Tesco vyplatí mimořádný bonus 6000 korun

Praha, 14. dubna 2021 – Společnost Tesco opětovně ocení vynikající pracovní nasazení svých zaměstnanců v průběhu pandemie. Jako uznání za jejich přínos obdrží zaměstnanci z obchodů, distribučního centra a zaměstnanci na nemanažerských pozicích z centrální kanceláře speciální poděkování ve výši 6 000 korun. 

Společnost Tesco a jeho zaměstnanci hráli a stále hrají klíčovou roli při zajišťování plynulého zásobování potravin pro zákazníky. Vyplacením speciálního bonusu chce Tesco ocenit hrdinské úsilí kolegů, které prokázali v nejtěžších chvílích roku. Speciální bonus ve výši 6000 korun dostanou zaměstnanci z obchodů, distribučního centra a zaměstnanci na nemanažerských pozicích z centrální kanceláře, poměrně k odpracovaným hodinám za 12 měsíců do konce února 2021. Tato částka bude vyplacena v červnu.

Od vypuknutí pandemie Covid-19 vyplatila společnost Tesco opakovaně speciální bonusy zaměstnancům v první linii na obchodech a distribučním centru, konkrétně se jednalo o tři měsíce – březen, duben a prosinec. Zároveň firma chránila nejzranitelnější skupiny svých zaměstnanců, kterými jsou kolegyně a kolegové starší 65 let, těhotné a zaměstnanci se sníženou imunitou, kterým by Covid-19 mohl způsobit zdravotní komplikace. Těmto skupinám proto nabízelo Tesco možnost vzít si placené volno.