Většina Čechů spam chápe jako nevyžádanou poštu. Změnil se způsob boje proti němu

Jako nevyžádanou poštu chápe spam 67 % Čechů. To je o dva procentní body více, než v roce 2018. Metody, které Češi v boji proti němu nasazují, se mezi lety 2018 a 2020 proměnily. Vyplývá to z výzkumu, který si společnost Mailkit vytvářející stejnojmenný nástroj pro rozesílání a správu e-mailingových kampaní, nechala na konci roku 2020 zpracovat u agentury STEM/MARK. 

Když se řekne spam, většina Čechů (67 %) si tento pojem v letech 2018 i 2020 spojila s nevyžádanou poštou. 17 % respondentů si pod tímto slovem představí e-maily s nebezpečnou přílohou, 9 % dotázaných pak tyto zprávy vnímá jako e-maily poslané hromadně mnoha adresátům a 6 % za nimi vidí reklamní nabídku.

20182020Změna
Nevyžádaná pošta65 %67 %↑ 2 p.b.
Reklamní nabídka7 %6 %↓ 1 p.b.
E-maily s nebezpečnou přílohou18 %17 %↓ 1 p.b.
E-maily poslané hromadně mnoha adresátům
10 %

9 %

↓ 1 p.b.

Lepší antispamové systémy jsou novou výzvou pro marketéry

Srovnání výsledků výzkumů mezi lety 2018 a 2020 ukazuje, že se výrazněji proměnily metody boje se spamem. V roce 2020 53 % respondentů uvedlo, že zprávu označí jako SPAM. Oproti roku 2018 poklesl podíl lidí takto bojujících se spamem o 15 procentních bodů. 

“Změny v chování uživatelů v oblasti označování zpráv za Spam jasně ukazují, jak velkým vývojem prošly antispamové systémy velkých poskytovatelů. Označování zpráv za Spam je však stále klíčovým signálem, kterým se poskytovatelé a jejich antispamová řešení řídí, nicméně tyto signály výrazně lépe využívají a mají významnějsí dopad na reputaci odesílatelů. Vývoj antispamových a reputačních systémů pak má významný dopad na doručitelnost e-mailových sdělení a je nezbytné se této problematice věnovat komplexně – od okamžiku získání e-mailových adres, přes obsah a četnost rozesílek, až po vyřazování neaktivních příjemců,” říká Jakub Olexa, CEO společnosti Mailkit.

Z meziročního srovnání dále vyplynulo, že i další metody boje se spamem zaznamenaly pokles. Jedinou metodou boje proti spamu, která zaznamenala meziroční nárůst, je prosté smazání dané zprávy (nárůst z 21 % na 35 %).

20182020Změna
Nastavuji pravidlo pro ukládání spamu v mém e-mailovém účtu
66 %

46 %

↓ 20 p.b.
Kontaktuji mailem odesílatele, aby mě již nekontaktoval
14 %

8 %

↓ 6 p.b.
Zaškrtnu, že nechci být dále obesílán na webu odesílatele
63 %

37 %

↓ 26 p.b.
E-mail jen smažu21 %35 %↑ 14 p.b.
E-mail označím jako SPAM68 %53 %↓ 15 p.b.

Zvykáme si na časté e-maily, relevanci ale nepodceňujte

Co se týče důvodů, které donutí respondenty označit zprávu jako SPAM, meziroční srovnání ukázalo, že narostl podíl těch, kteří tak učiní na základě nerelevantního obsahu e-mailu. Naopak klesl podíl respondentů, kteří za důvod označili příliš častý příjem takových e-mailů, když se k odběru těchto zpráv nepřihlásili nebo byli jakkoliv zklamáni. K žádným meziročním změnám nedošlo u těch, kteří e-mail označí jako spam, protože se jim nepodařilo odhlásit.

“Tyto trendy ukazují, že příjemci nestojí o plošné nálety, ale kvalitní obsah. Pokud dostávají nerelevantní obsah, nejsou jím díky kvalitním anti-spamovým filtrům tolik obtěžováni, neboť tyto zprávy skončí ve složce Spam,” dodává Olexa.  

20182020Změna
Když jsem se nepřihlásil k odběru54 %53 %↓ 1 p.b.
Když obsah není relevantní51 %53 %↑ 2 p.b.
Když chodí e-maily moc často43 %39 %↓ 4 p.b.
Když se mi nepodaří odhlásit22 %22 %0
Když mě zklamali11 %8 %↓ 3 p.b.

Ve srovnání s rokem 2018 narostl podíl těch, kteří se rozhodnou, že e-mail je spam na základě textu zprávy (nárůst o 4 procentní body z 52 % na 56 % v roce 2020).  Naopak poklesl podíl respondentů, kteří tak učiní na základě vyhodnocení přílohy e-mailu nebo pokud neznají odesílatele, nebo jim zpráva spadne do složky spam.

20182020Změna
Neznám odesílatele56 %54 %↓  2 p.b.
Podle textu e-mailu52 %56 %↑ 4 p.b.
Podle přílohy e-mailu25 %22 %↓  3 p.b.
Podle toho, že spadne do složky SPAM55 %54 %↓  1 p.b.
Nepřihlásil jsem se k odběru tohoto typu e-mailu39 %39 %0

Výzkum pro Mailkit zpracovala v letech 2018 i 2020 agentura STEM/MARK. Ve vzorku bylo v obou případech zahrnuto 1000 respondentů.

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS, Wunderman Thompson či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.