V průměru dluží Češi opět méně, největší závazky mají stále Pražané

Hradec Králové, 30. března 2021 – Už třetí rok v řadě se mírně snížil průměrný dluh českých dlužníků. Zatímco v roce 2018 šlo průměrně o 28 500 korun a v roce 2019 o 28 000 korun, v loňském roce se průměrná výše závazku českých dlužníků snížila na 27 100 korun. Stejně jako v předchozích letech mají dluhy spíše muži (53 % dlužníků), kteří mají také mírně vyšší závazky (v průměru skoro 28 700 korun). Setrvalý pokles výše závazků českých dlužníků ukazují analýzy společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Nejvíce Čechů s dluhy pochází z Moravskoslezského kraje, jde téměř o 16 % českých dlužníků s průměrným dluhem necelých 25 900 korun. Následuje Ústecký kraj s 13 % dlužníků a průměrným dluhem 25 700 korun a Středočeský kraj s 11 % dlužníků a průměrnou výší závazků téměř 27 300 korun. Jen něco málo přes 7 % dlužníků pochází z Prahy, ale jejich průměrný dluh je nevyšší z celé republiky – přibližně 30 400 korun. Necelých 29 000 korun dluží lidé z Karlovarského kraje, ze kterého pochází necelá 4 % dlužníků. Nejméně dlužníků má kraj Vysočina (přes 3 %) s průměrným dluhem necelých 27 500 korun.

I přes potíže, do kterých se mnoho rodin v loňském roce dostalo vlivem koronavirové pandemie, vidíme pozitivní trend pozvolného snižování zadluženosti. Na konci března loňského roku se začal u lidí projevovat velký strach o své vlastní zdraví a zdraví svých blízkých ale i ze ztráty zaměstnání a lidé začali více šetřit v obavě, zda budou schopni platit nejnutnější výdaje, například jídlo či léky. Lidé více zvažovali, jestli budou mít prostředky na pokrytí závazků vzniklých ze spotřebitelských úvěrů. V tomto kontextu je pozitivní zjištění, že dle analýzy je relativně nízký podíl dlužníků v nejmladší i naopak nejstarší věkové kategorii,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Češi mají finanční závazky především v produktivním věku. Přes 27 % českých dlužníků je ve věku mezi 35 až 44 lety a jejich průměrný dluh činí necelých 26 400 korun. Věková kategorie 45–54 let reprezentuje téměř 24 % dlužníků s průměrným dluhem přes 32 000 korun. Jen přes 1 % dlužníků, s průměrným kolem 13 500 korun spadá do věkové kategorie 18 až 24 let. Více jak 11 % dlužníků je ve věku přes 65 let a v průměru dluží téměř 28 900 korun.

Z naší analýzy také vyplývá, že více než polovina dlužníků svoje závazky zatím ani nezačala splácet. I když dlužník z nějakého důvodu nemůže aktuálně splácet, je nezbytné, aby kontaktoval věřitele, vysvětlil jim situaci a aby společně našli postup, jak takovou situaci řešit. Současně opakovaně narážíme na kumulaci dluhů, téměř čtvrtina dlužníků má více než jeden dluh a každý dvacátý (přes 5 %) má 3 a více nesplacených dluhů,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Označeno tagem