Průzkum Apogeo: Firmy čekají stagnaci, budou šetřit outsourcingem

Stagnaci trhu, na němž působí, očekává letos 69,6 procenta společností, které ve svém operativním průzkumu oslovila česká poradenská skupina Apogeo. S koronavirovou krizí to jednoznačně spojuje 85,5 procenta oslovených. K úsporám nákladů proto sáhne 70,5 procenta z nich, bezmála polovina (46,4 %) považuje za vhodný nástroj outsourcing některých služeb.

„Oslovili jsme naše klienty a spolupracující firmy z celé republiky,“ přibližuje Tomáš Brabec, partner skupiny Apogeo. Největší část (63,8 % z nich) podle Brabce podniká v oblasti služeb.

„Pokles objemu zakázek zaznamenalo 65,9 procenta oslovených, 29,5 procenta mělo a má problémy s cash flow,“ uvádí Tereza Svatošová, Payroll & HR Manager Apogeo Group.

Zredukovat v rámci úspor produkty jen na ty ziskové se rozhodlo 41,9 procenta firem, 45,2 procenta vyvíjí tlak na snížení nákupních cen od dodavatelů. O prodeji části firmy nebo přebytečného majetku uvažuje 22,6 procenta z nich, 6,5 procenta chce sáhnout ke zmenšení pobočkové sítě.

„Nejvíce odpovědí – 48,4 procenta – naznačilo chystané úspory na straně zaměstnanců,“ dodává Svatošová. Většinou podle průzkumu chtějí omezit zaměstnanecké benefity (35,5 %), variabilní složky mezd zredukuje 19,4 procenta oslovených, pouze 6,4 procenta chystá propouštění.

Outsourcing některých služeb podle průzkumu už nyní využívá 72,5 procenta subjektů. Největší podíl má IT (60 %), účetnictví (52 %), daně (48 %) a mzdy (46 %).

„Průzkum také potvrdil naše dosavadní zkušenosti v oblasti outsourcingu HR a personálních činností, kde zaznamenáváme rostoucí poptávku, využívá již nyní více než deset procent oslovených,“ konstatuje Tereza Svatošová, Payroll & HR Manager Apogeo Group.