Barracuda Networks zabezpečí vaše data při práci z domova

Společnost Barracuda Networks již řadu let patří mezi absolutní špičku mezi dodavateli řešení z oblasti informační bezpečnosti, komunikace a síťové infrastruktury. V souladu s potřebami zákazníků se zaměřuje na inovativní cloudově orientovaná řešení.

Díky velké popularitě kancelářského balíku Microsoft Office 365 je mezi uživateli velká poptávka na jeho náležité zabezpečení, zejména co se týká dat. To je mimo jiné dáno rovněž masivním nárůstem práce z domova v rámci home office. Tento trend potvrzuje i poslední zpráva společnosti Barracuda Networks s názvem „The state of Office 365 backup“.

Z rozsáhlého průzkumu mezi uživateli vyplývá, že si uvědomují důležitost a současně i zranitelnost dat aplikací Office 356. Například plných 72 procent respondentů se obává ransomware útoků a více než polovina se již s takovým útokem setkala. Téměř tři čtvrtiny uživatelů oceňují výhody SaaS řešení, protože je možné ho rychle a snadno implementovat bez nutnosti provozovat a udržovat další software a hardware.

Uživatelé tedy potřebují spolehlivý, výkonný a snadno použitelný systém pro zálohování dat a obnovu o havárii, jaký nabízí cloudová služba Barracuda Cloud-to-Cloud Backup. Její nejnovější verze je určena pro nasazení spolu s Microsoft Office 365, jakožto plně integrované cloudové řešení nativně přizpůsobené pro tuto platformu. Nabízí spolehlivé zálohování a bezpečné obnovení dat pro aplikace Office 365, kam spadá rovněž Teams, Exchange, SharePoint a OneDrive.

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup je produkt typu Software-as-a-Service (SaaS), takže je možné ho snadno a rychle implementovat, přičemž je velmi flexibilní z hlediska datové kapacity. Ta se může pružně přizpůsobovat aktuálním požadavkům uživatele, což přináší úspory investičních a provozních nákladů. 

Z hlediska ochrany proti ransomware je velkou výhodou, že řešení Barracuda Backup automaticky vytváří a bezpečně ukládá zálohy modifikovaných souborů. V případě ransomware útoku je tak možné soubory jednoduše obnovit z bezpečně uložené předchozí verze. 

Další velkou předností je zálohování dat mimo lokální IT infrastrukturu zákazníka prostřednictvím Barracuda Cloud. Tím se významným způsobem snižuje možnost ztráty uložených dat v důsledku havárie, živelné pohromy a podobně.

Další informace o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.