku 2017. Původně internetová agentura nabízí svým klientům kompletní služby pokrývající celý mediální prostor. Její hlavní prioritou je být spolehlivým partnerem v reklamě. 

Mediareal Group a.s. – poskytuje mediální servis pro pořadatele kulturních, společensky významných a sportovních aktivit a v neposlední řadě politické reklamě. 

Jiří Sommer – sdružení lepičů. Prezentuje zájem zajišťovatelů legálního plakátování a technických služeb spojených s montážním servisem a údržbou reklamních zařízení. 

Předseda: 

Mgr. Boris Monoszon

Místopředseda:

Ondřej Vohnický

Místopředseda:

Iveta Zejdová

Označeno tagem