OZP přináší klientům se sluchovým postižením další novinku v komunikaci

Světový den sluchu, který každoročně připadá na 3. března, upozorňuje na význam včasné identifikace a kompenzace ztráty sluchu. OZP přichází k tomuto dni s inovací u služby pro komunikaci osob se sluchovým postižením.  Na Infolince s podporou online textového přepisu hovoru, kterou OZP zpřístupnila pro osoby se zhoršenou kvalitou sluchu či cizince již vloni, je teď k dispozici nová funkce umožňující využít službu i osobám se zhoršenou srozumitelností řeči či její úplnou ztrátou.

Prostřednictvím této funkce mohou klienti svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, ten je pak následně automaticky přečten syntetickým hlasem operátorovi infolinky a mluvená reakce operátora je přepsána profesionálním přepisovatelem do textové podoby,“ vysvětluje obchodní ředitelka OZP PhDr. Miloslava Lukešová.

Uživatel služby, kterou pro OZP zajišťuje společnost Transkript online s.r.o., si může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou formou. Odpověď operátora mu bude vždy doslovně přepsána profesionálními přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů za minutu.

Infolinka s textovým přepisem hovoru pro neslyšící je pro klienty OZP dostupná v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 9:00 do 16:00 hodin zde

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na celkem 40 místech napříč Českou republikou. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Označeno tagem