eNeschopenka se stala IT projektem roku 2020

Praha, 4. května 2021: Asseco zaznamenalo významný úspěch, když eNeschopenka pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) získala prestižní ocenění IT projekt roku 2020. Pandemie COVID-19 jen potvrdila rozhodující důležitost tohoto řešení, pomohla nejen milionům pacientů, ale ochránila i lékaře a zjednodušila situaci zaměstnavatelům. 

Hlavním cílem projektu eNeschopenka byla elektronizace procesů souvisejících s dočasnou pracovní neschopností zaměstnanců, která měla přinést mj. zjednodušení administrativní náročnosti, zrychlení procesu výplaty dávek nemocenského pojištění, SW podporu lékařů a poskytnutí on-line informací zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. 

Od 1. ledna 2020 funguje systém, kdy lékaři ze svých ambulantních a  nemocničních systémů nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ odesílají veškerá hlášení k dočasné pracovní neschopnosti elektronicky. Komunikace mezi lékařem, okresní správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelem probíhá elektronicky, bez účasti samotného pojištěnce, který dříve musel jednotlivé části neschopenky účastníkům tohoto procesu předávat. eNeschopenku využívá více jak 22 tis. poskytovatelů zdravotních služeb a 285 tis. zaměstnavatelů. Doposud bylo jejím prostřednictvím vystaveno přes 3 mil. neschopenek, což odpovídá téměř 13 mil. elektronických podání. Zaměstnavatelům bylo odesláno více jak 9 mil. notifikačních zpráv. 

„Jsem rád, že jsme projekt eNeschopenky díky soutěži IT Projekt roku mohli představit odborné porotě. Mimořádné úsilí a intenzivní spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty proměnila ČSSZ v úspěšnou implementaci. Náš projekt v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skutečně nemá obdoby. Zatímco my jsme hned od prvního dne spuštění v lednu 2020 přešli z plně papírové na plně elektronickou variantu, v dalších zemích jde většinou o postupný proces. I díky tomu jsme spuštění eNeschopenky nepodcenili,“ říká k vítězství František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

 „eNeschopenka je projekt s celospolečenským dosahem, který zvyšuje komfort lékařů, zaměstnanců i zaměstnavatelů. Od jejího uvedení i nadále intenzivně pokračujeme na zkvalitňování dalších služeb tohoto projektu,“ uvedl David Stoppani, místopředseda představenstva, Asseco Central Europe.

Do soutěže IT projekt roku jsou každoročně nominovány projekty informačních a komunikačních technologií (ICT) uvedené do praxe, které jsou pozoruhodné zejména uživatelským efektem, technologickým řešením nebo vynikajícím způsobem řízení projektu. eNeschopenka zvítězila v konkurenci 22 dalších top projektů. 

Asseco Central Europe, a.s. patří mezi nejsilnější softwarové domy ve střední a východní Evropě. Působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Polsku. Součástí skupiny Asseco CE jsou i další firmy s IT zaměřením. Společnost realizuje náročné projekty pro komerční sféru, státní správu a samosprávu, postavené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových řešení na míru, při kterých klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. Při své činnosti uplatňuje standardy certifikátů, které jsou základem pro kvalitu vyvíjených řešení. Celá skupina Asseco CE v současné době zaměstnává více než 3000 lidí. Asseco Central Europe je součástí mezinárodní skupiny Asseco. Více informací naleznete na www.asseco.com/ce.

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu více než 8,9 milionu klientů, z toho zhruba 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně v průměru více než 300 tisíc dávek nemocenského pojištění. Přínos ČSSZ do státního rozpočtu tvoří více než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti. Kromě důchodového a nemocenského pojištění vykonává ČSSZ také působnost v oblasti lékařské posudkové služby. Plní rovněž úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným místem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.