Raiffeisenbank se připojila k celoevropské Chartě diverzity

Praha 26. května 2021 – V pátek 21. května se Raiffeisenbank v rámci Celoevropského dne diverzity připojila k signatářům Charty diverzity. Podpisem generálního ředitele Igora Vidy se banka stala jedním z více než 7 000 zaměstnavatelů a institucí po celé Evropě, kteří se rozhodli podpořit vytváření tolerantního a inkluzivního pracovního prostředí.

Podle Charty diverzity jsou a budou klíčem k dlouhodobému úspěchu v podnikání schopnosti a kompetence lidí, které mají být co nejpestřejší, tvůrčí a inovativní. Schopnost vnímat a respektovat rozmanitost v éře postupující globalizace, sociálních a demografických změn pomáhá vytvářet trvalý vztah ke klientům a partnerům.

„Jsme bankou, která si cení a respektuje různorodost názorů a věří, že tato různorodost přispívá k férovosti, kreativitě a inovacím. Podporujeme rovné pracovní příležitosti a umožňujeme našim lidem růst bez ohledu na věk, pohlaví, názory a životní situaci. Proto jsme hrdí, že jsme se mohli připojit k celoevropské iniciativě Charty diverzity a

svým podpisem stvrdit, že se hlásíme k jejím principům, které v bance již dlouhodobě

aplikujeme,” říká generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Igor Vida.

Raiffeisenbank se dlouhodobě zaměřuje na podporu zaměstnanců v různých životních situacích. Zvláštní péči pak věnuje tématu návratu kolegyň a kolegů z mateřské a rodičovské dovolené.

V České republice zaštiťuje Chartu Diverzity Byznys pro společnost. Raiffeisenbank se stává jejich partnerem a spolupráce tkví především ve sdílení know-how ohledně diverzity ve firmách, audit/benchmarking a účast na workshopech a konferencích, případně jejich pořádání.

 „Máme radost, že prostřednictvím této iniciativy můžeme aktivně podporovat principy, ke kterým se dlouhodobě hlásíme, a ještě více je prohlubovat. Spojení s Byznysem pro společnost vnímáme jako příležitost pracovat s partnerem, který nám poskytne užitečné know-how a zprostředkuje cenné zkušenosti jiných společností na českém trhu v oblasti diverzity,“ říká Dana Fajmonová, ředitelka divize People & Culture v Raiffeisenbank.

Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem a dalších institucí vytvářet a naplňovat

všeobecně tolerantní pracovní prostředí. V České republice funguje už od roku 2014 pod záštitou MPSV a Úřadu vlády.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).