Cloudové služby jsou uživatelům CESNET k dispozici prostřednictvím rámcových smluv OCRE

Praha 25. května 2021. Sdružení CESNET nabízí svým uživatelům prostřednictvím rámcových smluv uzavřených na základě výsledků projektu OCRE (Open Cloud for Research Environments, https://www.ocre-project.eu) cloudové a infrastrukturní služby (IaaS, PaaS, SaaS) významných komerčních poskytovatelů za zvýhodněných podmínek. Ty byly vysoutěženy v rámci panevropského tendru sdružením GÉANT pro léta 2021-2026 s cílem zjednodušit poskytování těchto služeb organizacím v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. 

„Kromě jednoduchého pořízení bez nutnosti komplikovaných výběrových řízení získají uživatelé také výrazné slevy a přímý a bezpečný síťový peering prostřednictvím sítí CESNET a GÉANT,“ uvedl k přínosům nabízeného řešení Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.

Projekt OCRE je finančně podporován Evropskou komisí a je součástí strategie jednotného digitálního trhu (Europe´s Digital Single Market), respektive komisí prosazovaného celoevropského projektu EOSC (Europen Open Science Cloud, https://eosc-portal.eu/), evropského cloudu pro otevřenou vědu.

CESNET umožní připojeným organizacím čerpat uvedené služby za výhodnějších technických i ekonomických podmínek. V České republice bylo vybráno 12 oprávněných dodavatelů: AWS, CloudFerro, CloudSigma, Exoscale, IBM, Google, MS Azure, T-Systems, Oracle, Orange, Safespring a Setcor. Na každé řešení je k dispozici vždy jeden dodavatel. Koncový uživatel čerpá služby od sdružení CESNET, které je v rámci této veřejné zakázky prostředníkem mezi dodavateli a koncovými uživateli.

Více informací: 

https://www.ocre-project.eu/services/cloud-suppliers/country/czech-republic

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu. Od prosince 2020 zastupuje sdružení CESNET Českou republiku v mezinárodním sdružení zabývajícím se paradigmatem otevřené vědy – EOSC AISBL. Více na: www.cesnet.cz