Vyjádření Asociace autobazarů APPAA k tiskové zprávě Carvago.com

V Praze10.6.2021- Společnost Carvago zaslala dne 9.6. 2021 do médií tiskovou zprávu s názvem „9 důvodů, proč dnes již raději koupit auto online než v kamenném autobazaru“. Asociace APPAA rozhodně podporuje inovativní formy prodeje, které zajistí kupujícím větší možnosti výběru, zrychlení celého nákupního procesu a dostatečnou škálu garancí a záruk. „Domníváme se ale, že komunikace takových služeb a produktů by neměla být založena na zkreslených, neúplných nebo nepravdivých informacích“, říká předseda APAA Petr Přikryl. Protože tisková zpráva Carvago.com obsahuje podle Asociace APPAA velké množství nepravdivých a zkreslených informací, považuje APPAA za vhodné se k této zprávě vyjádřit:

Sdělení Carvago.com

Pokud přemýšlíte o nákupu ojetého auta, zkuste místo klasického objíždění autobazarů nákup online. Využívá ho stále více zákazníků a za první kvartál 2021 tvořil dokonce 40 % všech prodejů ojetých aut v České republice

Reakce APPAA:

  1. Dnes již nikdo naslepo neobjíždí autobazary. První, co kupující udělá, je to, že hledá automobil v on-line prostoru, následně získává další informace (kontrola tachometru, možnosti financování atd..) a teprve následně jede na prohlídku konkrétního vozu
  2. V prvním kvartálu roku 2021 byly všechny autobazary uzavřeny. Veškerý prodej se tedy odehrával v režimu online, nikoliv pouze 40 %. Více než 90 % procent těchto prodejů pak bylo realizováno „klasickými“ českými autobazary bez jakýchkoliv přirážek, pokut za odstoupení od smlouvy nebo povinného poplatku za prohlídku vozu, což jsou položky, se kterými musí případný zákazník Carvago.com počítat

Sdělení Carvago.com

Pokud ojeté auto koupíte kompletně online včetně podepsání smlouvy, máte právo využít zákonnou možnost a do 14 dnů od převzetí vozu odstoupit od kupní smlouvy. Nemusíte přitom uvádět důvod a zpět dostanete veškeré peněžní prostředky včetně počátečních nákladů na dodání zboží.

Reakce APPAA:

  1. Jde o standardní možnost danou zákonem. Stejných 14 dní na odstoupení od smlouvy nabízejí (musí) všichni prodejci zboží, které je prodáváno tzv. formou „vzdáleného“ prodeje
  2. Zákazník služby Carvago je však v možnosti odstoupení od smlouvy výrazně limitován a může mu být naúčtována pokuta až 20 % z ceny vozu, viz. Obchodní podmínky Carvago.com:

Kupující – spotřebitel není oprávněn využít svého práva Odstoupení Spotřebitele v případě

uzavřené smlouvy:

i. o poskytování služeb, které CTrading splní s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy – v případě těchto Podmínek CT a existujících smluvních vztahů Objednatele a CTrading se jedná o Smlouvu CarAudit a Smlouvu o zajištění dostupnosti vozidla ve smyslu článku II. odst. 2 a 3 Podmínek CT, a Smlouvu o Doprovodných službách ve smyslu článku II. odst. 3 Podmínek CT – od těchto smluv nemůže Objednatel odstoupit dle § 1829 OZ;

ii. o dodávce Vozidla, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli CTrading a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

v. o dopravě, pokud měla být tato smlouva splněna v Prodejcem určeném termínu.

Kupující má právo

b) od Kupní smlouvy písemně (e-mailem) odstoupit, přičemž v takovém případě bude Kupující

povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z Kupní ceny, a to za porušení

povinnosti Kupujícího Vozidlo v Místě předání řádně převzít (Smluvní pokuta)

Sdělení carvago.com

Evropský marketplace Carvago.com zveřejňuje pouze ojetá vozidla v perfektním technickém stavu, s nájezdem do 160 tisíc kilometrů a do 10 let stáří. Celkem tak nabízí přes 750 tisíc prověřených aut

Reakce APPAA

Prověření vozidla probíhá pouze po zakoupení služby CarAudit, kterou si hradí zákazník. Vozy nejsou z pohledu Carvago do té doby prověřeny, viz. Obchodní podmínky Carvago.com

APPAA důrazně doporučuje všem zájemcům o ojeté vozidlo, aby se předem seznámili nejen s obchodními podmínkami jakéhokoliv prodejce, ale také s kupní smlouvou a popisem technického stavu předmětného vozidla.