V souvislosti se zdravím utrácíme nejvíce za léky a nehrazené výkony, nejméně za lázně a lůžkovou péči

Hradec Králové, 12. května 2021 – Bezmála dvě třetiny (65 %) českých domácností utratí v souvislosti se zdravím (za léky, rehabilitace, zdravotní pomůcky, nehrazené úkony ad.) méně než desetinu svého měsíčního rozpočtu. Více než čtvrtina domácností (26 %) utratí za stejným účelem 10 až 30 % svého rozpočtu a 6 % domácností neutrácí za zdraví žádné peníze – uvádí průzkum, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala agentura STEM/MARK.

Bezmála 68 % respondentů průzkumu uvádí, že nejvíce peněz v souvislosti se zdravím utratí za doplatky léků a volně prodejné léčivé přípravky. Následuje 10 % domácností, pro které jsou největším nákladem ve spojitosti se zdravím poplatky za lékařské výkony nehrazené ze zdravotního pojištění (například očkování, ošetření u zubaře atd.), bezmála 5 % domácností, které utrácejí především za zdravotnické a terapeutické pomůcky a 4 % domácností, které platí především za rehabilitace a podobné služby.

Kromě relativně nízkého zatížení náklady na lékařskou péči u naprosté většiny českých domácností se ukazuje, že do svého zdraví investují Češi prakticky bez ohledu na svůj měsíční příjem, socioekonomické postavení nebo vzdělání. Nijak překvapivý není růst výdajů spojených se zdravím společně s věkem,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Nadstandardní služby, jako jsou například lázně, si o něco více dopřávají muži s vyšším vzděláním a obyvatelé velkých měst. Zároveň ale muži častěji než ženy uvádějí, že v souvislosti se zdravím žádné peníze neutrácejí. Za úkony nehrazené ze zdravotního pojištění zase častěji utrácejí ženy a v případě rehabilitací a terapeutických či zdravotních pomůcek je poměr mužů a žen vyrovnaný. 

Náš průzkum ukazuje dostupnost zdravotní péče bez zásadního omezení financemi a regionálních rozdílů. Díky robustnímu systému zdravotního pojištění Češi v souvislosti se zdravím doplácejí téměř nejméně peněz z obyvatel Evropské unie, pandemie koronaviru se zde zatím výrazně neprojevila.“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Podle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných v březnu 2021, připlácejí Češi na svou zdravotní péči v průměru 6 000 korun ročně. Pokud jde o podíl výdajů na zdravotní péči oproti hrubému domácímu produktu, nacházela se Česká republika na 17. místě mezi zeměmi EU.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Označeno tagem