CEO Survey: Polovina šéfů českých firem se obává klimatických změn a poškození životního prostředí

Šéfové českých firem si uvědomují dopady činnosti jejich společností na životní prostředí, polovina z nich se klimatických změn obává. České firmy tak postupně zavádějí kroky ke snížení uhlíkové stopy a připravují se na pravidelnější informování o svých krocích v oblasti udržitelnosti. Ochrana životního prostředí by přitom neměla být jen záležitostí firem, ale měla by být i jednou z priorit vlády, vyplývá z unikátního PwC CEO Survey.

Polovina generálních ředitelů českých firem se obává klimatických změn a poškození životního prostředí. „Téma enviromentální a sociální udržitelnosti je mezi českými firmami na vzestupu. Ať už se jedná o strategii, nefinanční reporting nebo konkrétní aplikace ve formě například komunitní energetiky nebo nízkoemisní dopravy,“ uvedl partner PwC Jan Brázda zodpovědný za enviromentální a sociální aspekty ekonomiky (tzv. ESG). Ve světě je přitom téma životního prostředí ještě živější, obavy z jeho poškození má podle globálního průzkumu 72 % manažerů, uvádí letošní PwC CEO Survey.

Třetina českých ředitelů přitom potvrdila, že jejich firma už zavedla konkrétní kroky, které vedou ke snížení uhlíkové stopy. Dalších 22 % má připravenou strategii ke snížení uhlíkové stopy a další firmy alespoň začínají tím, že mají svou uhlíkovou stopu spočítánu. „Na rozdíl od západní Evropy, kde je často trend tažen poptávkou od zákazníků či business partnerů, je u nás spíše motivací regulace, tlak zahraničních mateřských společností nebo podmínky aktuálních evropských dotací,“ dodal Jan Brázda. 

Právě nefinanční reporting bude velkým tématem do budoucna. V současnosti nefinanční zprávu v nějaké podobě vydává 40 % společností, dalších 18 % se chystá zahájit v nejbližší době. „V západní Evropě je již nefinanční reporting běžnou věcí a nevyhnou se mu ani české firmy. Všechny společnosti nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur budou muset podle aktuální směrnice EU nefinanční reporting zavést nejpozději ve výroční zprávě za rok 2023,“ vysvětlil partner PwC Pavel Štefek.

Zmírnění dopadů na životní prostředí a klimatické změny by přitom nemělo být jen úlohou firem, ale i státu. Téměř třetina (29 %) generálních ředitelů se domnívá, že toto téma by mělo být jednou z hlavních priorit vlády, podobně přitom vyšla data i v celosvětovém CEO Survey.

Současný pandemický vývoj nicméně negativně zasahuje i budoucí plány firem v oblasti ekologie a udržitelnosti. Plných 11 % ředitelů a ředitelek připouští, že budou muset investice do udržitelnosti omezit. To je výrazně víc než ve světě, kde chce na tématech udržitelnost a ekologie šetřit jen 3 % firem.

Firmy potřebují se sociálními a ekologickými tématy pracovat i proto, že to zvyšuje jejich kredibilitu a atraktivitu u investorů. Plných 72 % private equity fondů připouští, že se vždy rozhodují právě i podle environmentálních a sociálních aspektů. „To samozřejmě vytváří i tlak na kupované společnosti. Firmy potřebují být pro potenciální investory zajímavé ze všech úhlů pohledu a snaží se tak ´zezelenat´. Už i společnosti v České republice nechtějí být v dobré kondici jen po finanční či obchodní stránce, ale stále častěji od nás chtějí pomoci i s environmentálními dopady jejich podnikání,“ vysvětlil Jan Brázda.

Rychle tak roste podíl investic, které se právě kvůli dopadům na životní prostředí neuskutečnily. Více jak polovina (56 %) oslovených zástupců fondů říká, že už někdy z plánovaného nákupu vycouvala právě kvůli sociálním či environmentálním vlivům. „Bude platit jednoduchá rovnice. Větší zájem o sociální témata a životní prostředí povede k růstu hodnoty firem a tím i k její větší atraktivitě pro investory,“ uzavřel Jan Brázda.

O PwC CEO Survey

CEO Survey je unikátní soubor dat a analýz, který ukazuje, jak se na svět dívají přední představitelé významných firem. Tedy ti, jejichž názory a rozhodnutí do značné míry formují národní i globální ekonomiku, respektive celkový vývoj společnosti a její schopnost řešit problémy. Průzkum a následná studie řeší jak tradiční ekonomické otázky tvořící souvislou časovou řadu, tak i aktuální témata. Česká verze CEO Survey letos vznikla podvanácté a historicky se do ní už zapojily stovky českých generálních ředitelů a ředitelek.

O PwC

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 284 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací na www.pwc.com/structure.