Beton s poloviční uhlíkovou stopou. CEMEX přichází s revoluční řadou Vertua

Do České republiky přichází novinka v oblasti ekologických stavebních materiálů. Společnost CEMEX představuje řadu betonů Vertua® se sníženou uhlíkovou stopou vhodných jak pro průmyslové použití, tak i při stavbě rodinných domů. Díky inovativnímu složení má materiál Vertua® plus až o 50 % nižší uhlíkovou stopu než běžný beton. Společnost CEMEX se tím výrazně přiblížila splnění svého dlouhodobého klimatického cíle: tedy snížit produkci CO2 ve všech svých provozech minimálně o 55 % do roku 2030. 

Společnost CEMEX dlouhodobě usiluje o vývoj materiálů šetrných vůči životnímu prostředí. Ukázkovým příkladem této snahy je právě řada Vertua®, která díky snížené uhlíkové stopě otevírá novou kapitolu v českém i světovém stavebnictví. Z předností tohoto nového materiálu mohou těžit jak stavebníci, tak třeba i rodiny, které touží po novém bydlení, ale nechtějí zatěžovat životní prostředí.

Milník v oblasti šetrných stavebních materiálů

Snížit uhlíkovou stopu betonu je nesmírně těžký úkol, protože CO2 je vedlejším produktem při výrobě cementu. CEMEX se ovšem nebojí zkoušet nové cesty a vyvíjet nové, k přírodě ohleduplnější stavební materiály. I proto představila společnost v minulém roce strategii Klimatická akce, která má vést ke snížení emisí CO2 ve všech jejích evropských provozech minimálně o 55 % do roku 2030. Představení betonu Vertua® je důležitým krokem na cestě za tímto cílem.

„Od roku 1990 do roku 2020 se nám podařilo snížit ve všech evropských provozech uhlíkové emise z materiálů na bázi cementu o 35 %. Ve společnosti CEMEX si totiž přejeme, aby stavební průmysl kráčel s dobou a přinášel ekologická řešení. Jdeme v tomto ohledu příkladem a věříme, že řada Vertua® je skutečným milníkem v oblasti šetrných stavebních materiálů,“ říká Petr Dobrý, Quality Control Manager divize CEMEX Materiály pro Českou republiku. Betony Vertua® jsou vhodné pro řadu aplikací – od interiérových přes základové až po vyztužené vnější konstrukce. Určeny jsou jak pro průmyslové rezidenční stavby, tak pro stavebníky z řad menších odběratelů. Nižší uhlíkovou stopu díky tomu může mít i váš vlastní dům. Beton Vertua® basic má uhlíkovou stopu o 30 % nižší než klasický beton na bázi portlandského cementu CEM I, Vertua® plus dokonce až o 50 % nižší.

„Betony Vertua® mají navíc vyšší odolnost proti agresivním vlivům okolního prostředí, zejména s ohledem na agresivitu chloridů a síranů. Kromě toho svým složením pomáhají omezit množství a šířku trhlin v konstrukci. Tomu pomáhá i to, že díky omezení vývinu hydratačního tepla je u betonu Vertua® zaručené snížení teplotního gradientu betonu v konstrukci. Jednoduše tedy nedochází k velkým rozdílům teploty mezi jádrem a povrchem materiálu,“ vysvětluje Petr Dobrý.

Významný krok pro stavební průmysl

Za sníženou uhlíkovou stopou betonu Vertua® stojí tři faktory, které se společnosti CEMEX podařilo zkombinovat. Především jde o inovativní recepturu, která využívá materiály optimalizované pro nízkou produkci oxidu uhličitého. Kromě toho využívá Vertua® pojiva se sníženým obsahem slínku, jehož výroba je hlavním zdrojem emisí při tvorbě betonu. Za třetí pak jde o důsledné využití potenciálu latentně hydraulických vlastností cementu – tedy dodatečného růstu pevnosti minerálních komponent obsažených v cementu.

„V oblasti stavebních materiálů dochází k inovacím jen pomalu. Vyzkoušet v praxi výrobu nového cementu totiž znamená na celý den zastavit provoz cementárny a riskovat vznik několika tun nepoužitelného materiálu. I proto je představení betonu Vertua® významným krokem pro celý český stavební průmysl. Ve společnosti CEMEX jsme na tento úspěch velmi hrdí a věříme, že se nám bude dařit i nadále udávat trendy v oblasti udržitelného stavebnictví,“ uzavírá Dobrý. 

CEMEX je globální společností poskytující kvalitní produkty a spolehlivé služby v oboru stavebních materiálů. Společnost CEMEX má bohatou historii v oblasti zlepšování prosperity všech, jimž slouží, prostřednictvím inovativních stavebních řešení, zvyšování účinnosti a snahy o podporu udržitelné budoucnosti. Další informace jsou uvedeny na adrese: www.cemex.com

Společnost CEMEX se nezavazuje informace uvedené v této tiskové zprávě aktualizovat či opravovat.

Společnost CEMEX není zodpovědná za obsah webů či webových stránek třetích stran, na něž se tato tisková zpráva odkazuje nebo jež jsou jejím prostřednictvím dostupné.

Je záměrem společnosti CEMEX, aby tato vyjádření týkající se budoucnosti byla kryta zásadami „bezpečného přístavu“ (safe harbor provisions) uvedenými pro taková vyjádření ve federálních zákonech USA o cenných papírech.

Tato vyjádření týkající se budoucnosti odrážejí aktuální očekávání společnosti CEMEX a její předpovědi budoucích událostí na základě toho, co společnost ví o současných skutečnostech, okolnostech a předpokladech budoucích událostí a rovněž na základě aktuálních plánů společnosti CEMEX založených na takových událostech a okolnostech.