Za první čtvrtletí 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 599 milionů korun

  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 248 miliard Kč (snížení o 1,9 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 358 miliard Kč (nárůst o 20,7 %)
  • Celková aktiva banky ve výši 446 miliard Kč (nárůst o 17,4 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 599 milionů Kč (pokles o 25,9 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 3. 2021 ve výši 22,65 %

Praha 7. května 2021

„První čtvrtletí roku 2021 bych primárně popsal jako akviziční. Začátkem února jsme oznámili podpis dohody RBI Group o koupi 100 procent akcií Equa bank, následoval podpis dohody o koupi české platební instituce Akcenta a v neposlední řadě i dojednání exkluzivní spolupráce s ING. Uzavření těchto transakcí podléhá schválení regulatorními orgány, již dnes však mohu říct, že mám ze všech těchto aktivit velkou radost a jsem přesvědčený, že plně využijeme naše předchozí zkušenosti získané během spojení s eBankou, retailovou částí Citibank a ZUNO k úspěšnému dokončení všech tří transakcí,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida, a dodává: „Jsem potěšen, že vedení Raiffeisenbank má tak silnou podporu akcionářů ve všech svých aktivitách a že Česká republika je jedním z klíčových trhů, kde je RBI rozhodnutá dále růst.“

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2021

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY 

Čistý zisk banky za první čtvrtletí roku 2021 dosáhl výše 599 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 25,9 %. Celkové provozní výnosy poklesly o 18,8 % na 2,41 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 27,6 % a dosáhly tak výše 1,6 miliardy Kč. Tento pokles je způsoben zejména snížením tržních úrokových sazeb z důvodu uvolňování měnové politiky v souvislosti s epidemií koronaviru. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 8,4 % na 794 milionů Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují především zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly -28,7 milionů Kč, což činí zlepšení o 152,2 milionů Kč v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2020.

VKLADY A ÚVĚRY 

Celková aktiva banky dosáhla výše 446 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 17,4 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se snížil o 1,9 % na 248 miliard Kč. K poklesu došlo především na straně domácností ve formě spotřebitelských úvěrů a na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 20,7 % na 358 miliard Kč. Růst je tažen zejména zvyšujícími se zůstatky na běžných účtech jak u domácností, tak u firem.

NÁKLADY 

Provozní náklady ve výši 1,77 miliardy Kč se v meziročním srovnání snížily o 4,7 %. Tento pokles je způsoben například nižšími personálními a administrativními náklady.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 335 milionů Kč, když v prvním čtvrtletí 2021 došlo k čistému rozpuštění opravných položek ve výši 119 milionů Kč. Tento kladný výsledek je způsoben rozpouštěním v segmentu firem.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).