České PwC jmenuje šest nových partnerů. Převažují experti na technologie

Rekordní počet šesti nových partnerů přivítá ve svých řadách od července české PwC. Současné vedení společnosti doplní čerstvě z pozice direktorů povýšení Eva Loulová, Matěj Čaňo, Rostislav Černý, Marek Novotný, Vojtěch Till a Petr Chadima.

Jmenování šestice partnerů tím nejlepším způsobem ilustruje fakt, že jsme se s velmi složitými výzvami pandemického roku dokázali úspěšně vyrovnat a dokonce jsme posílili svůj růst. Těší mne, že hned čtyři noví partneři pocházejí z týmů, které poskytují služby přímo související s digitálními technologiemi. Mnohé to vypovídá o naší schopnosti vycházet vstříc měnícím se potřebám našich klientů,“ poblahopřál novým kolegům řídící partner PwC Česká republika Jiří Moser. 

Povýšení na pozici partnera znamená v globální síti firem PwC přechod z role zaměstnance do úlohy spolumajitele firmy. Jsou to právě a pouze partneři, tedy aktivní členové vrcholného managementu, kteří dohromady s kolegy z dalších zemí střední a východní Evropy spoluvlastní regionální entitu a jejím prostřednictvím i jednotlivé firmy včetně české. Povýšení na partnerku či partnera je náročnou procedurou, během které musí kandidát obhájit svou pozici v několika oblastech – mimo jiné v osobním leadershipu nebo objemu služeb, které jeho tým klientům poskytuje.

Rostislav Černý (42) vede tým Data Science a Financial Risk Modeling, který se zabývá vývojem produktů a služeb v oblasti pokročilé datové analytiky, zejména pak v oblasti řízení bankovních rizik. Konkrétně se tento tým podílel například na vývoji a validaci bankovních kapitálových modelů v Evropě, Asii i Americe nebo například vyvinul matematický model s umělou inteligencí pro dynamické nastavování cen bankovních produktů. Rosťa je držitel doktorátu z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK, v PwC působí od roku 2016. Jeho oblíbeným koníčkem je hra na klarinet a nejoblíbenějším sportem windsurfing.

Marek Novotný (37) působí v čele rozsáhlého týmu AppDev – tedy oddělení o více než 120 vysoce specializovaných expertů, jejichž náplň práce spočívá převážně v tvorbě digitálních produktů, vývoje aplikací, cloud transformací a poskytování dalších technologických služeb. Ve svém portfoliu má projekty pro video streamingovou platformu, vývoj sofistikovaného nástroje na odhalování finanční kriminality nebo nástroj z oblasti produktivity pracovní síly. Marek nastoupil do PwC v roce 2015, předchozí pracovní zkušenosti má z USA, Velké Británie nebo Německa. 

Petr Chadima (40) je jednou z klíčových postav rychle rostoucího týmu Technology Consulting. V nové partnerské roli povede tým specializovaný na finanční instituce. Bankám a pojišťovnám bude nadále radit s rozsáhlými digitálními transformacemi. Absolvent ČVUT je v PwC od roku 2015, v technologickém poradenství má více než 15 let zkušeností.

Vojtěch Till (39) se specializuje na strategický rozměr technologického a byznysového poradenství. Nejčastěji spolupracuje s velkými tuzemskými klienty z oblasti financí. Kromě klientské práce je klíčovou postavou rozvíjející v PwC nové služby digitálního consultingu. Vojta, který v PwC pracuje od roku 2016, je absolventem informatiky na Masarykově univerzitě.

Eva Loulová (47) je auditorkou, tedy zástupkyní nejtradičnější profese PwC. Zaměřuje se na audit bank a dalších regulovaných finančních institucí. V rámci českého auditního oddělení se soustředí na metodiku účetnictví a v českém PwC také převezme vedoucí roli v oblasti regulace a profesní politiky. Je členkou výkonného výboru a předsedkyní výboru pro finanční výkaznictví komory auditorů. Absolventka ekonomie na Masarykově univerzitě je členkou ACCA a statutárním auditorem.

Matěj Čaňo (45) je jediným zástupcem daňových a právních služeb mezi nově jmenovanými partnery. V praxi se zabývá zejména korporátními daněmi a daňovými aspekty realitních transakcí. Vyzkoušel si i práci z “druhé strany”, když pět let působil jako šéf firemního daňového oddělení a finanční ředitel. Absolvent ekonomiky a managementu na Mendelově univerzitě v Brně a člen Komory daňových poradců České republiky do PwC poprvé nastoupil už v roce 2000.

O PwC

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 284 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací na www.pwc.com/structure.