INCIEN spouští stipendijní program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené

Praha 22. června 2021 – Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) s finanční podporou Komerční banky spouští stipendijní vzdělávací program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené. Vybraní zájemci díky programu získají možnost za zvýhodněných podmínek absolvovat druhý ročník online kurzu Cirkulární zadávání. Na kurzu se účastníci naučí nakupovat udržitelněji z pohledu koncového spotřebitele, zástupce firmy i státní instituce, a to při výběru potravin, energie, výbavy kanceláře či obalových materiálů. 

Osobní rozvoj a důraz na rovnováhu v osobním životě tvoří součást sociálního pilíře udržitelnosti, na který se často zapomíná. Cílem INCIEN je dostat tento rozměr cirkulární ekonomiky do širšího povědomí. Garantka kurzu Dagmar Milerová Prášková v tom vidí obrovský potenciál. 

Všichni rodiče vědí, jak náročné jsou začátky s dětmi a jak důležité jsou v tomto období vnější podněty – sama jsem začala na mateřské studovat doktorát. Stipendijním programem nejen podpoříme několik rodičů, ale zároveň jím chceme v souvislosti s cirkulární ekonomikou začít více prosazovat otázku osobního rozvoje a správného využívání lidského potenciálu,“ vysvětluje Dagmar Milerová Prášková. 

Hana Kovářová z Komerční banky k tomu doplňuje: „V Komerční bance věříme jak v potenciál rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, tak v nutnost více se věnovat problematice udržitelnosti a specificky oblasti cirkulární ekonomiky, kterou v dlouhodobé spolupráci s INCIEN rozvíjíme. Máme proto radost, že můžeme rodiče i toto téma formou stipendií podpořit.“

Lucie Balcarová, která absolvovala loňský první ročník kurzu a vytvořila v jeho rámci příručku Cirkulárně s miminkem, potvrzuje atraktivitu a přínos kurzu: Jelikož jsem maminka na mateřské, potřebuji si udržovat intelektuální úroveň a online kurz přesně tuto variantu poskytuje. Jednotlivé webináře jsem mohla sledovat také ze záznamu, navíc jsem měla možnost setkat se s podobně založenými lidmi a získat kontakty pro pracovní příležitosti do budoucna. Kurz jednoznačně doporučuji všem aktivním a environmentálně smýšlejícím maminkám.“

Máte-li zájem se o stipendium ucházet, bližší informace naleznete v tomto článku. Své životopisy a motivační dopisy zasílejte do 15. srpna na adresu dagmar@incien.org

INCIEN ve spolupráci s Komerční bankou následně vybere 7 kandidátů, jejichž profil bude nejlépe zapadat do charakteru kurzu – mezi hlavní kritéria výběru budou patřit především předchozí pracovní nebo studijní zaměření a motivace. Cena v rámci stipendijního programu činí 1 000 Kč (bez DPH), což odpovídá 12,5 % ceny pro fyzické osoby a neziskové organizace.

O Institutu cirkulární ekonomiky

Institut cirkulární ekonomiky, z. ú. (zkráceně INCIEN) vznikl v roce 2015. Funguje jako think-tank, jehož misí je nastavení agendy cirkulární ekonomiky jako priority pro klíčové hráče v České republice. Společně se svými partnery rozvíjí INCIEN programy, které umožňují přechod z lineární ekonomiky na cirkulární. Více informací najdete na www.incien.org.